Items where Year is 1998

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | M | S | V | Š
Number of items: 16.

G

Gajin, Saša (1998) Skice za studiju o slobodi religije : odnos između principa odvojenosti crkve od države i principa slobode izražavanja verskih uverenja. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa (3). pp. 33-43. ISSN 0039-2138

M

Marković-Bajalović, Dijana (1998) Улога антимонополских норми у правном систему ЕЗ. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 35 (5/8). pp. 956-970. ISSN 0354-3501

Marković-Bajalović, Dijana (1998) Harmonization of Yugoslav antimonopoly law with the law of the EU. Yugoslav law = Droit yugoslave, 25 (3). pp. 253-275. ISSN 0350-2252

Marković-Bajalović, Dijana (1998) Obavljanje privredne delatnosti osnivanjem preduzeća : pravo Evropske unije. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 3 (53). pp. 62-64. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (1998) Osnovne karakteristike regulative Evropske unije : neophodnost usaglašavanja pravnih okvira poslovanja u SRJ sa odgovarajućim propisima EU. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 3 (42). pp. 56-58. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (1998) Poslovi međunarodne špedicije. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 3 (54/55). pp. 69-72. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (1998) Sloboda kretanja kapitala između država članica EU i članica i trećih zemalja. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 3 (48). pp. 53-55. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (1998) Ugovorne garancije u međunarodnoj trgovini. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 3 (38). pp. 49-51. ISSN 0354-9275

S

Simeunović-Patić, Biljana and Jovanović, Slađana (1998) Viktimizacija i strah od kriminala u Beogradu. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, 36 (1). pp. 115-136. ISSN 0022-6076

V

Vodinelić, Vladimir V. and Đerić, Vladimir and Gajin, Saša and Stojković, Dušan and Živković, Miloš (1998) Model Zakona o javnom informisanju : maj 1998. Beogradski centar za ljudska prava, Beograd.

Š

Šarkić, Nebojša (1998) Извршење одлука донетих у радним споровима. Радно и социјално право : часопис за теорију и праксу радног и социјалног права (3/6). pp. 55-63. ISSN 1450-5800

Šarkić, Nebojša (1998) Видови одговорности родитеља за злостављање и занемаривање деце. In: Зборник радова / Научно-стручни скуп Заштита деце од злостављања и занемаривања, Београд, 1998 ; [главни и одговорни уредник Рада Трајковић]. Министарство за бригу о породици, Београд, pp. 111-118.

Šarkić, Nebojša (1998) Izvršenje radi naplate novčanog potraživanja. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 47 (455/12). pp. 181-196. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša (1998) Odgovornost organizacija udruženog rada za štetu koju radnik pričini trećim licima. In: Zakon o obligacionim odnosima : 1978-1988 : knjiga o desetogodišnjici. Tom 2 / izdanje Časopisa za pravnu teoriju i praksu "Pravni život" ; [urednik Dragoslav Đekić]. Savez udruženja pravnika SR Srbije, Beograd, pp. 39-56.

Šarkić, Nebojša (1998) Prethodne mere i privremene mere. In: Aktuelna pitanja jugoslovenskog sudskog, radnog i upravnog zakonodavstva : efikasnost donošenja i izvršenja sudskih odluka u građanskim i privrednim sporovima : tržište radne snage i pravo na rad : jugoslovensko upravno zakonodavstvo i savremene tendencij. Udruženje pravnika Jugoslavije, Beograd, pp. 29-49.

Šarkić, Nebojša and Furtula-Đorđević, Milanka and Radikić, Miroslava (1998) Приручник за припремање стручног испита радника са средњом стручном спремом запослених у државним органима, предузећима и установама које врше јавна овлашћења. Култура, Београд.

This list was generated on Mon May 20 10:25:14 2024 CEST.