Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 305.

Popović, Jovana (2023) Hronika Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu : (1.10.2022 – 30.9.2023). Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Ćopić, Sanja and Stevanović, Ivana and Vujičić, Nikola and Stevanović, Aleksandar (2023) Kvalitet zatvorskog života u Republici Srbiji : ekspertski izveštaj. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Petrović, Mila (2023) Mirenje kao poseban metod rešavanja kolektivnih radnih sporova. Pravni fakultet Univeziteta UNION : Institut za uporedno pravo : Udruženje pravnika Srbije, Beograd.

Milićević, Milena and Vujičić, Nikola (2023) Navigating complexities: addressing contemporary challenges in the field of prison study. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Crnjanski, Vladimir (2023) Potrebne zakonske izmene za proširenje nadležnosti javnih izvršitelja na vansudski postupak hipotekarnog namirenja. UNSPECIFIED.

Milanović, Marko and Krstić, Ivana and Kovačević, Nikola and Krasić, Bogdan (2023) Smernice za identifikaciju i postupke za određivanje statusa dece izbeglica i migranata bez pratnje i razdvojene dece iz perspektive socijalne zaštite. Centar za istraživanje i razvoj društva Ideas, Beograd.

Gajin, Saša (2023) Zaštita ljudskih prava ranjivih grupa u vreme pandemije COVID-19 : vodič. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Simić, Jelena (2023) Značaj postojanja protokola lečenja za postupanje zdravstvenih radnika. Институт друштвених наука, Адвокатска комора Војводине, Beograd, Novi Sad.

Simić, Jelena (2022) Prof. dr Jakov Radišić (1931-2022) : [in memoriam]. Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Andrejević, Snežana and Milutinović, Ljubica and Arsić, Jelena and Novaković, Uroš (2022) Приручник за поступање стручњака у раду са децом у грађанским судским поступцима. Правосудна академија, Београд.

Nikolić, Mladen and Šarkić, Nebojša (2022) Коментар Закона о извршењу и обезбеђењу : судска пракса и прописи с посебним додатком о грађанском извршном поступку : према стању законодавства од 1. јула 2022. године. Службени гласник : Правни факултет Универзитета Унион, Београд.

Popović, Jovana (2022) Hronika Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu : (1.10.2021 - 30.09.2022). Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Radovanović, Ksenija and Slavković, Ljubica and Jerinić, Jelena and Graovac, Ana and Đoki, Jasmina (2022) Javna rasprava o konceptu politike o reformi e-Prostora - koncept politike o reformi prostornog i urbanističkog planiranja u Republici Srbiji. Nova planska praksa, Beograd.

Milošević, Srđan (2022) Još jednom o ustavnoj sekularnosti : (Odgovor Marku Božiću). Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Vujičić, Nikola (2022) Obrazovanje osuđenika : od resocijalizacije do transformacije : autorka Ljeposava Ilijić. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Lukinović, Mario and Škvareninová, Lucia (2022) The Role of Protected Areas in the Preservation of Biodiversity. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, Beograd.

Nikolić, Mladen and Šarkić, Nebojša (2021) Коментар Закона о извршењу и обезбеђењу : судска пракса и прописи с посебним додатком о грађанском извршном поступку : према стању законодавства од 1. јануара 2021. године. Службени гласник : Правни факултет Универзитета Унион, Београд.

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2021) Утицај Ковида-19 на уговорну одговорност. Правни факултет, Источно Сарајево.

Churchill, Harriet and Sandbæk, Mona and Jackson, Ashling and Jerinić, Jelena and Arsić, Jelena and Dobrotić, Ivana and Rybinska, Anna and Ruggiero, Roberta (2021) The CONCEPTUALISATION and delivery of family policy and support in Europe : a review of international and European frameworks and standards. COST (European Cooperation in Science and Technology), Genève.

Crnjanski, Vladimir and Gašić, Dragan (2021) Certificate of Vaccination Against the Covid-19 and the Principle of Equal Access to Justice. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, Beograd.

Lukinović, Mario and Jovanović, Larisa and Šašo, Vladimir (2021) Challenges in Managing Intellectual Property Rights During Coronavirus Pandemic. Association of economists and managers of the Balkans, Belgrade.

Kovačević, Nikola (2021) Documenting human rights violations on the Serbian-Croatian border : guidelines for reporting, advocacy and strategic litigation. Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, Belgrade.

Lukinović, Mario and Jovanović, Larisa (2021) Environmental Impact of the Covid-19 Pandemic. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, Beograd.

Kolaković - Bojović, Milica and Drobnjak, Tanja and Banić, Milena (2021) Formativna analiza : izveštaj o postojećem zakonodavnom i normativnom okviru u oblasti pravosuđa po meri deteta u Srbiji i njihova primena u praksi. International rescue committee, Beograd.

Popović, Jovana (2021) Hronika Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu : (1.10.2020 - 30.09.2021). Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Vujičić, Nikola (2021) Izazovi u postpenalnom prihvatu maloletnih učinilaca krivičnih dela u Republici Srbiji : (norme, praksa i mere unapređenja) : Autorka: Ivana Stevanović. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Popović, Jovana (2021) Katarina Ivančević (ur.): Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, 2021. Institut za uporedno pravo, Beograd.

Vukadinović, Slobodan and Baker, Tim (2021) MID-TERM REVIEW (MTR) of the Modern Parliament for a Modern Armenia (MAP) Project : [MAP MTE Final Evaluation Report]. United Nations Development Programme, Armenia.

Milošević, Srđan and Bešlin, Milivoj (2021) Na šta mislimo kada kažemo ---. Antifašizam kao savremeno opredeljenje. Univerzitet, Institut za filozofiju i društvenu teoriju : Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope, Beograd.

Božić, Marko (2021) Na šta mislimo kada kažemo ... Sekularna država. Univerzitet, Institut za filozofiju i društvenu teoriju : Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope, Beograd.

Beširević, Violeta (2021) O pandemiji, populizmu, novom broju i novom uredništvu. Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Gajin, Saša (2021) Pružanje besplatne pravne pomoći : priručnik za organizacije civilnog društva. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Lukinović, Mario and Jovanović, Larisa (2021) The Role of Innovations in Technological Progress in the IV Industrial Revolution During the Pandemic. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, Beograd.

Milošević, Srđan (2021) Sekularizam vs. ustavna sekularnost : (Odgovor Marku Božiću). Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Jerinić, Jelena (2021) Two Hundred Years of Serbian Constitutional History : Dragoljub Popović, Constitutional History of Serbia, Brill, 2021, 249 pp. Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Gajin, Saša (2021) Zakon o zabrani diskriminacije : prvih dvanaest godina. Knj. 1. Centar za unapređivanje pravnih studija : Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Gajin, Saša (2021) Zakon o zabrani diskriminacije : prvih dvanaest godina. Knj. 2. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Tošić, Iva (2021) Zdravko Petrović, Vladimir Čolović, Dragan Obradović (ur.): Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2021. Institut za uporedno pravo, Beograd.

Beširević, Violeta (2021) Легализација еутаназије код нас и у свету : еволуција, револуција или status quo? : предавање одржано 03. новембра 2021. године у Београду у организацији Српске академије наука и уметности. Beograd. (Unpublished)

Nikolić, Mladen and Šarkić, Nebojša (2020) Коментар Закона о извршењу и обезбеђењу : судска пракса и прописи с посебним додатком о грађанском извршном поступку : према стању законодавства од 1. јануара 2020. године. Службени гласник : Правни факултет Универзитета Унион, Београд.

