Items where Subject is "Bankruptcy Law"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: D | M | N | O | Č | Š
Number of items at this level: 54.

D

Dukić Mijatović, Marijana and Čolović, Vladimir and Sudžuka, Emir (2013) Međunarodni stečaj u pravu Republike Srbije i Federacije BIH. In: Aktuelnosti privredne legislative kao determinante razvoja ekonomija država u regionu:[zbornik radova X tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa "Pravnički dani prof. dr Slavko Carić"]. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, pp. 58-72. ISBN 978-86-6019-037-8

M

Milisavljević, Ostoja and Radosavljević, Lj. and Šarkić, Nebojša (1994) Принудно поравнање, стечај и ликвидација : судска пракса, и примери појединачних правних аката. Судска и управна пракса, 2 . Савремена администрација, Београд.

N

Nikolić, Mladen and Šarkić, Nebojša (2008) Извршење на акцијама и уделима у д.о.о. Pravo i privreda, 45 (5/8). pp. 921-932. ISSN 0354-3501

O

Opačić, Ana and Čolović, Vladimir and Šarac, Jovan (2013) Personal insolvency : an entrepreneur’s perspective in Serbian law. In: Education and Employment Opportunities for Entrepreneurs. Faculty of Business Economics and Enterpreneurship, Belgrade, pp. 265-277. ISBN 978-86-6069-096-0

Č

Čolović, Vladimir (2023) Финансијско реструктурирање привредних субјеката. Pravo i privreda, 61 (2). pp. 297-314. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2022) Секундарни стечајни поступак у праву ЕУ и потреба његовор спровођења у међународном стечају. Evropsko zakonodavstvo, 21 (77/78). pp. 157-172. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2022) Статус страних поверилаца у секундарном стечајном поступку. Pravo i privreda, 60 (1). pp. 62-79. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2022) Потреба за регулисањем института прекида стечајног поступка у ванредним околностима. In: Зборник радова "Противрјечја савременог права". Pravni fakultet, Istočno Sarajevo, pp. 92-108. ISBN 978-99938-57-65-5

Čolović, Vladimir (2016) Insolventnost i fudbalski klubovi. In: Srpski fudbal : stanje i perspektive = Serbian football : state and perspectives / urednik, edited by Jovan Šurbatović. Institut za uporedno pravo : Fudbalski savez Beograda, Beograd, pp. 49-61. ISBN 978-86-80186-15-3

Čolović, Vladimir (2011) Institut Comity u međunarodnom stečaju (sa posebnim osvrtom na pravo SAD). Strani pravni život (2). pp. 61-82. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2016) Izmene u regulisanju sekundarnog stečajnog postupka u pravu EU. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 65 (585/11). pp. 115-128. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2016) Koordinacija stečajnih postupaka – sa posebnim osvrtom na transfer sredstava stečajne mase i stečaj povezanih društava. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 6 (6). pp. 5-18. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2016) Lex fori concursus as the basic rule in the international bankruptcy. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa, 60 (4). pp. 85-98. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2016) Likvidacija (stečaj) osiguravajućih društava po odredbama Uredbe Solventnost II. Evropsko zakonodavstvo, 15 (56-57). pp. 200-213. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2012) Lični stečaj. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, Budva, 11-15. jun 2012. [u okviru manifestacije] [XVIII] Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 285-301. ISBN 978-86-7542-123-8

Čolović, Vladimir (2002) Međunarodni stečaj u domaćem i uporednom pravu. Strani pravni život (1/3). pp. 95-119. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2013) Načela stečaja i stečajnog postupka : potreba za njihovim definisanjem u stečajnom zakonodavstvu. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 12-16. jun 2013, Budva [u okviru manifestacije] Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 221-234. ISBN 978-86-7542-140-5

Čolović, Vladimir (2012) Neka ključna pitanja regulisanja sekundarnog stečanjnog postupka. In: Zbornik radova / VII savjetovanje iz oblasti građanskog prava Aktuelna pitanja građanskog prava u Bosni i Hercegovini - teorija i praksa, Jahorina, 17-20. oktobar 2012. godine. Udruženje sudija Republike Srpske, Banja Luka, pp. 237-250. ISBN 978-99938-671-7-3

