Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 100.

Gajin, Saša (2023) Human rights. Centar za unapređivanje pravnih studija = Centre for Advanced Legal Studies, Beograd. ISBN 978-86-7546-113-5

Jovanović, Slađana and Reljanović, Mario (2023) Krivična dela u oblasti rada. Monografija / Institut za uporedno pravo ; 192 . Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-82582-00-7

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2023) Neizvršenje ugovora, odgovornost i naknada štete. Monografija / Institut za uporedno pravo (197). Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-82582-09-0

Simić, Jelena (2023) Prava žena i devojčica prilikom procedure indukovanog pobačaja. Beogradski centar za ljudska prava, Beograd. ISBN 978-86-7202-241-4

Marković-Bajalović, Dijana (2023) Tematski zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa Reforma zakonodavstva o restrukturiranju, reorganizaciji i stečaju u svetlu evropskih tendencija = [Thematic Collection of Works International Scientific Conference The reform of legislation on restructuring, reorganisation and insolvency in the light of european tendencies]. Pravni fakultet, Istočno Sarajevo. ISBN 978-99938-57-72-3

Đurović, Aleksandra and Radlovački, Goran and Jerinić, Jelena and Pavlović, Vladimir M. (2022) Погледи на партнерство : јавне политике, прописи и праксе учешћа организација цивилног друштва у процесима доношења одлука. Београдска отворена школа, Београд. ISBN 978-86-81402-18-4

Šarkić, Nebojša and Počuča, Milan and Lukinović, Mario, eds. (2022) Analiza zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti upravljanja zaštićenim prirodnim područjima EU i domaće regulative sa akcentom na analizu stanja nivoa jedinica lokalne samouprave sa predlogom mera za unapređenje na teritoriji Grada Novog Sada : monografija. Biblioteka Zbornici . Pravni fakultet Univerziteta Union ; Grad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine, Beograd ; Novi Sad. ISBN 978-86-7952-066-1

Milosavljević, Bogoljub and Jerinić, Jelena and Tomašević, Marko, eds. (2022) Lokalni ombudsmani u gradovima i opštinama Srbije : zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta Union : Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, Beograd. ISBN 978-86-7952-063-0

Jerinić, Jelena and Vučetić, Dejan and Stankovi, Mirjana (2022) Priručnik za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije, Beograd. ISBN 978-86-80480-58-9

Šarkić, Nebojša and Počuča, Milan and Lukinović, Mario, eds. (2021) Анализа закона и подзаконских аката Републике Србије и прописа Европске уније у области управљања отпадом, са посебним освртом на обавезе локалне самоуправе, односно града Новог Сада. Правни факултет Универзитета Унион ; Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине,, Београд; Нови Сад. ISBN 978-86-7952-055-5

Vukadinović, Slobodan (2021) Javno slušanje u srpskom i uporednom parlamentarnom pravu. Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Srbija, Beograd. ISBN 978-86-7728-345-2

Simić, Jelena and Radonjić, Aleksa, eds. (2021) Proceedings. Union University School of Law, Belgrade. ISBN 978-86-7952-060-9

Miletić, Aleksandar R. and Milošević, Srđan and Pop-Mitić, Darinka (2021) Prošlost vredna pamćenja. Biblioteka Obrazovanje . Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd. ISBN 978-86-7208-219-7

Šarkić, Nebojša, ed. (2020) Новине у извршном законодавству Србије : зборник радова. Глосаријум, Београд. ISBN 978-86-6297-043-5

Ilić, Tamara and Božić, Marko, eds. (2020) NOMOPHYLАX : зборник радова у част Срђана Шаркића. Правни факултет Универзитета Унион ; Службени гласник, Београд. ISBN 978-86-7952-038-8

Božić, Marko (2020) État vs Société : de l'esprit conservateur de la théorie du droit serbe du XX siècle. Éditions universitaires européennes, Riga. ISBN 978-613-9-52176-0

Beširević, Violeta, ed. (2019) NEW Politics of Decisionism. Eleven International Publishing, The Hague. ISBN 978-94-6236-897-2

Papić, Tatjana (2019) Odgovornost međunarodnih organizacija. Biblioteka Monografije (24). Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-7952-013-5

Miletić, Aleksandar R. and Milošević, Srđan (2019) Rađanje građanstva u Srbiji : antijevrejski propisi i kragujevačka varoš, 1845-1847. = The birth of citizenry in Serbia : anti-jewish legislation and the townspeople of Kragujevac, 1845-1847. Centar za istorijske studije i dijalog, Novi Sad. ISBN 978-86-81646-01-4