Popović, Jovana (2020) Светислав В. Костић: Међународно опорезивање у доба анксиозности, Правни факултет, Универзитета у Београду, Београд, 2019. Udruženje pravnika u privredi Republike Srbije, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.

Milosavljević, Bogoljub and Jerinić, Jelena (2020) Коментар Закона о локалној самоуправи : према стању законодавства од 30. јуна. 2020. године. Службени гласник, Београд.

Božić, Marko (2020) Beširević, Violeta (ed.). 2019. New Politics of Decisionism. The Hague: Eleven International Publishing, 207. Правни факултет, Београд.

Simić, Jelena and Radonjić, Aleksa (2020) Book of Abstracts. Union University School of Law, Belgrade.

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2020) Differences of Property Transfer Systems in Europe [Elektronski izvor] : The Challenge of Substantive Unification of Contract Law in the 21st Century. Union University School of Law, Beograd.

Vukadinović, Slobodan (2020) Građansko pravo u sistemu prava : Miloš Živković (ur.), Liber amicorum Vladimir Vodinelić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Beograd 2019, 534 str. Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Popović, Jovana (2020) Hronika Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu : (1.10.2019 - 30.09.2020). Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Božić, Marko and Gelez, Philippe (2020) Introduction. Institut national d'études slaves, Paris.

Crnjanski, Vladimir and Gašić, Dragan (2020) Posebnost preventivne ekološke parnice. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, Beograd.

Škvareninová, Lucia and Lukinović, Mario and Jovanović, Larisa (2020) Potential of ecotourism: comparative analysis of Slovakia and Serbia. LIMEN conference.

Škvareninová, Lucia and Lukinović, Mario and Jovanović, Larisa (2020) Potential of ecotourism: comparative analysis of Slovakia and Serbia. LIMEN conference.

Šarkić, Nebojša and Crnjanski, Vladimir (2020) Predgovor. Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Šarkić, Nebojša (2020) Prilog diskusiji za savetovanje o nezavisnosti pravosuđa : materijalno pravno dejstvo odluka Ustavnog suda. Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Crnjanski, Vladimir (2020) Prilog diskusiji za savetovanje o nezavisnosti pravosuđa : značaj etičkih načela za javnoizvršiteljsku službu. Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Jerinić, Jelena and Vučetić, Dejan and Stanković, Mirjana (2020) Priručnik za sprovođenje principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije, Beograd.

Jovanović, Larisa and Lukinović, Mario (2020) Улога иновације у Четвртој индустријској револуцији = The Role of Innovations in the Fourth Industrial Revolution. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, Beograd.

Miloradović, Olgica and Vujičić, Nikola (2020) Technical Assistance for Prevention and Fight against Corruption EuropeAid/138423/DH/SER/RS 2017/386-597 Report on the results of application of the Law on confiscation of property derived from a criminal offense, with special reference to the management of seized property. Ministry of Justice, Belgrade.

Jerinić, Jelena (2020) Who Should Be the Judge of the Common Good? Possibilities for Judicial Review of Public Interest Determination in Expropriation Cases : The Example of Serbia. Union University School of Law, Belgrade.

Vujičić, Nikola (2020) Zoran S. Pavlović - Viktimizacija kroz žvotne cikluse, JP Službeni glasnik i Institut za kriminološka sociološka istraživanja, Beograd, 2019, 193 str. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.

UNSPECIFIED (2019) Заштита података о личности у сектору безбедности : водич кроз законску регулативу. Центар за унапређивање правних студија : Организација за европску безбедност и сарадњу Мисија ОЕБС у Србији, Београд.

Baroš, Slađana and Simić, Jelena (2019) Перцепција дискриминације и правног одговора из перспективе особа које живе са ХИВ-ом : квалитативна студија. Човекољубље, Добротворна фондација Српске православне цркве : Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут", Београд.

Miletić, Aleksandar R. and Beqaj, Belul and Milošević, Srđan (2019) Albansko-srpske bese 1906-1907. = Besët shqiptaro-serbe 1906-1907. = Albanian-Serbian besa agreements in 1906-1907. Centar za istorijske studije i dijalog, Novi Sad.

Međedović, Janko and Petrović, Boban and Vujičić, Nikola (2019) Analiza primene mera bezbednosti medicinskog karaktera u krivičnopravnom sistemu Republike Srbije. Misija OEBS-a u Srbiji : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Međedović, Janko and Petrović, Boban and Vujičić, Nikola (2019) Analysis of the Application of the Medical Security Measures in the Criminal Law System of the Republic of Serbia: conclusions and recommendations. Institute of Criminological and Sociological Research, Belgrade.

Kitić, Dušan and Vukadinović, Slobodan (2019) Deset godina izlaženja [časopisa Pravni zapisi]. Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Vujičić, Nikola (2019) Estelle ZInsstag, MarIe Keenan: Restorative Responses to Sexual Violence - Legal, Social and Therapeutic Dimensions, New York, London, 2017. Evropski pokret u Srbiji, Beograd.

Lukinović, Mario and Jovanović, Larisa (2019) Globalne klimatske promene: 24. konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama = Global climate change: 24th United Nations conference on climate change. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, Beograd.

Radonjić, Aleksa (2019) Hronika Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu : (1.10.2018 - 30.09.2019). Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Simić, Jelena and Lazić, Saša D. and Šarčević, Predrag (2019) Interseks : ka izgradnji intersekcionalne platforme : istraživački izveštaj. Gayten-LGBT, Beograd.

Reljanović, Mario and Gajić, Dragan and Vučković, Miloš and Misailović, Jovana and Petrović, Mila and Urdarević, Bojan and Keranović, Ivana and Protić, Jovan (2019) Labour Exploitation is Real : working group recommendation for preventing labour exploitation of youth. ASTRA - Anti Trafficking Action, Beograd.

Jovanović, Đorđe and Lukinović, Mario (2019) Montrealski protokol - rezultati tridesetogodišnje primene = Montreal protocol - results of thirty years application. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, Beograd.

Stevanović, Ivana and Vujičić, Nikola (2019) Predgovor. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Lukinović, Mario and Jovanović, Larisa (2019) Procena i upravljanje rizicima od poplava u Srbiji i EU = Assessment and management of flood risks in Serbia and the EU. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, Beograd.

Beširević, Violeta (2019) Prof. dr Dušan Kitić (1955-2019) - [in memoriam]. Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Vukadinović, Slobodan (2019) Profesor dr Dušan Kitić : [in memoriam]. Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Međak, Vladimir and Tepavac, Tara and Jerinić, Jelena and Antonijević, Milan (2019) Promene Ustava na putu do Evropske unije. Evropski pokret u Srbiji, Beograd.

Reljanović, Mario and Gajić, Dragan and Vučković, Miloš and Misailović, Jovana and Petrović, Mila and Urdarević, Bojan and Keranović, Ivana and Protić, Jovan (2019) Radna eksploatacija je stvarna : preporuke radne grupe za sprečavanje radne eksploatacije mladih. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd.

Beširević, Violeta (2019) Studija o usklađenosti prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti borbe protiv trgovine ljudima. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd.

Beširević, Violeta (2019) Study on Compatibility of the Law of the Republic of Serbia with EU Acquis Communautaire in the Area of Combating Trafficking in Human Beings. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd.