Čolović, Vladimir (2017) Određivanje nadležnosti u međunarodnom stečaju. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 66 (601/11). pp. 145-157. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2013) Osnovne karakteristike i pravna priroda pre pack reorganizacije (unapred pripremljenog plana reorganizacije) u zakonodavstvu Srbije : sa osvrtom na odnos stečajnog postupka i postupka reorganizacije. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 3 (3). pp. 101-117. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2010) Osnovne karakteristike regulisanja stečaja osiguravajućih društava u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Republici Srpskoj (sa osvrtom na pravo EU i zakonodavstvo Srbije). In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 549-566. ISBN 978-86-80059-69-3

Čolović, Vladimir (2019) Osnovne pretpostavke za regulisanje stečaja osiguravajućih društava. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 9 (9). pp. 5-20. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2015) Regulisanje stečaja povezanih društava u novoj uredbi EU o postupku u slučaju insolventnosti. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 64 (11). pp. 95-108. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2021) „Sintetički“ stečajni postupci u zakonodavstvu Evropske unije. In: Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Istraživački centar : [=Think Tank]; Friedrich Ebert Stiftung-Kancelarija; Institut za uporedno pravo, pp. 8-24. ISBN 978-99976-914-2-2

Čolović, Vladimir (2011) Status stranog stečajnog postupka u nemačkom zakonodavstvu. In: Uvod u pravo Nemačke. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 524-541. ISBN 978-86-80059-74-7

Čolović, Vladimir (2017) Stečaj fizičkih lica. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 7 (7). pp. 5-18. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2020) Stečaj nad imovinom ostavioca (zaostavštinom) kao oblik ličnog stečaja. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa, 64 (3). pp. 75-88. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2023) Stečaj, put koji vodi i do namernog oštećenja poverilaca. In: Sećanјe na dr Jovana Ćirića : putevi prava / уредници Јелена Ћеранић Перишић, Владимир Чоловић. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 397-411. ISBN 978-86-82582-11-3

Čolović, Vladimir (2019) Stečajni zakon Kralјevine Jugoslavije iz 1929. godine. In: Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 35-47. ISBN 978-86-80186-46-7

Čolović, Vladimir (2021) Uticaj pandemije na pokretanje i vođenje stečajnog postupka. In: Pandemija Kovida 19: pravni izazovi i odgovori. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 129-141. ISBN 978-86-80186-67-2

Čolović, Vladimir (2016) Uticaj pokretanja stečajnog i likvidacionog postupka na status ugovora o osiguranju. In: Naknada štete i osiguranje: savremeni izazovi. Intermex : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 395-408. ISBN 978-86-6411-011-2 (Intermex)

Čolović, Vladimir and Aleksić, Siniša (2017) Координација у стечајним поступцима против чланова групе трговачких друштава према Уредби 848/2015 Европске уније. Evropsko zakonodavstvo, 16 (59). pp. 123-135. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir and Magdalena, Makiela (2022) Isplatni redovi u stečajnom postupku protiv osiguravajućih društava. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 431-445. ISBN 978-86-80186-83-2

Čolović, Vladimir and Milijević, Nedeljko (0490) Stečajni postupak : teoretska razmatranja, zakonski propisi, sudska praksa i obrasci za praktičnu primjenu. Udruženje pravnika Republike Srpske, Banja Luka. ISBN 99938-785-0-2(broš.); 978-99938-785-0-6

Čolović, Vladimir and Mrvić Petrović, Nataša (2017) Nedoumice tokom regulisanja stečajnih krivičnih dela. In: Privredna krivična dela. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 153-165. ISBN 978-86-80186-26-9

Čolović, Vladimir and Opačić, Ana (2012) Individualni stečaj kao instrument zaštite ljudskog dostojansva. In: Aktuelna pitanja stečajnog prava, zakonodavstvo - praksa : zbornik radova. Udruženje stečajnih upravnika Republike Srpske, Banja Luka, pp. 110-123. ISBN 978-99955-57-68-3