Šarkić, Nebojša and Radović, Vuk and Ajnšpiler Popović, Gordana and Čolović, Vladimir, eds. (2019) Vek i po regulisanja stečaja u Srbiji. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80186-46-7

Šarkić, Nebojša, ed. (2018) Спорна питања у извршном поступку и у поступку извршења : зборник радова. Глосаријум, Beograd. ISBN 978-86-6297-038-1

Simić, Jelena (2018) Lekarska greška : građanska odgovornost zbog lekarske greške. Biblioteka Monografije. Udžbenici (21). Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-2255-1 (SG); 978-86-7952-008-1 (PF; broš.)

Draškić, Marija and Šarkić, Nebojša and Arsić, Jelena, eds. (2018) Porodični zakon - dvanaest godina posle : tematski zbornik radova. Biblioteka Zbornici, komentari i priručnici . Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-7952-002-9 (PFU); 978-86-519-2196-7 (SG; broš.)

Beširević, Violeta and Popović, Dragoljub M. and Leskoviku, Migena and Marinković, Tanasije (2018) Studija o primeni prakse Evropskog suda za ljudska prava u upravnim sporovima. Regionalna škola za javnu upravu - ReSPA, Danilovgrad. ISBN 978-9940-37-025-1

Šarkić, Nebojša and Bodiroga, Nikola and Lukinović, Mario, eds. (2018) Četrdeset godina izvršnog zakonodavstva u građanskim postupcima : zbornik radova. Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-7952-004-3(PFU; broš.); 978-86-519-2222-3 (SG)

Gajin, Saša, ed. (2017) Нова законска регулатива о заштити података о личности са посебним освртом на заштиту података о личности у сектору безбедности : зборник радова. Мисија ОЕБС у Србији : Центар за унапређивање правних студија, Београд. ISBN 978-86-6383-065-3

Milosavljević, Bogoljub and Jerinić, Jelena (2017) Уставноправни положај локалне самоуправе : Устав Републике Србије у упоредној европској перспективи. Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије, Београд. ISBN 978-86-88459-63-1

Šarkić, Nebojša, ed. (2017) Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу : зборник радова. Глосаријум, Београд. ISBN 978-86-6297-031-2

Lukinović, Mario and Stamatović, Milan and Šarkić, Nebojša (2017) Inovacije : pravno-ekonomski aspekti. Službeni glasnik : Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd. ISBN 978-86-519-2122-6

Milovanović, Svetislav and Lukinović, Mario (2017) Nacionalno brendiranje. Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-2045-8

Beširević, Violeta and Popović, Dragoljub M. and Leskoviku, Migena and Marinković, Tanasije (2017) STUDY on the Case-Law of the European Court of Human Rights Applicable in Administrative Disputes. Regional School of Public Administration - ReSPA, Danilovgrad. ISBN 978-9940-37-017-6

Šarkić, Nebojša, ed. (2016) Почетак примене Закона о извршењу и обезбеђењу : зборник радова. Глосаријум, Београд. ISBN 978-86-6297-025-1

Šarkić, Nebojša, ed. (2016) Примена новог Закона о извршењу и обезбеђењу : зборник радова. Глосаријум, Београд. ISBN 978-86-6297-023-7

Gajin, Saša and Braithwait, Biljana, eds. (2016) The Highest International and European Standards in Child Protection. Biblioteka Suočavanja . Centre for Advanced Legal Studies, Belgrade. ISBN 978-86-7546-100-5

Gajin, Saša and Braithwait, Biljana, eds. (2016) Najviši međunarodni i evropski standardi zaštite prava deteta. Biblioteka Suočavanja . Centar za unapređivanje pravnih studija,, Beograd. ISBN 978-86-7546-099-2

Marković-Bajalović, Dijana (2016) Pravo konkurencije Evropske unije : opšta pitanja i antitrust. T & T concept, Sarajevo. ISBN 978-9926-421-07-6

Papić, Tatjana and Đerić, Vladimir (2016) Uloga Ustavnog suda Srbije u demokratskoj tranziciji. Beogradski centar za ljudska prava, Beograd. ISBN 978-86-7202-167-7

Šarkić, Nebojša, ed. (2015) Нови прописи у Републици Србији : зборник радова. Глосаријум, Београд. ISBN 978-86-6297-021-3

Gajin, Saša, ed. (2015) Diskriminacija u Srbiji : bela knjiga. Biblioteka Suočavanja (58). Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd. ISBN 978-86-7546-086-2

