Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 53.

Arsić, Jelena (2024) Практикум за породично право. [Teaching Resource]

Počuča, Milan and Šarkić, Nebojša (2024) Porodično pravo i porodičnopravna zaštita. [Teaching Resource]

Radonjić, Aleksa (2023) Osnovi potrošačkog prava. [Teaching Resource]

Beširević, Violeta (2023) Osnovi ustavnog prava Еvropske unije. [Teaching Resource]

Počuča, Milan and Šarkić, Nebojša (2023) Porodično pravo i porodičnopravna zaštita. [Teaching Resource]

Lukinović, Mario and Gajin, Saša (2023) Pravo interneta, sa osnovama prava zaštite podataka o ličnosti. [Teaching Resource]

Božić, Marko (2023) Uvod u pravo. [Teaching Resource]

Lukinović, Mario (2022) Intelektualna svojina. [Teaching Resource]

Počuča, Milan and Šarkić, Nebojša (2022) Porodično pravo i porodičnopravna zaštita. [Teaching Resource]

Lukinović, Mario and Jović, Vojislav (2021) Ekološko pravo. [Teaching Resource]

Vukadinović, Slobodan (2021) Građansko pravo : opšti deo. [Teaching Resource]

Arsić, Jelena and Petrušić, Nevena (2021) Medijacija : teorija, pravo i praksa. [Teaching Resource]

Lukinović, Mario (2021) Pravna informatika. [Teaching Resource]

Crnjanski, Vladimir (2021) Stvarno pravo. [Teaching Resource]

Beširević, Violeta (2020) Izabrane lekcije iz predmeta Pravo Evropske unije - za školsku 2019/2020. [Teaching Resource]

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2020) Izvršni i stečajni postupak. [Teaching Resource]

Šarkić, Nebojša and Petrović, Zdravko and Karamarkovic, Leposava and Ivošević, Zoran (2020) Obligaciono pravo. [Teaching Resource]

Šarkić, Nebojša and Počuča, Milan (2020) Porodično pravo : priručnik za pravosudni ispit. [Teaching Resource]

Počuča, Milan and Šarkić, Nebojša (2020) Porodično pravo i porodičnopravna zaštita. [Teaching Resource]

Nikolić, Mladen and Počuča, Milan and Šarkić, Nebojša and Sibinović, Đorđe D. (2020) Pravo pravosudnih profesija. [Teaching Resource]

Šarkić, Nebojša and Počuča, Milan (2020) Priručnik za pravosudni ispit. Knj. 1, Pravosudno organizaciono pravo. [Teaching Resource]

Šarkić, Nebojša and Vavan, Zoran (2020) Radno pravo. [Teaching Resource]

Milosavljević, Bogoljub and Jerinić, Jelena (2020) Upravno pravo. [Teaching Resource]

Lukinović, Mario (2019) Intelektualna svojina. [Teaching Resource]

Počuča, Milan and Šarkić, Nebojša (2019) Porodično pravo i porodičnopravna zaštita. [Teaching Resource]

Šarkić, Nebojša and Radulović, Dejan and Počuča, Milan (2019) Posebni građanski postupci : izvršni postupak, javno beležništvo (notarski postupak), vanparnični postupak i stečajni postupak. [Teaching Resource]

Šarkić, Nebojša and Radulović, Dejan and Počuča, Milan (2018) Posebni građanski postupci. [Teaching Resource]

Šarkić, Nebojša (2016) Грађански извршни поступак : скрипта. 4. [Teaching Resource]

Marković-Bajalović, Dijana (2016) Međunarodno privatno pravo. [Teaching Resource]

Počuča, Milan and Šarkić, Nebojša and Trgovčević-Prokić, Milena (2015) Posebni građanski postupci. [Teaching Resource]

Marković-Bajalović, Dijana (2014) Međunarodno privatno pravo. [Teaching Resource]

Počuča, Milan and Šarkić, Nebojša (2014) Porodično pravo i porodičnopravna zaštita. [Teaching Resource]

Marković-Bajalović, Dijana (2012) Međunarodno privatno pravo. [Teaching Resource]

Dimitrijević, Vojin and Račić, Obrad and Đerić, Vladimir and Papić, Tatjana and Petrović, Vesna and Obradović, Saša (2012) Osnovi međunarodnog javnog prava. [Teaching Resource]

Počuča, Milan and Šarkić, Nebojša (2012) Porodično pravo i porodičnopravna zaštita. [Teaching Resource]

Nikolić, Mladen and Spasić, Slobodan and Šarkić, Nebojša and Sibinović, Đorđe D. (2012) Pravo pravosudnih profesija. [Teaching Resource]

Degan, Vladimir-Đuro and Pavišić, Berislav and Beširević, Violeta (2011) Međunarodno i transnacionalno krivično pravo. [Teaching Resource]

Marković-Bajalović, Dijana (2011) Međunarodno privatno pravo. [Teaching Resource]

Šarkić, Nebojša and Prlja, Dragan and Damnjanović, Katarina Lj. and Marić, Vladimir and Živković, Vesna M. and Vodinelić, Vladimir V. and Mrvić-Petrović, Nataša (2011) Pravo informacionih tehnologija. [Teaching Resource]

Marković-Bajalović, Dijana (2011) Pravo privrednih društava. [Teaching Resource]

Spasić, Slobodan and Šarkić, Nebojša and Sibinović, Đorđe D. (2011) Pravosudne profesije. [Teaching Resource]

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen and Sekulić, Nataša (2011) Priručnik za primjenu Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. [Teaching Resource]

Vukadinović, Slobodan (2009) Osnovi građanskog i privrednog prava : praktikum za vežbe. [Teaching Resource]

Dimitrijević, Vojin and Popović, Dragoljub M. and Papić, Tatjana and Petrović, Vesna (2007) Međunarodno pravo ljudskih prava. [Teaching Resource]

Vukadinović, Slobodan (2007) Osnovi građanskog i privrednog prava : praktikum za vežbe. [Teaching Resource]

Dimitrijević, Vojin and Račić, Obrad and Đerić, Vladimir and Papić, Tatjana and Petrović, Vesna and Obradović, Saša (2007) Osnovi međunarodnog javnog prava. [Teaching Resource]

Šarkić, Nebojša and Prlja, Dragan and Damnjanović, Katarina Lj. and Marić, Vladimir and Živković, Vesna M. and Vodinelić, Vladimir V. and Mrvić-Petrović, Nataša (2007) Pravo informacionih tehnologija. [Teaching Resource]

Dimitrijević, Vojin and Popović, Dragoljub M. and Papić, Tatjana and Petrović, Vesna (2006) Međunarodno pravo ljudskih prava. [Teaching Resource]

Vukadinović, Slobodan and Stanković, Maja (2006) Međunarodno privredno pravo : praktikum za vežbe. [Teaching Resource] (Unpublished)

Beljanski, Slobodan and Vranjanac, Dušan and Mrvić-Petrović, Nataša and Ivošević, Zoran and Radulović, Ilija and Kiurski, Jasmina and Vodinelić, Vladimir V. and Gajin, Saša (2006) Pravna etika. [Teaching Resource]

Marković-Bajalović, Dijana (2005) Привредне организације : у праву Републике Српске и упоредном законодавству. [Teaching Resource]

Marković-Bajalović, Dijana (2005) Međunarodno privatno pravo. [Teaching Resource]

Marković-Bajalović, Dijana (2003) Međunarodno privatno pravo. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Apr 13 15:53:48 2024 CEST.