Items where Year is 2001

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 36.

Dimitrijević, Vojin and Papić, Tatjana (2001) Human rights in Yugoslavia 2000 : legal provisions, practice and legal consciousness in the Federal Republic of Yugoslavia compared to international human rights standards. Centre for Human Rights, Belgrade.

Dimitrijević, Vojin and Papić, Tatjana (2001) Ljudska prava u Jugoslaviji 2000 : pravo i praksa u Saveznoj Republici Jugoslaviji i međunarodni standardi ljudskih prava. Beogradski centar za ljudska prava, Beograd.

Jovanović, Slađana (2001) Šta kaže Evropa o rodnoj ravnopravnosti? Grupa za promociju ženskih političkih prava, Beograd.

Jovanović, Slađana and Lukić, Marija and Petrović-Graonić, Aleksandra (2001) Materinstvo ili roditeljstvo : briga o deci - zajednička briga oba roditelja. Grupa za promociju ženskih političkih prava,, Beograd.

Knežić-Popović, Dragana and Marković-Bajalović, Dijana and Perčević, Goran (2001) Положај етничких мањина у образовању : упоредна анализа. Т. 2, Италија, Швајцарска, Белгија, Аустрија, Велика Британија, Немачка, Сједињене Америчке Државе, Међународни документи. Службени гласник : Институт за упоредно право, Београд. ISBN 86-7549-170-0

Lukić, Marija and Jovanović, Slađana (2001) Drugo je porodica : nasilje u porodici - nasilje u prisustvu vlasti. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Marković-Bajalović, Dijana (2001) Хармонизација права конкуренције држава чланица Европске уније. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 38 (5/8). pp. 712-720. ISSN 0354-3501

Marković-Bajalović, Dijana (2001) Правна заштита од пиратерије. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 6 (117/8). pp. 72-74. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (2001) Право конкуренције. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 38 (5/8). pp. 712-720. ISSN 0354-3501

Marković-Bajalović, Dijana (2001) Примена начела међународних трговинских уговора. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 6 (115/6). pp. 81-83. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (2001) Decentralizacija u primeni pravila konkurencije EU = Decentralization in Applying EU Competition Rules. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 50 (12). pp. 333-346. ISSN 0350-0500

Marković-Bajalović, Dijana (2001) Dejstvo ograničenja u ovlašćenju za zastupanje privrednih društava. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 6 (112). pp. 48-49. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (2001) Harmonizacija prava ugovornog zastupanja. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 6 (122). pp. 53-55. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (2001) Jednoobrazna pravila i običaji za dokumentarne akreditive : revizija 1993. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 6 (108). pp. 51-53. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (2001) Join venture - udruživanje radi ostvarenja poslovnog poduhvata. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 6 (113). pp. 45-46. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (2001) Konvencija Ujedinjenih nacija o nezavisnim garancijama i stand-by dokumentarnim akreditivima. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 6 (104). pp. 62-65. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (2001) Nastupanje stranih firmi na jugoslovenskom tržištu : oblici stranih ulaganja, predstavništva i zastupništva. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 6 (123). pp. 64-66. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (2001) Posao dokumentarnog akreditiva. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 6 (105). pp. 57-59. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (2001) Pravno regulisanje monopolističkih sporazuma. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 6 (120). pp. 53-55. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (2001) Trgovinsko zastupanje u uporednom pravu. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 6 (110). pp. 54-56. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (2001) Ugovorno zastupanje u Landovim principima, uporednom i jugoslovenskom pravu. In: Načela evropskog ugovornog prava i jugoslovensko pravo : prilog harmonizaciji domaćeg zakonodavstva / priredio Radovan D. Vukadinović. Pravni fakultet, Kragujevac, pp. 161-181. ISBN 86-80765-28-7

Marković-Bajalović, Dijana (2001) Zastupanje privrednih društava u uporednom pravu. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 6 (111). pp. 50-51. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana (2001) Zloupotreba dominantnog položaja u pravu konkurencije Evropske unije : sa posebnim osvrtom na usklađenost odredaba Antimonopolskog zakona. In: Uslovi za realizaciju prometa roba i usluga u pravu Evropske unije i jugoslovenskom pravu / autori Dijana Marković-Bajalović ... [et al.]. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 9-48. ISBN 86-80059-09-9

Marković-Bajalović, Dijana (2001) Zloupotreba garancija "na prvi poziv" i mogućnost njenog sprečavanja u sudskom postupku. Privrednik : list za primenu propisa u praksi, 5 (102/3). pp. 68-70. ISSN 0354-9275

Marković-Bajalović, Dijana and Spasić, Ivanka and Vilus, Jelena and Damnjanović, Katarina Lj. and Dabić, Ljubiša and Knežić-Popović, Dragana and Pak, Jasna (2001) Uslovi za realizaciju prometa roba i usluga u pravu Evropske unije i jugoslovenskom pravu. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 86-80059-09-9

Šarkić, Nebojša (2001) Извршење одлука донетих у радним споровима. In: Посебни режими остваривања и заштите права запослених : зборник радова / [одговорни уредник Младен Крвавица]. Глосаријум, Београд, pp. 5-17.

Šarkić, Nebojša (2001) Нови Законик о кривичном поступку. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 9 (11). pp. 67-68. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša (2001) Породично-правна заштита деце од злостављања - улога породичног правосуђа. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 9 (9). pp. 17-19. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša (2001) Потреба доношења Закона о рехабилитацији политичких осуђеника и кажњеника. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 9 (7/8). pp. 74-75. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša (2001) Предлог Закона о заштитнику људских права и слобода (омбудсман). Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 9 (10). pp. 11-13. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša (2001) Спорови о избору и разрешењу органа у предузећима и другим правним лицима. In: Органи у предузећима и другим правним лицима. Глосаријум, Београд, pp. 73-80.

Šarkić, Nebojša (2001) Naknada nematerijalne štete koju radnik pretrpi na radu ili u vezi sa radom. In: Naknada nematerijalne štete / uredio Zdravko Petrović : [zbornik radova sa četvrtog savetovanja o naknadi štete]. Euromedia, Budva, pp. 142-150.

Šarkić, Nebojša (2001) Novi zakon o izvršnom postupku Savezne Republike Jugoslavije = New Yugoslav Law on Execution Procedure. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 50 (12). pp. 15-20. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša (2001) Porodičnopravna zaštita dece od zlostavljanja : uloga porodičnog pravosuđa. In: Od grupe do tima : multidisciplinarno usavršavanje stručnjaka u sistemu zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja / urednik Jelena Srna. Centar za brak i porodicu : Ž. Albulj, Beograd, pp. 251-255. ISBN 86-83713-02-4

Šarkić, Nebojša (2001) Uvođenje javnog beležnika (notara) u jugoslovenski pravni sistem. In: Kriza i reforma pravosuđa / priredio Jovica Trkulja. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, pp. 172-188.

Šarkić, Nebojša (2001) Zakon o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 4-8. jun 2001., Budva / [glavni i odgovorni urednik Slobodan Perović]. Udruženje pravnika Jugoslavije, Beograd, pp. 137-141.

This list was generated on Sat Jun 22 20:27:12 2024 CEST.