Items where Subject is "Judicial Organization Law"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | N | S | T | Č | Š
Number of items at this level: 56.

G

Grubač, Momčilo and Šarkić, Nebojša (2013) Прилог дискусији о предлогу Националне стратегије о реформи правосуђа у Србији за период од 2013. до 2018. In: Новине у законским решењима : зборник радова / редактор Небојша Шаркић. Глосаријум, Београд, pp. 5-25. ISBN 978-86-6297-005-3

Grubač, Momčilo and Šarkić, Nebojša (2013) Prilog diskusiji o predlogu Nacionalne strategije o reformi pravosuđa u Srbiji za period od 2013. do 2018. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 21 (5). pp. 5-11. ISSN 0354-3226

N

Nikolić, Mladen and Spasić, Slobodan and Šarkić, Nebojša and Sibinović, Đorđe D. (2012) Pravo pravosudnih profesija. [Teaching Resource]

Nikolić, Mladen and Stanivuk, Bojan and Šarkić, Nebojša (2011) Razgraničenje nadležnosti sudskih i upravnih organa u stečajnom postupku. In: Zaštita prava i podela nadležnosti : zbornik radova / redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 63-74. ISBN 978-86-81839-92-8

Nikolić, Mladen and Šarkić, Nebojša (2012) Nadzor nad radom izvršitelja i odgovornost izvršitelja. Pravni informator : stručno-informativni časopis, 15 (4). pp. 11-15. ISSN 1450-7137

S

Spasić, Slobodan and Šarkić, Nebojša and Sibinović, Đorđe D. (2011) Pravosudne profesije. [Teaching Resource]

T

Trgovčević-Prokić, Milena and Šarkić, Nebojša (2013) Zaposleni u javnobeležničkoj kancelariji. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 21 (9). pp. 18-26. ISSN 0354-3226

Č

Čolović, Vladimir (2013) Establishment of ICTY – an example of disrespect for law and actual facts. In: Establishment of ICTY : an example of disrespect for law and actual facts. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 120-139. ISBN 978-86-80059-86-0

Čolović, Vladimir (2013) Formiranje Haškog tribunala – primer nepoštovanja prava i stvarnih činjenica. In: Haški tribunal između prava i politike. Insitut za uporedno pravo, pp. 120-137. ISBN 978-86-80059-86-0

Čolović, Vladimir (2010) Pretpostavke za priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u aktima Evropske unije. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 59 (12). pp. 481-500. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2009) Saradnja sudova i drugih organa u građanskim stvarima u pravu Evropske unije. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-65-5

Čolović, Vladimir (2009) Stalni arbitražni sud. In: Srpsko pravo i međunarodne sudske institucije. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 101-121. ISBN 978-86-80059-60-0

Š

Šarkić, Nebojša (2011) Реформско урушавање правосудних професија. Принтмедиа, Београд.

Šarkić, Nebojša (2010) Место и улога судова за прекршаје у правосудном систему Србије. In: Зборник судске праксе прекршајних судова у Републици Србији / Зоран Пашалић ... [и др.]. Удружење судија за прекршаје РС, Београд, pp. 442-448. ISBN 978-86-914195-0-9

Šarkić, Nebojša (2006) Приказ саветовања "Надлежност и разграничење надлежности судова". Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 14 (12). pp. 29-30. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša (2006) Судови за прекршаје у правосудном систему Србије : коначна победа. In: Новине у области прекршајне праксе : зборник радова / [уредник Катица Бобар]. Глосаријум, Београд, pp. 5-17. ISBN 86-81839-57-8 (брош.); 978-86-81839-57-7

Šarkić, Nebojša (2003) О кривици и невиности : пет удара на независност правосуђа. Политика (Београд), 99 (32165). A6. ISSN 0350-4395

Šarkić, Nebojša (2002) Самосталност и независност судија за прекршаје. In: Прекршајна одговорност : зборник радова / [уредник Катица Бобар]. Глосаријум, Београд, pp. 77-86.