Damjanović, Dušan and Gluščević, Andreja and Mijalković, Predrag and Jerinić, Jelena (2019) Оtvoreni ljudi : otvoreni podaci. Palgo smart, Beograd.

Damjanović, Dušan and Gluščević, Andreja and Mijalković, Predrag and Jerinić, Jelena (2019) Оtvoreni podaci i lokalna samouprava : priručnik za donosioce odluka i zaposlene. Palgo smart, Beograd.

Nikolić, Mladen and Šarkić, Nebojša (2018) Коментар Закона о извршењу и обезбеђењу : (судска пракса, теорија). Службени гласник : Правни факултет Универзитета Унион, Београд.

Petrović, Marija and Banić, Milena and Cicvarić, Radovan (2018) Права детета у процесу придруживања Србије Европској унији : други алтернативни извештај о имплементацији активности из Акционог плана за поглавље 23 у делу који се односи на права детета. Ужички центар за права детета, Ужице.

Beširević, Violeta (2018) Deterrence or Deference? - The Constitutional Court under the Rise of Populism in Serbia - Izlaganje na konferenciji Identity, Security, Democracy: Challenges for Public Law, International Society of Public Law (ICON.S), The University of Hong Kong, Hong Kong, Jun, 25-27, 2018. International Society of Public Law (ICON.S), The University of Hong Kong,, Hong Kong. (Unpublished)

Beširević, Violeta (2018) The Draft Amendments to the Serbian Constitution : Populism before Judicial Independence. Verfassungsblog.de, Berlin.

Radonjić, Aleksa and Stjelja, Ivana (2018) Ekološka tužba - pravo svih nas da zaštitimo životnu sredinu : priručnik sa preporukama. Beogradski centar za ljudska prava,, Beograd.

Radonjić, Aleksa and Stjelja, Ivana (2018) Ekološka tužba - pravo svih nas da zaštitimo životnu sredinu : uputstvo za građane i organizacije civilnog društva. Beogradski centar za ljudska prava, Beograd.

Stevanović, Ivana and Međedović, Janko and Petrović, Boban and Vujičić, Nikola (2018) Ekspertsko istraživanje i analiza povrata u Republici Srbiji. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja : Misija Oebs-a u Srbiji, Beograd.

Lukinović, Mario (2018) Kriptovalute, blokčejn i bitkoin = cryptocurrency, blockchain and bitcoin. ICIM Izdavački centar za industrijski menadžment plus, Beograd ; Mladenovac.

Vujičić, Nikola (2018) Milica Kolaković-Bojović (2018) Organizacija pravosuđa u Republici Srbiji: reformski okvir i EU standardi. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Beširević, Violeta (2018) Pigeonholing Human Rights in International Investment Arbitration: a Claim or Defence? SANU, Belgrade.

Manojlović Pintar, Olga and Petrović Todosijev, Sanja and Milošević, Srđan and Pisari, Milovan and Miletić, Aleksandar (2018) Pojmovnik antifašističke borbe. 2. Savez antifašista Srbije, Beograd.

Kovačević, Nikola and Krasić, Bogdan and Milić, Nikolina and Petrović, Lena and Stefanović, Anja and Trifunović, Ana and Тркуља, Ана and Trifunović, Ana and Штамбук, Марко (2018) Pravo na azil u Republici Srbiji 2017. Beogradski centar za ljudska prava, Beograd.

Lukinović, Mario (2018) Prirodno i kulturno nasleđe u službi razvoja nacionalnog i lokalnog brenda. Међународни научни форум "Дунав - река сарадње", Београд.

Lukinović, Mario and Jovanović, Đorđe M. and Jovanović, Larisa (2018) Proizvodi sa oznakama geografskog porekla u kontekstu razvoja zelene ekonomije. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, Beograd.

Međak, Vladimir and Tepavac, Tara and Jerinić, Jelena and Antonijević, Milan (2018) Promene Ustava na putu do Evropske unije. Evropski pokret u Srbiji, Beograd.

Petrović, Mila and Milić, Jovana and Karanović, Jovan (2018) Sudska zaštita prava radnika i njen značaj za borbu protiv radne eksploatacije. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd.

Gajin, Saša (2018) Vodič za stratešku parnicu = A Guide to Strategic Litigation. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Arsić, Jelena and Jerinić, Jelena and Simić, Jelena (2017) Обавезна или препоручена вакцинација - правни аспекти вакцинације у Србији. Правни факултет Универзитета, Центар за публикације, Ниш.

Božić, Marko (2017) Задруга као судбина: Живојин Перић од Стублина до Београда и опет назад. Службени гласник : Српско адвокатско друштво, Београд.

Jovanović, Slađana and Đorđić, Cvijetin (2017) Рачунање рокова извршења мере притвора и казне затвора. Заштитник грађана, Београд.

Lukinović, Mario and Stamenković, Boško and Jovanović, Larisa (2017) Achieving Green Economy Goals Through Better Water Management and Green Infrastructure. IASHE, London.

Gajin, Saša (2017) Antidiskriminacioni zakoni : vodič. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Papić, Tatjana (2017) At the Margins of Transition: The Role and Impact of the Constitutional Court of Serbia. The International Society of Public Law.

Međak, Vladimir and Tepavac, Tara and Jerinić, Jelena and Antonijević, Milan (2017) Changing the Constitution on the Way to the European Union. European Movement in Serbia, Belgrade.

Lukinović, Mario (2017) Izazovi klimatskih promena u Dunavskom slivu. Međunarodni naučni forum "Dunav - reka saradnje" = International Scientific Forum "Danube - River of Cooperation", Beograd.

Beširević, Violeta and Carić, Slavoljub and Draškić, Marija and Đerić, Vladimir and Ilić, Goran and Janković, Ivan and Korljan, Edo and Krstić, Ivana and Marinković, Tanasije and Papić, Tatjana and Popović, Dragoljub M. (2017) Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Službeni glasnik, Beograd.

Jovanović, Slađana (2017) Komentar izmena i dopuna Krivičnog zakonika "Sl. glasnik RS", br. 94/2016. Paragraf Lex, Novi Sad.

Lukinović, Mario (2017) Materijalna i nematerijalna baština Dunavskog sliva. Međunarodni naučni forum "Dunav - reka saradnje" = International Scientific Forum "Danube - River of Cooperation", Beograd.

Gajin, Saša (2017) Model Zakona o priznavanju pravnih posledica promene pola i utvrđivanja transeksualizma : prava trans osoba - od nepostojanja do stvaranja zakonskog okvira. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2017) Model Zakona o razlozima i postupku ograničenja i zaštite pojedinih prava i sloboda. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2017) Model zakona o registrovanim istopolnim zajednicama. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Bešlin, Milivoj and Milošević, Srđan (2017) Multiperspektivnost (post)jugoslovenskih istorija. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd.

Vukadinović, Slobodan (2017) Neue juristische Umschau Jubiläumsausgabe einer Zeitschrift, die verbindet. Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit, Bonn.

Beširević, Violeta (2017) Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava - osvrt na ustavna rešenja. Fondacija Centar za demokratiju, Beograd.

Lukinović, Mario and Jovanović, Đorđe and Jovanović, Larisa (2017) Održivi razvoj i ekosistemska odgovornost kroz uvođenje etičkih principa u savremeno poslovanje = Sustainable Development and Ecosystematic Accountability by Way of Introduction of Ethical Principles in Modern Business. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, Beograd.