Arsić, Jelena and Reljanović, Mario and Petrović, Aleksandra K. (2015) Zaštita samohranih roditelja u Republici Srbiji : analiza pravnog okvira i preporuke. Fondacija Ana i Vlade Divac, Beograd. ISBN 978-86-918455-0-6

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2014) Вештачење : грађанско-правни аспект. Глосаријум, Београд. ISBN 978-86-6297-007-7 (

Šarkić, Nebojša, ed. (2014) Nova zakonska rešenja : zbornik radova. Glosarijum, Beograd. ISBN 978-86-6297-012-1

Gajin, Saša, ed. (2014) Prava osoba sa mentalnim invaliditetom. Knj. 1, Međunarodni i uporedni standardi. Biblioteka Suočavanja (52). Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd. ISBN 978-86-7546-087-9

Gajin, Saša and Vlahović, Svetlana, eds. (2014) Prava osoba sa mentalnim invaliditetom. Knj. 2, Pravni položaj u društvu. Biblioteka Suočavanja (53). Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd. ISBN 978-86-7546-088-6

Gajin, Saša, ed. (2014) Prava osoba sa mentalnim invaliditetom. Knj. 3, U susret novim pravnim pravilima. Biblioteka Suočavanja (54). Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd. ISBN 978-86-7546-089-3

Božić, Marko (2013) Лаичка република : преображаји француског модела односа цркве и државе. Библиотека Монографије . Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, Београд. ISBN 978-86-7630-479-0

Šarkić, Nebojša, ed. (2013) Новине у законским решењима : зборник радова. Глосаријум, Београд. ISBN 978-86-6297-005-3

Šarkić, Nebojša, ed. (2013) Примена новог Закона о извршењу и обезбеђењу : зборник радова. Глосаријум, Београд. ISBN 978-86-6297-003-9

Marković-Bajalović, Dijana, ed. (2013) Зборник радова / Међународни научни скуп "Хармонизација грађанског права у региону" одржаног 26. октобра 2012. на Палама. Правни факултет, Источно Сарајево. ISBN 978-99938-57-28-0

Rakić-Vodinelić, Vesna and Gajin, Saša and Reljanović, Mario (2013) Evropa ne stanuje u Babušnici : građani protiv Srbije pred Sudom u Strazburu. Peščanik, Beograd. ISBN 978-86-86391-29-2

Milošević, Srđan (2013) Istorija pred sudom : interpretacija prošlosti i pravni aspekti u rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića. Edicija Reč (84). Fabrika knjiga, Beograd. ISBN 978-86-7718-133-8

Morača, Tijana and Galonja, Aleksandra and Jovanović, Slađana and Milanović, Lidija (2013) Lokalne zajednice u borbi protiv trgovine ljudima. Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama - Atina, Beograd. ISBN 978-86-917209-1-9

Beširević, Violeta, ed. (2013) Militantna demokratija : nekada i sada. Pravna biblioteka. Edicija Ustav i ustavni koncepti . Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-1566-9

Gajin, Saša, ed. (2013) Pritužbama protiv diskriminacije. Biblioteka Suočavanja (50). Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd. ISBN 978-86-7546-079-4

Simeunović-Patić, Biljana and Jovanović, Slađana (2013) Žene žrtve ubistva u partnerskom odnosu. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-65-9

Nedić, Blažo and Arsić, Jelena (2012) Препоруке за развој и примену медијације у Србији. International Finance Corporation, Београд. ISBN 978-86-909925-7-7

Jovanović, Slađana and Simeunović-Patić, Biljana and Macanović, Vanja (2012) Krivičnopravni odgovor na nasilje u porodici u Vojvodini. Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad. ISBN 978-86-910051-5-3

Gajin, Saša (2012) Ljudska prava : pravno-sistemski okvir. Pravni fakultet Univerziteta Union : Centar za unapređivanje pravnih studija : Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-84871-24-6

Šarkić, Nebojša, ed. (2012) Novine u građanskim postupcima : zbornik radova. Glosarijum, Beograd. ISBN 978-86-81839-95-9

Gajin, Saša, ed. (2012) Pristup informacijama od javnog značaja i zaštita tajnih podataka : (zbornik radova). Misija OEBS u Srbiji : Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd. ISBN 978-86-85207-79-2

Babin, Mihajlo and Hiršenberger, Helena and Papić, Tatjana (2012) Priznavanje stranih visokoškolskih diploma u Srbiji. Grupa za razvojne politike, Beograd. ISBN 978-86-89369-00-7

