Items where Subject is "European Union Law"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: M | R | Č | Š
Number of items at this level: 32.

M

Marković-Bajalović, Dijana (2023) Tematski zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa Reforma zakonodavstva o restrukturiranju, reorganizaciji i stečaju u svetlu evropskih tendencija = [Thematic Collection of Works International Scientific Conference The reform of legislation on restructuring, reorganisation and insolvency in the light of european tendencies]. Pravni fakultet, Istočno Sarajevo. ISBN 978-99938-57-72-3

R

Rakić-Vodinelić, Vesna and Gajin, Saša and Reljanović, Mario (2013) Evropa ne stanuje u Babušnici : građani protiv Srbije pred Sudom u Strazburu. Peščanik, Beograd. ISBN 978-86-86391-29-2

Č

Čolović, Vladimir (2022) Секундарни стечајни поступак у праву ЕУ и потреба његовор спровођења у међународном стечају. Evropsko zakonodavstvo, 21 (77/78). pp. 157-172. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2018) Статус дистрибутера осигурања у праву Европске уније. Evropsko zakonodavstvo, 18 (64). pp. 62-76. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2013) Примена уредби ЕУ на земље нечланице – треће државе. In: Globalizacija i desuverenizacija. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 993-1014. ISBN 978-86-6349-018-5

Čolović, Vladimir (2008) Уредба Европског парламента и Савета о меродавном праву за уговорне обавезе 593/2008 (Рим I). Evropsko zakonodavstvo, 7 (25/26). pp. 12-18. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2011) Регулисање признања одлука у вези са питањима родитељске одговорности у праву EU. Evropsko zakonodavstvo, 10 (37/38). pp. 29-40. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2010) Evropski nalog za izvršenje (odnos Uredbe EU br. 805/2004 i Uredbe EU 44/2001 i potreba za celishodnim regulisanjem izvršenja stranih odluka u domaćem zakonodavstvu). In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 299-314. ISBN 978-86-7067-148-5

Čolović, Vladimir (2022) Izazovi poglavlja 31 – usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. In: Zbornik radova sa VI međunarodne naučne konferencije Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (acquis communautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih,. Institut za uporedno pravo; Friedrich Ebert Stiftung-Kancelarija u Sarajevu; Istraživački centar Banja Luka, pp. 101-117. ISBN 978-99976-914-5-3 (Istraž.centar); 978-86-80186-85-6 (IUP)

Čolović, Vladimir (2020) Jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću u pravu EU. In: Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije. Istraživački centar, Institut za uporedno pravo, Banja Luka, pp. 272-282. ISBN 978-99976-914-0-8

Čolović, Vladimir (2016) Likvidacija (stečaj) osiguravajućih društava po odredbama Uredbe Solventnost II. Evropsko zakonodavstvo, 15 (56-57). pp. 200-213. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2019) Medijacija u građanskim I trgovačkim sporovima u pravu EU – sa osvrtom na regulisanje medijacije u Republici Srbiji. In: Zbornik radova / III. međunarodni naučni skup Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, Banja Luka, 2019. godine. Istraživački centar, Institut za uporedno pravo, Banja Luka, pp. 134-150. ISBN 978-99976-704-7-2

Čolović, Vladimir (2013) Određivanje i primena merodavnog prava u stvarima nasleđivanja u pravu Evropske unije. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 62 (12). pp. 343-356. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2018) Osnovne karakteristike regulisanja nadležnosti u građanskim i trgovačkim stvarima u zakonodavstvu EU. In: Zbornik radova Međunarodni naučni skup Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Institut za uporedno pravo, Banja Luka.