Manojlović-Pintar, Olga and Petrović-Todosijević, Sanja and Milošević, Srđan and Pisarri, Milovan and Lajbenšperger, Nenad and Dimitrijević, Branislav and Stevanović, Ksenija (2017) Pojmovnik antifašističke borbe. Savez antifašista Srbije, Beograd.

Vujičić, Nikola and Stevanović, Zoran and Ilijić, Ljeposava (2017) Primena instituta uslovnog otpusta od strane sudova u Republici Srbiji : ekspertska analiza. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Međak, Vladimir and Tepavac, Tara and Jerinić, Jelena and Antonijević, Milan (2017) Promene Ustava na putu do Evropske unije. Evropski pokret u Srbiji, Beograd.

Vuković, Jovana and Gajin, Saša (2017) Vodič kroz situaciono testiranje diskriminacije : (praktični priručnik za aktiviste/kinje). Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Kovačević, Nikola and Dragičević-Dičić, Radmila and Jekić Bradajić, Gordana and Tintor, Jugoslav (2017) Zabrana zlostavljanja. Beogradski centar za ljudska prava, Beograd.

Lukinović, Mario and Jovanović, Larisa and Stamenković, Boško (2017) Zakonske regulative i teorije smanjenja zagađenja voda. Univerzitet "Union - Nikola Tesla" : Fakultet za poslovne studije i pravo : Fakultet za strateški i operativni menadžment, Beograd.

Domazet, Ivana and Stošić, Ivan and Marković-Bajalović, Dijana and Hanić, Hasan and Simović, Vladimir and Lazić, Milena (2016) Истраживање тржишта постпродајних услуга (Aftermarkets). Институт економских наука, Београд.

Vujičić, Nikola and Bezić, Reana (2016) Balkan Criminology: Crime and Criminology in the Balkans, One-Week Intensive Course, Dubrovnik, Croatia, 10-14 October 2016. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Lukinović, Mario and Jovanović, Đorđe and Jovanović, Larisa (2016) Borba protiv klimatskih promena i analiza rezultata konferencije u Parizu = Fight Against Climate Change and Analysis of the Results of the Paris UN Climate Conference. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, Beograd.

Šarkić, Nebojša (2016) Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju : prikaz po članovima. Paragraf Lex, Novi Sad.

UNSPECIFIED (2016) Modeli zakona o pravima deteta. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Radović, Ivana and Beširević, Violeta (2016) Monitoring i evaluacija zakonodavstva i politika suzbijanja trgovine ljudima i njihova implementacija u Republici Srbiji u 2014. i 2015. godini. ASTRA Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd.

Vukadinović, Slobodan (2016) Nova pravna revija - jubilarno izdanje časopisa koji spaja. Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Gajin, Saša (2016) Položaj deteta u krivično-pravnom sistemu : deca kao počinioci krivičnih dela : deca kao žrtve krivičnih dela. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Papić, Tatjana (2016) Pravo i praksa disciplinske odgovornosti sudija u Srbiji. Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji, Beograd.

Belkić, Vanesa and Brkić, Emilija and Jerinić, Jelena and Klačar, Bojan and Marković, Aleksandra (2016) Priručnik za monitoring transparentnosti procedura zapošljavanja u javnom sektoru. Centar za slobodne izbore i demokratiju - CeSID, Beograd.

Popović, Mirjana and Šarkić, Nebojša and Stamenković, Jasmina and Đukić, Marina and Milovanović, Ljiljana and Vlaisavljević, Tatjana and Dimitrijević, Mirjana (2016) Priručnik za primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju : [komentari novina u Zakonu i pravnih instituta izvršnog prava sa modelima akata]. Knj. 1. Paragraf Lex, Novi Sad.

Knežević-Bojović, Ana and Vukadinović, Slobodan (2016) The Role of Competitiveness Partnerships in Creating a More Business Enabling Environment in Serbia. Ivanovo State University of Chemistry and Chemistry and Technology ; Moscow : Russian Academy of Sciences, Ivanovo.

Papić, Tatjana and Đerić, Vladimir (2016) The Role of the Constitutional Court of Serbia in the Times of Transition. Analitika - Center for Social Research ; Beogradski centar za ljudska prava, Sarajevo ; Beograd.

Brkić, Emilija and Jerinić, Jelena and Kovačević, Miloš and Nešić, Jelena (2016) Transparentno do posla : preopruke za unapređenje zapošljavanja u javnom sektoru. Centar za slobodne izbore i demokratiju CeSID, Beograd.

Banić, Milena and Stevanović, Ivana (2015) Како до правосуђа по мери детета. Заштита деце жртава у кривичним поступцима и стање у пракси у Републици Србији. Центар за права детета, Београд.

Gajin, Saša (2015) Antidiskriminacioni zakoni : vodič. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Božić, Marko (2015) Bataković Dušan, Les sources françaises de la démocratie serbe : 1804-1914 : Paris, CNRS Éditions, 2013, 577 p., ISBN : 978-2-271-07080-7. Institut national des langues et civilisations orientales, Paris.

Gajin, Saša (2015) Diskriminacija u Srbiji 2014 : izveštaj Koalicije protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Beširević, Violeta (2015) Pravni aspekti donacije organa nakon eutanazije : predavanje održano 22.10.2015. u organizaciji Centra za bioetičke studije u saradnji sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu. Centar za bioetičke studije, Institut društvenih nauka. Centar za pravna istraživanja, Beograd. (Unpublished)

Mrvić-Petrović, Nataša and Jovanović, Slađana (2015) Preporuke za unapređenje primene alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde. Fondacija Centar za demokratiju, Beograd.

Beširević, Violeta (2015) Put bez povratka? Od nacionalne države do globalnog konstitucionalizma : Lidija R. Basta Fleiner and Tanasije Marinković (Eds.) Key Developments in Constitutionalism and Constitutional Law, Eleven International Publishing, The Hague 2014, 278 pages. Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Vukadinović, Slobodan and Doherty, Alistair (2015) Report and analysis with recommendations from public hearing workshops : final report. United Nations Development Programme (UNDP) Serbia, Belgrade.

Vidić, Jelena and Pavlović, Slavoljupka and Simić, Jelena and Mršević, Zorica and Đurić, Milan (2015) Trans* osobe u Srbiji : analiza položaja i predlog pravnog rešenja. Model zakona o rodnom identitetu. Gayten-LGBT, Centar za promociju LGBTIQ prava, Beograd.

Lukinović, Mario and Zelić, Milka and Panić, Nataša (2015) The Use of Information Technologies in the Biodiversity Conservation : abstract. World Biodiversity Congress.

Božić, Marko (2014) Мишел Тропер и француска постмодерна теорија права... и државе: [предговор]. Службени гласник : Правни факултет, Београд.

Milosavljević, Bogoljub and Jerinić, Jelena and Damjanović, Dušan (2014) Децентрализација и примена принципа супсидијарности у Европи и Србији : водич. Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд.

Jerinić, Jelena (2014) Državno upravljanje - razmatranje modela javne uprave i javnog upravljanja. Jan-Erik Lane. Beograd: Službeni glasnik i Megatrend Univerzitet, 2012. Stalna konferencija gradova i opština, Savez gradova i opština Srbije : Centar za javnu i lokalnu upravu, PALGO centar, Beograd.