Jerinić, Jelena (2012) Sudska kontrola uprave. Edicija Monografije (17). Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-1569-0

Gajin, Saša (2011) Ljudska prava : pravno-sistemski okvir. Pravni fakultet Univerziteta Union : Centar za unapređivanje pravnih studija : Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN ISBN 978-86-84871-22-2

Gajin, Saša, ed. (2011) Petogodišnjica usvajanja Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom : zbornik radova. Biblioteka Suočavanja (39). Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd. ISBN 978-86-7546-065-7

Marković-Bajalović, Dijana (2011) Pravni aspekti liberalizacije međunarodnog prometa usluga : sa posebnim osvrtom na telekomunikacije. Pravna biblioteka. Edicija Studije . Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-0922-4

Šarkić, Nebojša, ed. (2011) Priručnik o veštačenju : zbornik radova. Glosarijum, Beograd. ISBN 978-86-81839-96-6

Šarkić, Nebojša, ed. (2011) Zaštita prava i podela nadležnosti : zbornik radova. Glosarijum, Beograd. ISBN 978-86-81839-92-8

Galonja, Aleksandra and Jovanović, Slađana (2011) Zaštita žrtava i prevencija trgovine ljudima u Srbiji. Zajednički program UNHCR, UNODC i IOM za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji, Beograd. ISBN 978-86-85003-08-0

Jovanović, Slađana and Galonja, Aleksandra (2011) Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom i prekršajnom postupku. Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije, Beograd. ISBN 978-86-87259-28-7

Kosanović, Mirna and Gajin, Saša and Milenković, Dejan (2010) Anti-Discrimination in Serbia and Vulnerable Social Groups. Support to the Implementation of Antidiscrimination Legislation and Mediation in Serbia . United Natoins Development Programme, Office in Serbia : Ministry of Labour and Social Policy, Beograd. ISBN 978-86-7728-150-2

Jovanović, Slađana (2010) Pravna zaštita od nasilja u porodici. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-45-1

Šarkić, Nebojša, ed. (2010) Veštačenja : primena novog Zakona o veštačenju : zbornik radova. Glosarijum, Beograd. ISBN 978-86-81839-86-7

Kosanović, Mirna and Gajin, Saša and Milenković, Dejan (2010) Zabrana diskriminacije u Srbiji i ranjive društvene grupe. Projekat Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji . Program Ujedinjenih nacija za razvoj, Kancelarija u Srbiji, 2010, Beograd. ISBN 978-86-7728-116-8

Šarkić, Nebojša, ed. (2009) Систем породичноправне заштите у Србији : зборник радова. Глосаријум, Београд. ISBN 978-86-81839-82-9

Gajin, Saša, ed. (2009) Organizacije osoba sa invaliditetom. 2. Biblioteka Suočavanja (27). Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd. ISBN 978-86-7546-047-3

Gajin, Saša, ed. (2009) Pravo i politika Evropske unije iz perspektive domaćih autora : zbornik radova. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd. ISBN 978-86-7546-049-7

Šarkić, Nebojša, ed. (2008) Veštačenja - Sporna pitanja : zbornik radova. Glosarijum, Beograd. ISBN 978-86-81839-71-3

Šarkić, Nebojša, ed. (2008) Zbornik radova / Savetovanje Izvršavanje odluka, Beograd, 2008. Glosarijum, Beograd. ISBN 978-86-81839-72-0

Šarkić, Nebojša, ed. (2008) Zbornik radova / Savetovanje Prekršajna odgovornost, Beograd, 2008. Glosarijum, Beograd. ISBN 978-86-81839-73-7

Gajin, Saša and Kosanović, Srećko and Vodinelić, Vladimir V. and Čavoški, Aleksandra and Knežević-Bojović, Ana and Sepi, Robert and Reljanović, Mario (2007) Pravna pomoć. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd. ISBN 978-86-7546-028-2

Beširević, Violeta (2006) Euthanasia : legal principles and policy choices. European Press Academic Publishing, Florence. ISBN 88-8398-037-9

Udombana, Nsongurua and Beširević, Violeta, eds. (2006) RE-thinking Socio-Economic Rights in an Insecure World. CEU Center for Human Rights, Budapest. ISBN 963-86569-8-0

Papić, Tatjana, ed. (2006) Zbirka odluka o ljudskim pravima. 3, Presude Evropskog suda za ljudska prava o zabrani diskriminacije. Biblioteka Dokumenti (12). Beogradski centar za ljudska prava, Beograd. ISBN 86-7202-078-2

