Items where Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | J | M | N | P | V | Š
Number of items: 41.

A

Arsić, Jelena (2006) Медијација у породичним споровима - специфичности поступка медијације и улоге медијатора. In: Ново породично законодавство : зборник са саветовања, Врњачка Бања, 16. и 17. октобар 2006. / [организатори скупа Правни факултет у Крагујевцу [и] Министарство рада, запошљавања и социјалне политике [и] Правни факултет у Београду ; одговорни уредник Зоран. Правни факултет, Центар за породично право, Крагујевац, pp. 73-91. ISBN 86-80765-74-0

Arsić, Jelena (2006) Vršenje roditeljskog prava nakon razvoda : medijacijom do plana roditeljstva. In: Medijacija : koncepti i konteksti / [priredili] Tamara Džamonja Ignjatović i Nevenka Žegarac. Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, pp. 90-110. ISBN 86-83797-44-9

B

Beljanski, Slobodan and Vranjanac, Dušan and Mrvić-Petrović, Nataša and Ivošević, Zoran and Radulović, Ilija and Kiurski, Jasmina and Vodinelić, Vladimir V. and Gajin, Saša (2006) Pravna etika. [Teaching Resource]

Beširević, Violeta (2006) Богови су пали на теме: о уставу и биоетици. Анали Правног факултета у Београду, 54 (2). pp. 205-229. ISSN 0003-2565

Beširević, Violeta (2006) Euthanasia : legal principles and policy choices. European Press Academic Publishing, Florence. ISBN 88-8398-037-9

Beširević, Violeta (2006) Socio-economic rights in the Constitution for Europe: between symbolism and legal realism. In: Re-thinking Socio-Economic Rights in an Insecure World fedited by Nsongurua Udombana and Violeta Beširević. CEU Center for Human Rights, Budapest, pp. 37-48. ISBN 963-86569-8-0

Božić, Marko (2006) Džon Finis, baštinik tomističke prirodnopravne tradicije. In: Američka jurisprudencija XX veka / urednici Gordana Vukadinović i Agneš Kartag-Odri. Novosadska asocijacija za teoriju, etiku i filozofiju prava, Novi Sad, pp. 149-163. ISBN 86-86635-00-8

Božić, Marko (2006) Jacques Maritain, "L'homme et l'etat", Presses Universitaires de France, Paris, 1953, прво издање, 204 стране. Pravni fakultet, Novi Sad.

Božić, Marko (2006) Michel Troper: "La philosophie du droit", Presses Universitaires de France, Paris, 2003, 126 страна. Pravni fakultet, Novi Sad.

Božić, Marko and Mitrović, Gordana (2006) Pravna država iz perspektive pravnog pozitivizma = State Ruled by Law from the Perspective of Legal Positivism. Pravni život, 55 (12). pp. 979-992. ISSN 0350-0500

D

Dimitrijević, Vojin and Popović, Dragoljub M. and Papić, Tatjana and Petrović, Vesna (2006) Međunarodno pravo ljudskih prava. [Teaching Resource]

G

Gajin, Saša (2006) Pravna država ili vladavina prava - Top 10. In: Nasilna društva u tranziciji : alternativni dijalog Kosovo-Srbija. III / [urednica Nađa Duhaček ; prevod Nina Marković ... [et al.]. Inicijativa mladih za ljudska prava, Beograd ; Priština, pp. 341-350. ISBN 86-85381-07-X (broš.)

J

Jerinić, Jelena (2006) Е-пут : од папирне до електронске управе : са освртом на земље Западног Балкана. Локална самоуправа. Прописи и пракса : правни билтен (5/6). pp. 7-14. ISSN 1452-1695

Jerinić, Jelena (2006) Почетак примене кодекса понашања за локалне функционере у Србији. Локална самоуправа. Прописи и пракса : правни билтен (5/6). pp. 54-69. ISSN 1452-1695

Jerinić, Jelena (2006) Codes of conduct paving a path to integrity of local governments in Serbia. NISPAcee news, 13 (2). pp. 1-5.

Jerinić, Jelena (2006) Development of codes of conduct for local government officials in Serbia : a beginner's case. Viesoji politika ir administravimas = Public policy and administration (16). pp. 27-36. ISSN 1648-2603

Jovanović, Slađana (2006) Кривичноправна заштита од насиља у породици: нова решења. НБП : Наука, безбедност, полиција : часопис Полицијске академије = NBP : science, security, police : journal of Police Academy, 11 (2). pp. 79-100. ISSN 0354-8872

Jovanović, Slađana and Simeunović-Patić, Biljana (2006) Zaštita od seksualnog uznemiravanja na radu u pravu Evropske unije. Temida : bilten Grupe za ženska prava, 9 (4). pp. 17-25. ISSN 1450-6637

Jovanović, Slađana and Simeunović-Patić, Biljana (2006) Zaštita prava na život i samoubistvo. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 55 (501/9). pp. 261-282. ISSN 0350-0500

M

Marković-Bajalović, Dijana (2006) Општи споразум о трговини услугама. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 43 (1/4). pp. 32-46. ISSN 0354-3501

Marković-Bajalović, Dijana (2006) Правни посао факторинга. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 43 (5/8). pp. 434-444. ISSN 0354-3501

Milenković, Dejan and Gajin, Saša and Lukšić-Orlandić, Tamara (2006) Implementation of the Law on Free Access to Information of Public Importance : monitoring report. Fund for an Open Society, Beograd.