Vukadinović, Slobodan (2014) Final Evaluation of the UNDP Project: Youth Sleuth - Engaging Serbia's Youth to Fight Corruption Through Investigative Journalism and Social Media : Final Evaluation Report. UNDP, Belgrade.

Božić, Marko (2014) Jean Baubérot, La laïcité falsifiée, Paris, La Découverte, 2012, 212 стр. Синтезис, Београд.

Gajin, Saša and Matić, Goran (2014) Primena Zakona o tajnosti podataka : 10 najznačajnijih prepreka : (zbornik radova). Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Kovačević, Nikola and Marković, Žarko and Nikolić, Nevena (2014) Pritvor-Ultima ratio? Beogradski centar za ljudska prava, Beograd.

Jevtović, Đorđe and Janković, Slaviša and Simić, Jelena and Radovanović, Dragana and Jankelić, Sanja and Đaković, Zoran and Mihok, Zoltan and Kovačić, Boris and Budimirović, Mikica (2013) Доступна права - одговорна заједница : перспективе социјалног укључивања особа са инвалидитетом и особа које живе са ХИВ. Човекољубље, Добротворна фондација Српске православне цркве, Београд.

Jevtović, Đorđe and Janković, Slaviša and Simić, Jelena and Radovanović, Dragana and Jankelić, Sanja and Đaković, Zoran and Mihok, Zoltan and Kovačić, Boris and Budimirović, Mikica (2013) Accessible Rights - Responsible Community : towards inclusion of persons with disabilities and people living with HIV/AIDS in Serbia. Philanthropy, Charitable Foundation of the Serbian Orthodox Church, Belgrade.

Gajin, Saša (2013) Diskriminacija u Srbiji 2012 : izveštaj Koalicije protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Ambagtsheer, Frederike and Noord, Marianvan and Zuidema, Willij C. and Beširević, Violeta (2013) EULOD: The EU-Funded Project on Living Organ Donation in Europe : [abstract]. Springer, Berlin ; Heidelberg.

Marković-Bajalović, Dijana (2013) Предговор = Foreword. Правни факултет, Источно Сарајево.

Branković, Biljana and Ignjatović, Tanja and Jovanović, Slađana and Lukić, Marija and Macanović, Vanja and Mršević, Zorica (2013) Godišnji izveštaj Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama : 2012. Autonomni ženski centar, Beograd.

Vujičić, Nikola (2013) Банкари украли државу : (Gregg Barak, Theft of Nation – Wall Street looting and federal Regulatory Colluding, Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., Lanham – Maryland, 2012). Матица српска, Нови Сад.

Petrović, Marija and Banić, Milena and Golić Ružić, Milena and Ivanović, Jasmina and Čolić, Gorica (2013) Izveštaj o ostvarivanju opštih mera primene Konvencije o pravima deteta u Republici Srbiji. Centar za prava deteta, Beograd.

Šarkić, Nebojša (2013) Javnobeležnički (notarski) informacioni sistem. [S. n.], Banja Luka. (Unpublished)

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2013) Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Paragraf Co ; Paragraf Lex, Beograd ; Novi Sad.

Gajin, Saša (2013) Model Zakona o upotrebi znakovnog jezika. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2013) Model zakona o registrovanim istopolnim zajednicama. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Kovačević, Nikola and Nikolić, Nevena and Pokuševski, Dušan (2013) Ostvarivanje prava nacionalnih manjina - sprovođenje preporuka nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava u Srbiji. Beogradski centar za ljudska prava, Beograd.

Banić, Milena (2013) Pravosuđe po meri deteta u Republici Srbiji = Child-friendly justice in the Republic of Serbia. Centar za prava deteta, Beograd.

Papić, Tatjana (2013) Prikaz knjige dr Vida Čok, Spone međunarodnog i uporednog prava - primeri iz oblasti ljudskih prava : Službeni glasnik, Beogradski centar za ljudska prava i Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd 2010. Institut za uporedno pravo, Beograd.

Trgovčević-Prokić, Milena and Šarkić, Nebojša (2013) Priručnik sa komentarom Zakona o javnom beležništvu, prilozima i obrascima. Paragraf Co ; Paragraf Lex, Beograd ; Novi Sad.

Gajin, Saša (2013) Testiranjem protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Jovanović, Slađana (2013) Ubistva žena od strane partnera: istraživanje pravosudne prakse. Autonomni ženski centar, Beograd.

Milosavljević, Bogoljub and Jerinić, Jelena and Kec, Aksel G (2012) Модели организационе структуре и система управљања у општинској и градској управи. Програм подршке општинама ИПА 2007 Добра управа, планирање и пружање услуга : Досије студио, Београд.

Milosavljević, Bogoljub and Jerinić, Jelena (2012) Надлежности јединица локалне самоуправе у Србији : анализа правног оквира. Програм подршке општинама ИПА 2007 Добра управа, планирање и пружање услуга : Досије студио, Београд.

Vukašinović, Vladimir and Jevtović, Đorđe and Simić, Jelena and Ćirić, Nevena and Kovačić, Boris and Radovanović, Dragana and Jankelić, Sanja (2012) Како против дискриминације особа које живе са хив/сидом у Србији? Човекољубље, Добротворни фонд Српске православне цркве, Београд.

Jovanović, Slađana (2012) Anthony Pemberton The Cross-Over: An interdisciplinary Approach to the Study of Victims of Crime, Apeldoorn, 2009. Evropski pokret u Srbiji, Beograd.

Božić, Marko (2012) Žan Bobero, Mišlin Milo, Laiciteti bez granica, Карпос, Београд, 2011, 364. Правни факултет, Београд.

Gajin, Saša (2012) Diskriminacija u Srbiji 2011 : izveštaj Koalicije protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2012) Diskriminacija u Srbiji 2012 : okrugli stolovi. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Vukadinović, Slobodan (2012) Final Evaluation of the UNDP Project: Strengthening the Accountability of the National Assembly of the Republic of Serbia : Final Report on the Evaluation. 2012, Belgrade.

Sandor, J. and Beširević, Violeta (2012) Improving the Effectiveness of the Organ Trade Prohibition in Europe. [s. n.], [s. l.].

Gajin, Saša (2012) Izveštaji o incidentima vezanim za diskriminatorno postupanje. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Stevanović, Ivana and Banić, Milena and Marković, Ljubinka and Đurđić, Savo and Jovović, Jasmina and Zajc, Vesna (2012) Korak ka preuzimanju odgovornosti : [izvršenje vaspitne mere posebne obaveze i statistički podaci o maloletnim učiniocima krivičnih dela za period 2007-2011. godine]. Centar za prava deteta, Beograd.

Mršević, Zorica and Pavlović, Slavoljupka and Đurić, Milan and Vidić, Jelena and Simić, Jelena (2012) Model Zakona o priznavanju pravnih posledica promene pola i utvrđivanja transeksualizma. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

UNSPECIFIED (2012) Model Zakona o priznavanju pravnih posledica promene pola i utvrđivanja transeksualizma : prava trans osoba - od nepostojanja do stvaranja zakonskog okvira. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2012) Model Zakona o razlozima i postupku ograničenja i zaštite pojedinih prava i sloboda. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Milosavljević, Bogoljub and Jerinić, Jelena and Kec, Aksel G. (2012) Organisational Structure and Management System Models in Municipal and Town Administration. Municipal Support Programme IPA 2007 ǂGood Local Governance, Planning and Service Delivery : Dosije studio, Beograd.