Brogi, Elda and Vodinelić, Vladimir V. and Gajin, Saša, eds. (2005) Developing a Harmonized Information and Communication Law in Europe : the challenges of the Republic of Serbia. Edition Deliberations (12). Centar za unapređivanje pravnih studija ; Media Integration and Communication Centre of Florence University, Belgrade ; Florence. ISBN 86-7546-017-1

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2005) Građanski izvršni postupak. Komentar Zakona o izvršnom postupku sa sudskom praksom i obrascima. Fakultet za poslovno pravo, Beograd. ISBN 86-84871-10-3

Gajin, Saša and Resanović, Aleksandar and Vodinelić, Vladimir V. and Milenković, Dejan and Cvijan, Vlada and Reljanović, Mario (2005) Zaštita podataka o ličnosti i poverljivi podaci : pravni aspekti. Fond za otvoreno društvo, Beograd. ISBN 86-82303-16-7

Ćirić, Jovan and Petković-Nenadović, Milina and Cobovski, Pasko and Vranjanac, Dušan and Mrvić-Petrović, Nataša and Cvijan, Vladimir and Gajin, Saša and Reljanović, Mario (2004) Правни аспекти реформе система одбране. Монографија / [Институт за упоредно право, Београд] (154). Институт за упоредно право, Београд. ISBN 86-80059-34-X

Šarkić, Nebojša, ed. (2004) О јавном бележнику - нотару. Глосаријум, Београд. ISBN 86-81839-36-5

Vodinelić, Vladimir V. and Gajin, Saša and Živković, Milan and Spasić, Ivanka and Pak, Jasna and Živković, Vesna and Knežević-Bojović, Ana (2004) Promene stvarnog prava u Srbiji : mogućnosti reforme u okviru regionalnog razvoja u jugoistočnoj Evropi. Institut za uporedno pravo, Beograd.

Papić, Tatjana, ed. (2004) Zbirka odluka o ljudskim pravima. 2, Odabrane odluke Evropskog suda za ljudska prava. Biblioteka Dokumenti (8). Beogradski centar za ljudska prava, Beograd. ISBN 86-7202-057-X

Knežić-Popović, Dragana and Marković-Bajalović, Dijana and Perčević, Goran (2001) Положај етничких мањина у образовању : упоредна анализа. Т. 2, Италија, Швајцарска, Белгија, Аустрија, Велика Британија, Немачка, Сједињене Америчке Државе, Међународни документи. Службени гласник : Институт за упоредно право, Београд. ISBN 86-7549-170-0

Marković-Bajalović, Dijana and Spasić, Ivanka and Vilus, Jelena and Damnjanović, Katarina Lj. and Dabić, Ljubiša and Knežić-Popović, Dragana and Pak, Jasna (2001) Uslovi za realizaciju prometa roba i usluga u pravu Evropske unije i jugoslovenskom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 86-80059-09-9

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Vladimir and Furtula-Đorđević, Milanka (2000) Однос послодаваца и синдиката : (прописи и судска пракса). Центар за развој пословања, Београд. ISBN 86-83165-02-7

Marković-Bajalović, Dijana (2000) Tržišna moć preduzeća i antimonopolsko pravo. Službeni list SRJ, Beograd. ISBN 86-355-0482-8

Jovanović, Slađana, ed. (1998) Utvrđivanje činjeničnog stanja izricanje i izvršenje krivičnih sankcija : XI seminar prava, juni 1998. godine. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Jovanović, Slađana, ed. (1997) Ustavnost i zakonitost u zaštiti ljudskih sloboda i prava. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Šarkić, Srđan and Popović, Dragoljub M. and Nikolić, Dragan K. (1997) Историја српског правосуђа : (XII-XX век). Књ. 1. Министарство правде Републике Србије, Београд.

Milisavljević, Ostoja and Radosavljević, Lj. and Šarkić, Nebojša (1994) Принудно поравнање, стечај и ликвидација : судска пракса, и примери појединачних правних аката. Судска и управна пракса, 2 . Савремена администрација, Београд.

Marković-Bajalović, Dijana (1989) Bond kao sredstvo obezbeđenja u anglosaksonskom i međunarodnom privrednom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd.

Gajin, Saša, ed. Opšti okvir za sprovođenje prava deteta u Srbiji i položaj posebno osetljivih grupa dece. iblioteka Suočavanja (62). Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd. ISBN 978-86-7546-103-6

This list was generated on Sat Apr 13 15:52:33 2024 CEST.