Items where Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | G | J | M | N | P | S | V | Š
Number of items: 41.

B

Beširević, Violeta (2007) Abuse: the Dark Side of Fundamental Rights, Utrecht, 2006. Правни факултет, Beograd.

Beširević, Violeta (2007) The Gods Must be Crazy: does Constitution Speak about Bioethics. Annals of the Faculty of Law in Belgrade, 55 (3). pp. 110-132. ISSN 1452-6557

Beširević, Violeta (2007) The chronicle of constitutional law and jurisprudence : Serbia. Revue Européenne de Droit Public, 19 (4). pp. 1077-1101. ISSN 1105-1590

Božić, Marko (2007) John Finnis, the Heir of the Aquinian Natural Law Tradition. In: American Jurisprudence of the 20th Century / Agneš Kartag-Odri, Gordana Vukadinović, editors. The Novi Sad Association for Theory, Ethics and Philosophy of Law, Novi Sad, pp. 141-152. ISBN 978-86-86635-01-3

Božić, Marko and Avramović, Dragutin (2007) Neotomistička kritika ljudskih prava. Pravni život, 56 (514). pp. 447-466. ISSN 0350-0500

D

Dimitrijević, Vojin and Popović, Dragoljub M. and Papić, Tatjana and Petrović, Vesna (2007) Međunarodno pravo ljudskih prava. [Teaching Resource]

Dimitrijević, Vojin and Račić, Obrad and Đerić, Vladimir and Papić, Tatjana and Petrović, Vesna and Obradović, Saša (2007) Osnovi međunarodnog javnog prava. [Teaching Resource]

G

Gajin, Saša (2007) Diskriminacija u Srbiji : izveštaj Koalicije protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2007) Neprimenjivanje Zakona o oglašavanju. In: Medijski zakoni u Srbiji : stanje i potrebne izmene / [urednik Rade Veljanovski]. Fondacija Konrad Adenauer Stiftung, Beograd, pp. 24-27. ISBN 978-86-86661-11-1

Gajin, Saša and Kosanović, Srećko and Vodinelić, Vladimir V. and Čavoški, Aleksandra and Knežević-Bojović, Ana and Sepi, Robert and Reljanović, Mario (2007) Pravna pomoć. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd. ISBN 978-86-7546-028-2

Gajin, Saša and Vodinelić, Vladimir V and Drobnjak, Tanja and Nikolić, Borko (2007) Antidiskriminaciono pravo : vodič. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

J

Jerinić, Jelena (2007) First steps in impelementation of codes of conduct for local government officials in Serbia. In: Post-communist public administration : restoring professionalism and accountability : selected papers from the 14th NISPAcee Annual Conference, Ljubljana 2006 / edited by David Coombes [and] Laszlo Vass. NISPAcee, Bratislava, pp. 149-196. ISBN 978-80-89013-30-2

Jerinić, Jelena (2007) Mogući koraci reforme teritorijalne organizacije u Srbiji. In: U susret novom statusu gradova u Srbiji : realnost i potrebe / urednici Dejan Milenković, Dušan Damjanović. Palgo centar, Beograd, pp. 63-72. ISBN 978-86-84865-02-3

Jerinić, Jelena and Marinović, Neven and Milošević, Višnja (2007) Studija o mogućnostima za međusektorska partnerstva u Srbiji. Smart kolektiv, Beograd.

Jovanović, Slađana and Simeunović-Patić, Biljana (2007) (Ne)dozvoljeni prekid trudnoće. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 56 (509/9). pp. 145-164. ISSN 0350-0500

Jovanović, Slađana and Simeunović-Patić, Biljana (2007) Seksualno uznemiravanje na radu i aktuelni odgovori. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja = Recueil das travaux de l'Institut de recherches criminologiques et sociologiques, 26 (1/2). pp. 139-158. ISSN 0350-2694

M

Maathuis, Sander and Jerinić, Jelena and Mišić, Darko and Stanoijčić, Miloš and Krstić, Nenad (2007) Bratimljenje opština : put ka bržem razvoju. Stalna konferencija gradova i opština, Beograd.