Vukašinović, Vladimir and Varga, Vladislav and Jevtović, Đorđe and Beširević, Violeta and Tasić, Marija and Radovanović, Dragana (2011) Људска права терминално оболелих - пројекат: јавно заговарање за људска права терминално оболелих особа. Човекољубље, Добротворни фонд Српске православне цркве, Београд.

Marković-Bajalović, Dijana (2011) Ништавост и побијање одлука скупштине друштва капитала. Правни факултет, Пале.

Šarkić, Nebojša (2011) Реформско урушавање правосудних професија. Принтмедиа, Београд.

Papić, Tatjana (2011) Analiza politike Srbije u pogledu učešća predstavnika Srbije na međunarodnim skupovima na kojima učestvuju i predstavnici Kosova. Evropski pokret u Srbiji, Beograd.

Gajin, Saša (2011) Diskriminacija u Srbiji 2010 : izveštaj Koalicije protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Anđelković, Marija and Radović, Ivana and Beširević, Violeta and Gligorić, Marijana and Vukasović, Tamara and Otašević, Olivera and Nikolić, Danijela and Wijers, Marjan (2011) Human Trafficking in the Republic of Serbia : report for the period 2000-2010. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd.

Papić, Tatjana (2011) Krempite i Kosovo. Dan Graf, Beograd.

Anđelković, Marija and Radović, Ivana and Beširević, Violeta and Gligorić, Marijana and Vukasović, Tamara and Otašević, Olivera and Nikolić, Danijela and Wijers, Marjan (2011) Trgovina ljudima u Republici Srbiji : izveštaj za period 2000-2010. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd.

Jovanović, Slađana (2011) Đorđe Ignjatović, Biljana Simeunović-Patić, Viktimologija : Pravni fakultet i Dosije studio, Beograd 2011, 160 str. Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Gajin, Saša and Vodinelić, Vladimir V and Drobnjak, Tanja and Vukasović, Predrag and Kočić-Mitaček, Violeta (2010) Antidiskriminacioni zakoni : vodič. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2010) Diskriminacija u Srbiji 2009 : izveštaj Koalicije protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2010) Dostupnost objekata u posedu organa javne vlasti 2009 : izveštaj Koalicije protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Beširević, Violeta (2010) From Nuremberg to UNESCO : Informed Consent to Medical Treatment Exam. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini, Rijeka.

Kočić-Mitaček, Violeta and Drobnjak, Tanja and Vukasović, Predrag and Gaćeša, Dušanka and Pašić, Tatjana and Simić, Jelena (2010) Izveštaj o implementaciji Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Kočić-Mitaček, Violeta and Drobnjak, Tanja and Vukasović, Predrag and Gaćeša, Dušanka and Pašić, Tatjana and Simić, Jelena (2010) Izveštaj o primeni Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2010) Konferencija o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom i položaj invalidskih organizacija : zbornik radova. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2010) Ljudska prava svima : Zakon o zabrani diskriminacije. Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, Niš.

Vukasović, Predrag and Reljanović, Mario and Dželebdžić, Dušan and Simić, Jelena and Gaćeša, Dušanka and Pašić, Tatjana (2010) Studija o društvenom, ekonomskom i pravnom statusu organizacija osoba sa invaliditetom. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Alempijević, Đorđe and Atanacković, Rajko and Beširević, Violeta and Banić, Milena and Elez, Snežana and Kljajić, Sanja and Martinovski, Željka and Slavković, Biljana and Žarković, Milan (2010) Suzbijanje trgovine ljudima - dobre prakse - priručnik za institucije. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd.

Beširević, Violeta (2010) Правни записи, Vol. I (1) (ур. Зоран Ивошевић, Владимир Водинелић), Правни факултет Универзитета Унион у Београду (ПФУУБ), Београд 2010, 310 стр. Гласник Адвокатске коморе Војводине, Beograd.

Banić, Milena (2010) Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku. Astra - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd.

Marković-Bajalović, Dijana (2009) У сусрет новом Закону о заштити конкуренције. Правни факултет, Центар за публикације, Ниш.

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2009) Коментар Закона о извршном поступку : са судском праксом и обрасцима. Службени гласник, Београд.

Kočić-Mitaček, Violeta (2009) Diskriminacija osoba sa invaliditetom. 2. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2009) Diskriminacija u Srbiji 2008 : izveštaj Koalicije protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2009) Dostupnost objekata u posedu organa javne vlasti 2008 : izveštaj Koalicije protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Jovanović, Slađana (2009) Formalni mehanizam upućivanja. Međunarodna organizacija za migracije IOM, Beograd.

Šarkić, Nebojša (2009) Izvještaj za Srbiju = Report of Serbia. GTZ : Deutscher Notarverein, Sarajevo.

Jovanović, Slađana (2009) Obeležja krivičnog dela trgovine ljudima. Međunarodna organizacija za migracije IOM, Beograd.

Vukadinović, Slobodan (2009) Parlament i demokratija u XXI veku. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Bandović, Igor and Jovanović, Slađana and Mijalković, Saša and Ćuk Milankov, Dragana (2009) Practical Hanbook on Understanding the Phenomenon of Trafficking in Human Beings. International Organization for Migration IOM, Belgrade.

Jovanović, Slađana (2009) Pravni osnovi zaštite žrtava trgovine ljudima. International Organization for Migration, Beograd.

Jovanović, Slađana and Ćuk Milankov, Dragana and Savić, Marijana and Kljajić, Sanja and Šarac, Nada (2009) Socijalna inkluzija žrtava trgovine ljudima. International Organization for Migration, Beograd.

Savić, Marijana and Jovanović, Slađana and Ćuk-Milankov, Dragana (2009) Uloga profesionalaca i profesionalki u procesu reintegracije. International Organization for Migration, Beograd.

Gajin, Saša and Popović, Dragan and Antonijević, Milan (2009) Vodič kroz instituciju ombudsmana. Inicijativa mladih za ljudska prava, Beograd.

Drobnjak, Tanja and Kočić-Mitaček, Violeta and Gajin, Saša and Resanović, Resanović, Aleksandar (2009) Zabrana diskriminacije i uznemiravanja žena : model izmena i dopuna Ustava Republike Srbije i pojedinih sistemskih zakona. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2009) Zaključci sa stručne konferencije o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom i položaju invalidskih organizacija : zbornik radova. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Jovanović, Slađana (2009) Zaštita žrtava trgovine ljudima kao međunarodnopravni zahtev. Međunarodna organizacija za migracije IOM,, Beograd.

Josipović, Radmila and Šajin, Darija and Đajić, Miloš and Vujadinović, Petar and Pajvančić, Marijana and Žigmanov, Tomislav and Jerinić, Jelena and Milić, Aleksandra and Vasiljević, Dušan and Križanić-Pavlović, Tatijana and Staničić, Đorđe and Tarbuk, Nikola (2008) Модели статута општина и градова. Центар модерних вештина : Стална конференција градова и општина, Београд.

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Коментар Закона о извршном поступку : са судском праксом и обрасцима. Службени гласник, Београд.

Milošević, Srđan (2008) Олга Поповић-Обрадовић: Парламентаризам у Србији од 1903. до 1914. године. Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd.

Milošević, Srđan (2008) Бојан Симић: Пропаганда Милана Стојадиновића, Београд, 2007. Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd.