Čolović, Vladimir (2009) Procedural measures in the reorganization of bankruptcy debtor in serbian legislation. In: Serbian Law in Transition. Institut za uporedno pravo, Belgrade, pp. 85-100. ISBN 978-86-80059-66-2

Čolović, Vladimir (2018) Regulisanje isključive nadležnosti u pravu EU 61 : sa osvrtom na regulisanje u zakonodavstvu Srbije. Revija za evropsko pravo : periodični časopis Udruženja za pravo Evropske unije, 20 (2/3). pp. 61-74. ISSN 1450-7986

Čolović, Vladimir (2012) Regulisanje predmeta vezanih za obaveze izdržavanja u pravu EU. Правни живот : лист за правна питања и праксу (12). pp. 429-443. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2011) Regulisanje razvoda braka u aktima Evropske unije. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 60 (550/12). pp. 329-348. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2012) Saradnja država u oblasti ostvarivanja alimentacionih zahteva. In: Evropske integracije i međunarodna krivičnopravna saradnja. Insitut za uporedno pravo, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, pp. 227-249. ISBN 978-86-80059-79-2

Čolović, Vladimir (2009) Saradnja sudova i drugih organa u građanskim stvarima u pravu Evropske unije. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-65-5

Čolović, Vladimir (2021) „Sintetički“ stečajni postupci u zakonodavstvu Evropske unije. In: Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Istraživački centar : [=Think Tank]; Friedrich Ebert Stiftung-Kancelarija; Institut za uporedno pravo, pp. 8-24. ISBN 978-99976-914-2-2

Čolović, Vladimir (2021) „Sintetički“ stečajni postupci u zakonodavstvu Evropske unije. In: Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (acquis communautaire) Evropske unije – stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Istraživački centar Banja Luka, Institut za uporedno pravo, Banja Luka, pp. 8-24. ISBN 978-99976-914-0-8

Čolović, Vladimir (2011) Specifičnosti određivanja merodavnog prava u ugovornim odnosima sa elementom inostranosti. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka (1). pp. 61-77. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2014) Teritorijalni sporovi u zemljama Evropske unije. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 4 (4). pp. 38-53. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2011) Uredba Evropskog parlamenta i Saveta o primeni poboljšane saradnje u oblasti prava koje se primenjuje na razvod i pravno razdvajanje (br. 1259/2010 od 20. decembra 2010.). Evropsko zakonodavstvo, 10 (35-36). pp. 31-41. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2012) Uticaj primene projekta Solventnost II (Direktiva EU br. 2009/138/EC) na osiguravajuća društva u Srbiji. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za uporedno pravo, Hans Zajdel Fondacija, Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, Beograd, pp. 257-372. ISBN 978-86-7067-164-5

Čolović, Vladimir (2017) Zaključenje sporazuma između država članica EU i trećih zemalja u oblastu ugovornih i vanugovornih odnosa sa elementom inostranosti. In: Zbornik radova / Međunarodni naučni skup, Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Istraživački centar, Think Tank, Banja Luka, pp. 327-341. ISBN 978-99976-704-0-3

Čolović, Vladimir (2012) Zaklјučenje sporazuma između država članica i trećih država kao izuzetak od vršenja spolјne nadležnosti Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, 11 (39-40). pp. 11-25. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2023) Систем e-CODEX сa освртом нa систем е-прaвосуђa. Evropsko zakonodavstvo, 22 (83). pp. 59-74. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir and Aleksić, Siniša (2017) Координација у стечајним поступцима против чланова групе трговачких друштава према Уредби 848/2015 Европске уније. Evropsko zakonodavstvo, 16 (59). pp. 123-135. ISSN 1451-3188

Š

Šarkić, Nebojša and Počuča, Milan (2016) Европски извршни наслов : постепено увођење. In: Примена новог Закона о извршењу и обезбеђењу : зборник радова / редактор Небојша Шаркић. Глосаријум, Београд, pp. 190-208. ISBN 978-86-6297-023-7

Šarkić, Nebojša and Počuča, Milan (2014) Evropski izvršni naslov : postepeno uvođenje. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 63 (574/12). pp. 387-400. ISSN 0350-0500

This list was generated on Tue May 21 08:05:22 2024 CEST.