Items where Year is 1999

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: J | M | T | Š
Number of items: 26.

J

Jovanović, Slađana and Lukić, Marija (1999) Породично насиље - од предрасуда до објективно заснованих теорија. Социјална мисао : часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, 6 (3/4). pp. 7-24. ISSN 0354-401X

Jovanović, Slađana and Lukić, Marija (1999) Третман насилника. Социјална мисао : часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, 6 (3/4). pp. 39-47. ISSN 0354-401X

Jovanović, Slađana and Lukić, Marija (1999) Насиље у породици као облик кршења људских права у међународном прaву. Социјална мисао : часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе, 6 (3/4). pp. 25-38. ISSN 0354-401X

M

Marković-Bajalović, Dijana (1999) Екстратериторијална примена антимонополског права ЕУ. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 36 (3/4). pp. 1-14. ISSN 0354-3501

Marković-Bajalović, Dijana (1999) Паралелни увоз робе заштићене жигом. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 4 (71). pp. 63-64. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (1999) Пренос права на искоришћавање патента : уговор о лиценци. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 4 (70). pp. 69-71. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (1999) Franšizing i pravo konkurencije. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 4 (74). pp. 55-56. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (1999) Klauzule o isporuci robe u spoljnotrovinskim ugovorima. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 4 (66). pp. 56-58. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (1999) Međunarodna zaštita patenata. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 4 (68/69). pp. 56-57. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (1999) Obaveze prodavca iz ugovora o prodaji prema Bečkoj konvenciji i našem pravu. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 4 (78/79). pp. 69-72. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (1999) Prava i obaveze zastupnika iz ugovora o trgovinskom zastupanju. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 4 (59). pp. 58-61. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (1999) Prenos i pravna zaštita know-how. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 4 (73). pp. 46-47. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (1999) Primena Bečke konvencije na ugovore o međunarodnoj prodaji robe. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 4 (75). pp. 60-62. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (1999) Razlikovanje kartelnih sporazuma i koncentracija preduzeća u pravu konkurencije EU. Revija za evropsko pravo : periodični časopis Udruženja za pravo Evropske unije, 1 (2/3). pp. 9-24. ISSN 1450-7986

Marković-Bajalović, Dijana (1999) Trgovinsko zastupanje stranih lica u SR Jugoslaviji. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 4 (58). pp. 59-61. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (1999) Ugovaranje obavljanje poslova distribucije robe (renomiranog) stranog proizvođača : specifičnosti ugovora o distribuciji. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 4 (60/61). pp. 58-61. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (1999) Usklađenost jugoslovenskog prava sa pravom EU u materiji antimonopolskog prava. In: Usklađivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije : zbornik radova sa naučno-stručnog skupa održanog na Pravnom fakultetu u Nišu 24-25. decembra 1998. godine, u čast prof. dr Slavoljuba Popovića i prof. dr Miodraga Matejića / [urednik Milan Petro. Pravni fakultet, Centar za publikacije, Niš, pp. 289-308. ISBN 86-7148-018-6

Marković-Bajalović, Dijana (1999) Zaključenje ugovora o prodaji : uporedno-pravni prikaz rešenja u Bečkoj konvenciji i našem pravu. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 4 (77). pp. 56-58. ISSN 0354-9275

T

Tašić, Jelena and Vukadinović, Slobodan (1999) Polne razlike u procenama pojmova na skalama konotativnog diferencijala. Petničke sveske : zbornik radova polaznika Istraživačke stanice Petnica (49). pp. 493-498. ISSN 0354-1428

Š

Šarkić, Nebojša (1999) Извршење судских одлука у споровима из породичних односа. In: Двадесет година Закона о извршном поступку : зборник радова са научно-стручног скупа одржаног на Правном факултету у Нишу 12. марта 1999 / [редакција Војислав Ђурђић, Гордана Станковић, Невена Петрушић]. Правни факултет, Удружење за грађанско процесно и арбитражно право, Ниш, pp. 157-163. ISBN 86-7148-013-5

Šarkić, Nebojša (1999) Јавни бележник. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 7 (2). p. 38. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša (1999) Šta je neustavno u Zakonu o sudovima. In: Kriza i obnova prava / redaktor Zoran Ivošević. Savet za saradnju nevladinih organizacija : Centar za unapređivanje pravnih studija : Društvo sudija Srbije : Centar za slobodne izbore i demokratiju, Beograd, pp. 187-197.

Šarkić, Nebojša and Furtula-Đorđević, Milanka and Rašić, Dragan (1999) Javni beležnik (notar) u uporednom pravu : zašto ne i kod nas? In: Aktuelna pitanja jugoslovenskog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 4-8. septembar 1999, Budva / [glavni i odgovorni urednik Slobodan Perović]. Udruženje pravnika Jugoslavije, Beograd, pp. 179-192.

Šarkić, Nebojša and Furtula-Đorđević, Milanka and Rašić, Dragan (1999) Odgovornost državnih organa, imenovanih ili izabranih lica za štetu pričinjenu trećim licima. In: Prouzrokovanje štete i njena naknada. 2 / [urednik Jovan Vuksanović]. Perimex, Budva, pp. 107-114.

Šarkić, Nebojša and Rašić, Dragan (1999) Могући начини куповине имовине дужника у стечају. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 7 (2). p. 31. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša and Rašić, Dragan (1999) Приручник за примену Закона о извршном поступку са коментаром, судском праксом и обрасцима. Савремена администрација, Београд.

This list was generated on Mon May 20 18:55:38 2024 CEST.