Items where Subject is "Commercial Law"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: M | N | Č | Š
Number of items at this level: 26.

M

Milisavljević, Ostoja and Radosavljević, Lj. and Šarkić, Nebojša (1994) Принудно поравнање, стечај и ликвидација : судска пракса, и примери појединачних правних аката. Судска и управна пракса, 2 . Савремена администрација, Београд.

N

Nikolić, Mladen and Šarkić, Nebojša (2008) Извршење на акцијама и уделима у д.о.о. Pravo i privreda, 45 (5/8). pp. 921-932. ISSN 0354-3501

Č

Čolović, Vladimir (2023) Финансијско реструктурирање привредних субјеката. Pravo i privreda, 61 (2). pp. 297-314. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2018) Restrukturiranje dužnika. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 8 (8). pp. 5-20. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2023) Stečaj, put koji vodi i do namernog oštećenja poverilaca. In: Sećanјe na dr Jovana Ćirića : putevi prava / уредници Јелена Ћеранић Перишић, Владимир Чоловић. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 397-411. ISBN 978-86-82582-11-3

Š

Šarkić, Nebojša (1988) Izvršenje odluka sudova udruženog rada i drugih samoupravnih sudova i odluka donetih u privrednim sporovima. Sudska i upravna praksa za organizacije udruženog rada, SIZ i radne zajednice (3). pp. 5-19. ISSN 0352-1419

Šarkić, Nebojša (1998) Izvršenje radi naplate novčanog potraživanja. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 47 (455/12). pp. 181-196. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša (1995) Položaj preduzeća kao dužnika u izvršnom postupku. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 44 (420/11). pp. 187-194. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša (1995) Položaj preduzeća kao dužnika u izvršnom postupku. In: Sud i pravo : pravda i postojeće pravo. Tom 3 / [redakcija Stevan Lilić... [et al.]. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 187-194.

Šarkić, Nebojša (1997) Potreba reformisanja Zakona o izvršnom postupku u delu izvršavanja odluka u privrednim sporovima. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 34 (5/8). pp. 511-522. ISSN 0354-3501

Šarkić, Nebojša (2000) Potreba reformisanja Zakona o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 49 (12). pp. 45-56. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša (1994) Sprovođenje postupka prinudnog poravnanja, stečaja i likvidacije. Sudska i upravna praksa za organizacije udruženog rada, SIZ i radne zajednice (2). pp. 5-10. ISSN 0352-1419

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2018) Вештачење у привредним споровима. In: Спорна питања у извршном поступку и у поступку извршења : зборник радова / редактор Небојша Шаркић. Глосаријум, Beograd, pp. 154-178. ISBN 978-86-6297-038-1

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2012) Извршење у привредним стварима. In: Привредна друштва у светлу актуелних измена закона : зборник радова. Глосаријум, Београд, pp. 149-171. ISBN 978-86-6297-001-5

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2009) Извршење судских одлука у материји привредних преступа. In: Стечај и приватизација / VI традиционално саветовање правосуђа "Вршац 2009". Привредни саветник, Београд, pp. 375-393.

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2009) Извршење у трговинским стварима. Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу, 6 (20). pp. 111-126. ISSN 1840-0272

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Izvršavanje odluka sudova za prekršaje u imovinskim stvarima. In: Zbornik radova / Savetovanje Prekršajna odgovornost, Beograd, 2008 ; redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 175-193. ISBN 978-86-81839-73-7

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Izvršenje na akcijama i udelima u d.o.o. In: Zbornik radova / Savetovanje Izvršavanje odluka, Beograd, 2008 ; redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 171-184. ISBN 978-86-81839-72-0

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2009) Neka od sredstava obezbeđenja novčanog potraživanja. In: Ugovorna odgovornost i naknada štete : zbornik radova / redaktor Zdravko Petrović. Glosarijum, Beograd, pp. 103-131. ISBN 978-86-81839-78-2

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Sredstva izvršenja. In: Zbornik radova / Savetovanje Izvršavanje odluka, Beograd, 2008 ; redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 28-50. ISBN 978-86-81839-72-0

Šarkić, Nebojša and Počuča, Milan (2014) Evropski izvršni naslov : postepeno uvođenje. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 63 (574/12). pp. 387-400. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša and Rašić, Dragan (1999) Могући начини куповине имовине дужника у стечају. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 7 (2). p. 31. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša and Rašić, Dragan (1992) Коментар закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији. Савремена администрација, Београд.

Šarkić, Nebojša and Rašić, Dragan (1992) Prinudno poravnanje u stečaju. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 42/398 (5/6). pp. 747-756. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša and Rašić, Dragan (1992) Prinudno poravnanje u stečaju. SDK : časopis za pitanja korišćenja društvenih sredstava, 15 (174). pp. 43-46. ISSN 0351-1073

Šarkić, Nebojša and Stanivuk, Bojan (2007) Pretpostavke priznanja stečajnih postupaka sa elementom inostranosti prema pravu Republike Srbije i pravu Republike Hrvatske - komparativni prikaz. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 15 (6). pp. 24-29. ISSN 0354-3226

This list was generated on Tue May 21 08:40:59 2024 CEST.