Milošević, Srđan (2006) M. Ferro : the Use and Abuse of History or How the Past is Taught to Children, London and New York, 2003. Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd.

N

Nikolić, Mladen and Šarkić, Nebojša (2006) Надлежност у извршном поступку. In: Надлежност и разграничење надлежности судова : зборник радова / [уредник Катица Бобар]. Глосаријум, Београд, pp. 297-325. ISBN 86-81839-61-6 (брош.); 978-86-81839-61-4

P

Papić, Tatjana (2006) Osnovna pravila o međunarodnoj odgovornosti međunarodnih organizacija - rad Komisije UN za međunarodno pravo. Godišnjak. pp. 187-214. ISSN 1452-9963

V

Vodinelić, Vladimir V. and Gajin, Saša (2006) Kodeks novinarske struke. Hereticus : časopis za preispitivanje prošlosti, 4 (1/2). pp. 143-152. ISSN 1451-5822

Vodinelić, Vladimir V. and Kosanović, Srećko and Gajin, Saša (2006) Model Zakona o pravnoj pomoći. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Vodinelić, Vladimir V. and Resanović, Aleksandar and Gajin, Saša (2006) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti : model. Hereticus : časopis za preispitivanje prošlosti, 4 (3/4). pp. 138-156. ISSN 1451-5822

Vukadinović, Slobodan and Stanković, Maja (2006) Međunarodno privredno pravo : praktikum za vežbe. [Teaching Resource] (Unpublished)

Š

Šarkić, Nebojša (2006) Неопходност реформисања Закона о ванпарничном поступку и увођење јавног бележника - нотара. In: Надлежност и разграничење надлежности судова : зборник радова / [уредник Катица Бобар]. Глосаријум, Београд, pp. 272-296. ISBN 86-81839-61-6 (брош.); 978-86-81839-61-4

Šarkić, Nebojša (2006) Приказ саветовања "Надлежност и разграничење надлежности судова". Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 14 (12). pp. 29-30. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša (2006) Судови за прекршаје у правосудном систему Србије : коначна победа. In: Новине у области прекршајне праксе : зборник радова / [уредник Катица Бобар]. Глосаријум, Београд, pp. 5-17. ISBN 86-81839-57-8 (брош.); 978-86-81839-57-7

Šarkić, Nebojša (2006) Шта бих променио у Закону о извршном поступку. Српска правна ревија : часопис за правно-социјална истраживања, 1 (4). pp. 113-130. ISSN 1452-1229

Šarkić, Nebojša (2006) Rehabilitacija Zakona o rehabilitaciji. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 14 (7/8). pp. 15-17. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2006) Извршење судских одлука из радних спорова. In: Новине у прописима о раду : зборник радова / [уредник Катица Бобар]. Глосаријум, Београд, pp. 294-308. ISBN 86-81839-56-X (брош.); 978-86-81839-56-0

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2006) Коментар Закона о извршном поступку : са судском праксом и обрасцима. Службени гласник, Београд.

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2006) Izvršenje sudskih odluka u sporovima iz porodičnih odnosa. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 14 (10). pp. 7-16. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2006) Prikaz Zakona o izvršnom postupku i moguće promene. In: Parnični i izvršni postupak, naknada štete i osiguranje : [zbornik radova] : [IX redovno] savetovanje sa međunarodnim učešćem / [organizator savetovanja] Udruženje za odštetno pravo, Beograd ; urednik Zdravko Petrović. Intermex, Beograd, pp. 29-47. ISBN 86-83437-68-X (broš.); 978-86-83437-68-9

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2006) Sudski izvršitelj - beiliff: "da ili ne?". Правни живот : лист за правна питања и праксу, 55 (504/12). pp. 227-242. ISSN 0350-0500d

Šarkić, Nebojša and Stanivuk, Bojan (2006) Načela stečajnog postupka. In: Приватизација и стечај / III саветовање правосуђа "Вршац 2006". Привредни саветник, Београд, pp. 7-24.

Šarkić, Nebojša and Stanivuk, Bojan (2006) Položaj stečajnog upravnika prema novom Zakonu o stečaju Republike Srbije. In: Das Ohrider Symposium : Beiträge zur Reform des Insolvenzrechts in den Staaten Südosteuropas = Simpozijum u Ohridu : prilozi o reformi stečajnog prava u zemljama južne Evrope / Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (Hrsg.). Edition Temmen, Bremen, pp. 150-169.

This list was generated on Mon May 20 18:49:16 2024 CEST.