Gajin, Saša and Vodinelić, Vladimir V. and Drobnjak, Tanja and Nikolić, Borko (2008) Antidiskriminaciono pravo : vodič : sa prevodom na romski, albanski i mađarski jezik. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Beširević, Violeta (2008) Country Reports on Advance Directives : Serbia. Institute of Biomedical Ethics, Zürich.

Gajin, Saša (2008) Diskriminacija u Srbiji 2007 : izveštaj Koalicije protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2008) Dostupnost objekata u posedu organa javne vlasti 2007 : izveštaj Koalicije protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Beširević, Violeta (2008) Medical Global Challenges : Should International Law Enforce Euthanasia? International Association of Bioethics, Rijeka.

Gajin, Saša and Rakić-Vodinelić, Vesna and Drobnjak, Tanja and Kocić-Mitaček, Violeta and Čavoški, Aleksandra and Knežević-Bojović, Ana and Simić, Jelena and Dželebdžić, Dušan (2008) Model Zakona o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Vodinelić, Vladimir V. and Šabić, Rodoljub and Milenković, Dejan and Grujić, Ivan (2008) Model Zakona o tajnosti informacija. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Jovanović, Slađana and Savić, Marijana (2008) Nacionalni mehanizam upućivanja žrtava trgovine ljudima u Republici Srbiji. NVO Atina, Beograd.

Simić, Marijana and Mojsilović, Miloš and Vuković, Đorđe and Nenadić, Nemanja and Jerinić, Jelena and Vlajić, Đorđe and Šabić, Rodoljub and Mihajlović, Srećko (2008) Priručnik za praćenje rada lokalne samouprave. Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji, Beograd.

Anđelković, Marija and Beširević, Violeta and Vukasović, Tamara and Ilić, Neda and Otašević, Olivera and Radović, Ivana (2008) Trafficking in human beings in the Republic of Serbia : report for the period 2001-2007. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd.

Anđelković, Marija and Beširević, Violeta and Vukasović, Tamara and Ilić, Neda and Otašević, Olivera and Radović, Ivana (2008) Trgovina ljudima u Republici Srbiji : izveštaj za period 2001-2007. godine. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd.

Vodinelić, Vladimir V. and Živković, Miloš and Ivošević, Zoran and Lončar, Budimir and Rakić-Vodinelić, Vesna and Stefanović, Zlatko and Hiber, Dragor and Čelić, Duško and Lončar, Jelena and Simić, Jelena and Živković, Mirko (2007) Нацрт Законика о својини и другим стварним правима. Министарство правде Републике Србије : Немачка организација за техничку сарадњу, Београд.

Vukadinović, Slobodan (2007) Одбор за представке и предлоге Народне скупштине Републике Србије. Транспарентност - Србија, Београд.

Milošević, Srđan (2007) Ђорђе Станковић: Никола Пашић, прилози за биографију, Београд, 2006. Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd.

Beširević, Violeta (2007) Abuse: the Dark Side of Fundamental Rights, Utrecht, 2006. Правни факултет, Beograd.

Gajin, Saša and Vodinelić, Vladimir V and Drobnjak, Tanja and Nikolić, Borko (2007) Antidiskriminaciono pravo : vodič. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Maathuis, Sander and Jerinić, Jelena and Mišić, Darko and Stanoijčić, Miloš and Krstić, Nenad (2007) Bratimljenje opština : put ka bržem razvoju. Stalna konferencija gradova i opština, Beograd.

Gajin, Saša (2007) Diskriminacija u Srbiji : izveštaj Koalicije protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Jerinić, Jelena and Marinović, Neven and Milošević, Višnja (2007) Studija o mogućnostima za međusektorska partnerstva u Srbiji. Smart kolektiv, Beograd.

Milošević, Srđan (2007) Латинка Перовић: Између анархије и аутократије. Српско друштво на прелазима векова (XIX-XXI), Beograd, 2007. Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd.

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2006) Коментар Закона о извршном поступку : са судском праксом и обрасцима. Службени гласник, Београд.

Milenković, Dejan and Gajin, Saša and Lukšić-Orlandić, Tamara (2006) Implementation of the Law on Free Access to Information of Public Importance : monitoring report. Fund for an Open Society, Beograd.

Božić, Marko (2006) Jacques Maritain, "L'homme et l'etat", Presses Universitaires de France, Paris, 1953, прво издање, 204 стране. Pravni fakultet, Novi Sad.

Milošević, Srđan (2006) M. Ferro : the Use and Abuse of History or How the Past is Taught to Children, London and New York, 2003. Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd.

Božić, Marko (2006) Michel Troper: "La philosophie du droit", Presses Universitaires de France, Paris, 2003, 126 страна. Pravni fakultet, Novi Sad.

Vodinelić, Vladimir V. and Kosanović, Srećko and Gajin, Saša (2006) Model Zakona o pravnoj pomoći. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Jerinić, Jelena (2005) Donatori u gradovima i opštinama u Srbiji. Stalna konferencija gradova i opština, Beograd.

Jovanović, Slađana (2005) Ian Ward: Uvod u kritičku teoriju prava, London, 2004. Evropski pokret u Srbiji, Beograd.

Vodinelić, Vladimir V. and Gajin, Saša (2005) Kodeks novinarske struke : model = Journalistic Code of Conduct. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Vodinelić, Vladimir V. and Kosanović, Srećko and Gajin, Saša (2005) Model Zakona o pravnoj pomoći = Legal Aid Model Act. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Ćirić, Jovan and Gajin, Saša and Krivokapić, Boris and Mrvić-Petrović, Nataša and Rakić-Vodinelić, Vesna and Stanojević, Biljana and Tatić, Damjan and Vodinelić, Vladimir V. and Vukasović, Predrag and Vuković, Igor (2005) Modeli antidiskriminacionih zakona. Centar za unapređivanje pravnih studija : Institut za uporedno pravo, Beograd.

Vodinelić, Vladimir V. and Gajin, Saša and Marinković, Tanasije and Milenković, Dejan and Nenadić, Nemanja and Bulajić, Svetislava and Lukšić-Orlandić, Tamara (2005) Vodič kroz Zakon o slobodnom pristupu informacijama. Fond za otvoreno društvo, Beograd.

Jovanović, Slađana (2005) Wade Mansel, Belinda Metevard, Alan Thomson: Kritički uvod u pravo, London, 2004. Evropski pokret u Srbiji, Beograd.

Vodinelić, Vladimir V. and Resanović, Aleksandar and Gajin, Saša (2005) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti : model. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Vukadinović, Slobodan (2004) Приручник за народне посланике. Народна скупштина Републике Србије, Београд.

Galonja, Aleksandra and Jovanović, Slađana (2004) 100 dana vlade. Grupa za promociju ženskih političkih prava "Glas razlike", Beograd.

Dimitrijević, Vojin and Papić, Tatjana (2004) Human Rights in Serbia and Montenegro 2003 : legal provisions, practice and consciousness in the State Union of Serbia and Montenegro compared to international human rights standards. The Belgrade Centre for Human Rights, Belgrade.

Papić, Tatjana and Dimitrijević, Vojin (2004) Ljudska prava u Srbiji i Crnoj Gori 2003 : pravo, praksa i pravna svest u Srbiji i Crnoj Gori i međunarodni standardi ljudskih prava. Beogradski centar za ljudska prava, Beograd.