Šarkić, Nebojša (2002) Вештачење у извршном поступку. In: Проблеми вештачења у кривичном, парничном и ванпарничном поступку / [уредник Катица Бобар]. Глосаријум, Београд, pp. 29-34.

Šarkić, Nebojša (2000) Омбудсман. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 8 (1). p. 58. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša (2000) Шта је неуставно у Закону о судовима. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 8 (12). pp. 5-7. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša (1996) Правосудни информациони систем Србије. In: Informacioni sistem državnih organa i organa lokalne samouprave : zbornik radova / [predsednik organizacionog i programskog odbora Milun Babić ; organizacioni odbor Miodrag Ivković ... et al.]. Ministarstvo pravde Republike Srbije, Savet za informacioni sistem državnih organa, Beograd, pp. 56-61.

Šarkić, Nebojša (1995) Idejni projekat pravosudnog informacionog sistema Republike Srbije. Knj. 2. S. n., Beograd.

Šarkić, Nebojša (1987) Izvršenje odluka samoupravnih sudova sa posebnim osvrtom na izvršenje odluka sudova udruženog rada : [doktorska disertacija]. Doctoral thesis, Univerzitet u Beogradu.

Šarkić, Nebojša (1990) Izvršenje odluka sudova udruženog rada i drugih samoupravnih sudova. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 40 (2). pp. 451-462. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša (1988) Izvršenje odluka sudova udruženog rada i drugih samoupravnih sudova i odluka donetih u privrednim sporovima. Sudska i upravna praksa za organizacije udruženog rada, SIZ i radne zajednice (3). pp. 5-19. ISSN 0352-1419

Šarkić, Nebojša (2013) Javnobeležnički (notarski) informacioni sistem. [S. n.], Banja Luka. (Unpublished)

Šarkić, Nebojša (2011) Mesto i uloga sudova za prekršaje u pravosudnom sistemu u Srbije. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 19 (1). pp. 5-12. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša (2010) Novi Zakon o sudskim veštacima. In: Veštačenja : primena novog Zakona o veštačenju : zbornik radova / redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 5-28. ISBN 978-86-81839-86-7

Šarkić, Nebojša (2004) Odgovornost za štetu javnih beležnika - notara. In: Aktuelni problemi naknade štete i osiguranja : [VII Redovno] savetovanje sa međunarodnim učešćem / [organizatori savetovanja] Udruženje za odštetno pravo, Beograd [i] Euromedija, Budva ; urednik Zdravko Petrović. Intermex, Beograd, pp. 393-404. ISBN 86-83437-18-3

Šarkić, Nebojša (1995) PRAVOSUDNI informacioni sistem Srbije : globalni model podataka : sudovi i tužilaštva. Knj. 3. S.n., Beograd.

Šarkić, Nebojša (1996) Pravosudni informacioni sistem Srbije : glavni projekat : podsistem sudova. Knj. 4. s. n., Beograd.

Šarkić, Nebojša (1990) Uloga javnog tužioca u izvršnom postupku sa osvrtom na izvršenje odluka samoupravnih sudova. Sudska praksa : jugoslovenski stručno-informativni časopis / glavni i odgovorni urednik Milan R. Jovanović, 9 (9). pp. 78-80. ISSN 0351-5036

Šarkić, Nebojša (2001) Uvođenje javnog beležnika (notara) u jugoslovenski pravni sistem. In: Kriza i reforma pravosuđa / priredio Jovica Trkulja. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, pp. 172-188.

Šarkić, Nebojša (1999) Šta je neustavno u Zakonu o sudovima. In: Kriza i obnova prava / redaktor Zoran Ivošević. Savet za saradnju nevladinih organizacija : Centar za unapređivanje pravnih studija : Društvo sudija Srbije : Centar za slobodne izbore i demokratiju, Beograd, pp. 187-197.