Š

Šarkić, Nebojša (2003) Organi stečajnog postupka. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 52 (480/12). pp. 45-55. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša (1995) Položaj preduzeća kao dužnika u izvršnom postupku. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 44 (420/11). pp. 187-194. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša (2005) Položaj stečajnog upravnika prema novom Zakonu o stečaju Republike Srbije. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 13 (7/8). pp. 21-29. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša (2000) Potreba reformisanja Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 49 (12). pp. 45-56. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša (1992) Prestanak radnog odnosa u slučaju otvaranja stečajnog postupka. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 42 (1/2). pp. 303-306. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša (1991) Prestanak radnog odnosa u slučaju otvaranja stečajnog postupka. In: Susret jugoslovenskih pravnika. Kopaonička škola civilnog prava (1991 ; Kopaonik). Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 277-280.

Šarkić, Nebojša (1994) Sprovođenje postupka prinudnog poravnanja, stečaja i likvidacije. Sudska i upravna praksa za organizacije udruženog rada, SIZ i radne zajednice (2). pp. 5-10. ISSN 0352-1419

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Izvršenje na akcijama i udelima u d.o.o. In: Zbornik radova / Savetovanje Izvršavanje odluka, Beograd, 2008 ; redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 171-184. ISBN 978-86-81839-72-0

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Sredstva izvršenja. In: Zbornik radova / Savetovanje Izvršavanje odluka, Beograd, 2008 ; redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 28-50. ISBN 978-86-81839-72-0

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2009) Stečajni upravnik i druge srodne pravosudne profesije. In: Savremene tendencije u međunarodnom stečajnom pravu - uloga stečajnog upravnika : zbornik Prve međunarodne konferencije zemalja Jugoistočne Evrope, Beograd, Hotel Continental, 9-10. decembar 2008. Jugoslovenski pregled : Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ), Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu, Pravna reforma, Beograd, pp. 107-126. ISBN 978-86-7149-049-8

Šarkić, Nebojša and Rašić, Dragan (1999) Могући начини куповине имовине дужника у стечају. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 7 (2). p. 31. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša and Rašić, Dragan (1992) Коментар закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији. Савремена администрација, Београд.

Šarkić, Nebojša and Rašić, Dragan (1992) Prinudno poravnanje u stečaju. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 42/398 (5/6). pp. 747-756. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša and Rašić, Dragan (1992) Prinudno poravnanje u stečaju. SDK : časopis za pitanja korišćenja društvenih sredstava, 15 (174). pp. 43-46. ISSN 0351-1073

Šarkić, Nebojša and Stanivuk, Bojan (2007) Претпоставке признања стечајних поступака са елементом иностраности према праву Републике Србије и праву Републике Хрватске - компаративни приказ. In: Стечај и приватизација / Традиционално ИВ саветовање правосуђа "Вршац 2007". Привредни саветник, Београд, pp. 53-74.

Šarkić, Nebojša and Stanivuk, Bojan (2006) Načela stečajnog postupka. In: Приватизација и стечај / III саветовање правосуђа "Вршац 2006". Привредни саветник, Београд, pp. 7-24.

Šarkić, Nebojša and Stanivuk, Bojan (2006) Položaj stečajnog upravnika prema novom Zakonu o stečaju Republike Srbije. In: Das Ohrider Symposium : Beiträge zur Reform des Insolvenzrechts in den Staaten Südosteuropas = Simpozijum u Ohridu : prilozi o reformi stečajnog prava u zemljama južne Evrope / Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (Hrsg.). Edition Temmen, Bremen, pp. 150-169.

Šarkić, Nebojša and Stanivuk, Bojan (2007) Pretpostavke priznanja stečajnih postupaka sa elementom inostranosti prema pravu Republike Srbije i pravu Republike Hrvatske - komparativni prikaz. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 15 (6). pp. 24-29. ISSN 0354-3226

This list was generated on Mon May 20 21:30:15 2024 CEST.