Vodinelić, Vladimir V. and Gajin, Saša (2004) Slobodan pristup informacijama : ustavno jemstvo i zakonske garancije. Fond za otvoreno društvo, Beograd.

Božić, Marko (2004) Žan Žak Ruso i prirodno pravo. Савез удружења правника Србије и Удружења правника Црне Горе, Београд.

Gajin, Saša (2004) Član 1. I uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima - standardi zaštite imovinskih interesa. Institut za uporedno pravo, Beograd.

Papić, Tatjana (2003) Human Rights in Serbia in 2003. Fulbright Alumni Association of Serbia and Montenegro; Ron Brown Alumni of Serbia and Montenegro.

Dimitrijević, Vojin and Papić, Tatjana (2003) Human Rights in Yugoslavia 2002 : legal provisions, practice and legal consciousness in the Federal Republic of Yugoslavia compared to international human rights standards. The Belgrade Centre for Human Rights, Belgrade.

Jovanović, Slađana (2003) Korak bliže ili dalje od Evrope? Grupa za promociju ženskih političkih prava, Beograd.

Aleksić, Ivana and Bujišić, Branislava and Dinkić, Mirosinka and Jovanović, Iva and Jovanović, Slađana and Lukić, Mirjana and Momčilović, Jelena (2003) Labor Market Competitiveness of Women with Children. Group for Promotion of Womenʹs Political Rights Voice of Difference, Belgrade.

Papić, Tatjana and Dimitrijević, Vojin (2003) Ljudska prava u Jugoslaviji 2002 : pravo, praksa i pravna svest u Saveznoj Republici Jugoslaviji i međunarodni standardi ljudskih prava. Beogradski centar za ljudska prava, Beograd.

Lukić, Marija and Jovanović, Slađana (2003) Nasilje u porodici: nova inkriminacija. Autonomni ženski centar, Beograd.

Jovanović, Slađana (2003) Vodič kroz Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Grupa za promociju ženskih političkih prava, Beograd.

Lukić, Marija and Jovanović, Slađana (2003) Zaštita od seksualnog ucenjivanja i uznemiravanja na radu. Glas razlike Grupa za promociju ženskih političkih prava, Beograd.

Rakić-Vodinelić, Vesna and Nikolić, Oliver and Beširević, Violeta and Gajin, Saša (2002) Kompatibilnost jugoslovenskog prava : sa odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima. Beograd : Savet Evrope, Beogradska kancelarija : Savezno ministarstvo pravde.

Lukić, Marija and Jovanović, Slađana (2002) (Ne)ravnopravne - na poslu i u kući? Grupa za promociju ženskih političkih prava Glas razlike, Beograd.

Jovanović, Slađana (2002) Opšti podaci o ispitanicama i njihovim supruzima. Grupa za promociju ženskih političkih prava Glas razlike, Beograd.

Jovanović, Slađana (2002) Seksualno uznemiravanje. Grupa za promociju ženskih političkih prava, Beograd.

Papić, Tatjana (2002) Zbirka odluka o ljudskim pravima. 2, Odabrane odluke Evropskog suda za ljudska prava. Beogradski centar za ljudska prava, Beograd.

Lukić, Marija and Jovanović, Slađana (2002) Šta kaže Evropa? : o ravnopravnosti žena i muškaraca na tržištu rada. Glas razlike, Beograd.

Lukić, Marija and Jovanović, Slađana (2001) Drugo je porodica : nasilje u porodici - nasilje u prisustvu vlasti. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Dimitrijević, Vojin and Papić, Tatjana (2001) Human rights in Yugoslavia 2000 : legal provisions, practice and legal consciousness in the Federal Republic of Yugoslavia compared to international human rights standards. Centre for Human Rights, Belgrade.

Dimitrijević, Vojin and Papić, Tatjana (2001) Ljudska prava u Jugoslaviji 2000 : pravo i praksa u Saveznoj Republici Jugoslaviji i međunarodni standardi ljudskih prava. Beogradski centar za ljudska prava, Beograd.

Jovanović, Slađana and Lukić, Marija and Petrović-Graonić, Aleksandra (2001) Materinstvo ili roditeljstvo : briga o deci - zajednička briga oba roditelja. Grupa za promociju ženskih političkih prava,, Beograd.

Jovanović, Slađana (2001) Šta kaže Evropa o rodnoj ravnopravnosti? Grupa za promociju ženskih političkih prava, Beograd.

Šarkić, Nebojša and Furtula-Đorđević, Milanka and Radikić, Miroslava (2000) Приручник за припремање стручног испита радника са средњом стручном спремом запослених у државним органима, предузећима и установама које врше јавна овлашћења. Глосаријум, Београд.

Šarkić, Nebojša and Rašić, Dragan (1999) Приручник за примену Закона о извршном поступку са коментаром, судском праксом и обрасцима. Савремена администрација, Београд.

Šarkić, Nebojša and Furtula-Đorđević, Milanka and Radikić, Miroslava (1998) Приручник за припремање стручног испита радника са средњом стручном спремом запослених у државним органима, предузећима и установама које врше јавна овлашћења. Култура, Београд.

Vodinelić, Vladimir V. and Đerić, Vladimir and Gajin, Saša and Stojković, Dušan and Živković, Miloš (1998) Model Zakona o javnom informisanju : maj 1998. Beogradski centar za ljudska prava, Beograd.

Šunderić, Borivoje and Čolić, Borisav and Šarkić, Nebojša and Kokolj, Mitar (1997) Остваривање и заштита права запослених. Савремена администрација, Београд.

Šarkić, Nebojša and Rašić, Dragan (1997) Приручник за примену Закона о извршном поступку : са коментаром, судском праксом и обрасцим. Савремена администрација, Београд.

Gajin, Saša (1996) Глас, право на. Номос, Београд.

Ostojić, Tanja and Gajin, Saša (1996) Lični prostor = Personal space. Galerija 12+, Beograd.

Simić, Jelena (1996) Положај Београда у систему локалне самоуправе = Position of Belgrade in local autonomy system. Правни факултет, Институт за правна и друштвена истраживања, Ниш.

Šarkić, Nebojša (1996) Pravosudni informacioni sistem Srbije : glavni projekat : podsistem sudova. Knj. 4. s. n., Beograd.

Gajin, Saša (1995) Пословно право I. Савез рачуновођа и ревизора Србије, Београд.

Šarkić, Nebojša (1995) Idejni projekat pravosudnog informacionog sistema Republike Srbije. Knj. 2. S. n., Beograd.

Šarkić, Nebojša (1995) PRAVOSUDNI informacioni sistem Srbije : globalni model podataka : sudovi i tužilaštva. Knj. 3. S.n., Beograd.

Šarkić, Nebojša and Rašić, Dragan (1994) Приручник за примену Закона о извршном поступку са коментаром, судском праксом и обрасцима. Савремена администрација, Београд.

Šarkić, Nebojša and Rašić, Dragan (1992) Коментар закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији. Савремена администрација, Београд.

Šarkić, Nebojša and Rašić, Dragan (1991) Priručnik za primenu Zakona o izvršnom postupku. Savremena administracija, Beograd.

Šarkić, Nebojša and Rašić, Dragan (1990) Priručnik za primenu Zakona o izvršnom postupku. Savremena administracija, Beograd.

This list was generated on Sat Apr 13 15:53:56 2024 CEST.