Šarkić, Nebojša and Bulatović, Nikola (2002) Савезно јавно правобранилаштво у светлу најављених промена организације државе. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 10 (11). pp. 11-14. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša and Furtula-Đorđević, Milanka (1995) Јавно бележништво - допринос ефикаснијем раду судова. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 3 (11). pp. 5-6. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša and Furtula-Đorđević, Milanka and Rašić, Dragan (1999) Javni beležnik (notar) u uporednom pravu : zašto ne i kod nas? In: Aktuelna pitanja jugoslovenskog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 4-8. septembar 1999, Budva / [glavni i odgovorni urednik Slobodan Perović]. Udruženje pravnika Jugoslavije, Beograd, pp. 179-192.

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2013) Извршење одлука Европског суда за људска права у Стразбуру. In: Примена новог Закона о извршењу и обезбеђењу : зборник радова / редактор Небојша Шаркић. Глосаријум, Београд, pp. 217-226. ISBN 978-86-6297-003-9

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Izvršavanje odluka sudova za prekršaje u imovinskim stvarima. In: Zbornik radova / Savetovanje Prekršajna odgovornost, Beograd, 2008 ; redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 175-193. ISBN 978-86-81839-73-7

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Izvršenje odluka Ustavnog suda. In: Zbornik radova / Savetovanje Izvršavanje odluka, Beograd, 2008 ; redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 233-244. ISBN 978-86-81839-72-0

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2007) Izvršenje odluka ustavnih sudova. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 15 (10). pp. 25-27. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2013) Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Paragraf Co ; Paragraf Lex, Beograd ; Novi Sad.

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2014) Komora izvršitelja. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 22 (2). pp. 10-15. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2013) Nadzor nad radom izvršitelja i odgovornost izvršitelja. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 21 (12). pp. 12-15. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2012) Poslovi izvršitelja. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, Budva, 11-15. jun 2012. [u okviru manifestacije] [XVIII] Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 193-214. ISBN 978-86-7542-123-8

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2024) Registar sudskih zabrana. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 32 (1/2). pp. 18-20. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Sudovi za prekršaje kao deo jedinstvenog pravosudnog sistema Srbije. In: Zbornik radova / Savetovanje Prekršajna odgovornost, Beograd, 2008 ; redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 5-22. ISBN 978-86-81839-73-7

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2011) Vansudski izvršitelj i javni beležnik : nove pravosudne profesije. Pravni informator : stručno-informativni časopis, 14 (4). pp. 5-18. ISSN 1450-7137

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2012) Zakon o izvršenju i obezbeđenju : (novine, poslovi izvršitelja, kritički osvrt). In: Novine u građanskim postupcima : zbornik radova. Glosarijum,, Beograd, pp. 245-294. ISBN 978-86-81839-95-9

Šarkić, Nebojša and Počuča, Milan (2012) Izvršno i javno beležničko (notarsko) pravo. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 61 (558/12). pp. 23-43. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša and Počuča, Milan (2014) Prilog diskusiji o neophodnosti izmene Ustava Republike Srbije u delu koji se odnosi na pravosudni sistem. In: Nova zakonska rešenja : zbornik radova / redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 5-33. ISBN 978-86-6297-012-1

Šarkić, Nebojša and Počuča, Milan (2014) Profesionalizam i etika pravosudnih profesija. Pravni informator : stručno-informativni časopis, 17 (10). pp. 28-37. ISSN 1450-7137

Šarkić, Nebojša and Rosić, Dragan (1991) Novi Zakon o sudovima Srbije : korak napred - korak nazad. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 394/41 (8/10). pp. 1103-1112. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša and Sibinović, Đorđe D. (2011) Osnovni razlozi jedinstvenog koncepta pravosudnih profesija. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 12-16. jun 2011, Budva [u okviru manifestacije] Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 497-513. ISBN 978-86-7542-099-6

Šarkić, Srđan and Popović, Dragoljub M. and Nikolić, Dragan K. (1997) Историја српског правосуђа : (XII-XX век). Књ. 1. Министарство правде Републике Србије, Београд.

This list was generated on Mon May 20 18:35:03 2024 CEST.