Marković-Bajalović, Dijana (2007) Право конкуренције и заштита инвеститора : легитимна конкурентска борба в. елиминисање конкуренције. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 44 (5/8). pp. 441-452. ISSN 0354-3501

Marković-Bajalović, Dijana (2007) Уговор о вођењу послова друштва. In: Зборник Правног факултета у Источном Сарајеву. Правни факултет Универзитета, Источно Сарајево, pp. 153-168. ISBN 978-99938-57-10-5

Milošević, Srđan (2007) Ђорђе Станковић: Никола Пашић, прилози за биографију, Београд, 2006. Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd.

Milošević, Srđan (2007) Латинка Перовић: Између анархије и аутократије. Српско друштво на прелазима векова (XIX-XXI), Beograd, 2007. Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd.

N

Nikolić, Mladen and Šarkić, Nebojša (2007) Izvršenje radi naplate novčanog potaživanja (sredstva izvršenja i izvršenje radi ostvarenja nenovčanog potaživanja). In: Izvršenje sudskih odluka : zbornik radova / [urednik Katica Bobar]. Glosarijum, Beograd, pp. 69-80. ISBN 978-86-81839-64-5

Nikolić, Mladen and Šarkić, Nebojša (2007) Skraćeni i produženi postupak izvršenja radi naplate novčanog potraživanja. In: Aktuelni problemi zakonodavstva u Republici Srbiji : zbornik radova : X redovno savetovanje sa međunarodnim učešćem / [organizator savetovanja] Udruženje za odštetno pravo, Beograd ; urednik Zdravko Petrović. Intermex, Beograd, pp. 273-282. ISBN 978-86-83437-74-0

P

Papić, Tatjana (2007) Steven Greer: European Convention on Human Rights - Achievement, Problems, Prospects. Cambridge University Press, Cambridge, 2066, XIX+386 pages. German Yearbook of International Law = Jahrbuch für internationales Recht, 50. pp. 860-864. ISSN 0344-3094

S

Simeunović-Patić, Biljana and Jovanović, Slađana (2007) Zaštita prava na život i abortus. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja = Recueil das travaux de l'Institut de recherches criminologiques et sociologiques, 26 (1/2). pp. 243-263. ISSN 0350-2694

V

Vodinelić, Vladimir V. and Živković, Miloš and Ivošević, Zoran and Lončar, Budimir and Rakić-Vodinelić, Vesna and Stefanović, Zlatko and Hiber, Dragor and Čelić, Duško and Lončar, Jelena and Simić, Jelena and Živković, Mirko (2007) Нацрт Законика о својини и другим стварним правима. Министарство правде Републике Србије : Немачка организација за техничку сарадњу, Београд.

Vukadinović, Slobodan (2007) Одбор за представке и предлоге Народне скупштине Републике Србије. Транспарентност - Србија, Београд.

Vukadinović, Slobodan (2007) Osnovi građanskog i privrednog prava : praktikum za vežbe. [Teaching Resource]

Š

Šarkić, Nebojša (2007) Приказ новог Закона о извршном поступку. Билтен окружног суда у Ваљеву (1). pp. 91-106. ISSN 1452-9432

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2007) Приказ новог Закона о извршном поступку Републике Србије и будуће реформе. Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу, 4 (11). pp. 157-189. ISSN 1840-0272

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2007) Izvršenje odluka Međunarodnog suda za ljudska prava u Strazburu. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 15 (11). pp. 5-8. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2007) Izvršenje odluka iz radnih sporova. In: Zaštita prava u oblasti rada : zbornik radova / [urednik Katica Bobar]. Glosarijum, Beograd, pp. 255-269. ISBN 978-86-81839-65-2

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2007) Izvršenje odluka ustavnih sudova. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 15 (10). pp. 25-27. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2007) Načela izvršnog postupka. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 56 (513/13). pp. 581-602. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2007) Novi Zakon o izvršnom postupku. In: Izvršenje sudskih odluka : zbornik radova / [urednik Katica Bobar]. Glosarijum, Beograd, pp. 5-68. ISBN 978-86-81839-64-5

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2007) Ovlašćenja u izvršnom postupku. In: Zastupanje i punomoćstvo : zbornik radova / [urednik Katica Bobar]. Glosarijum, Beograd, pp. 159-180. ISBN 978-86-81839-66-9

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2007) Priznanje i izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka. In: Liber amicorum : Dobrosav Mitrović / [urednici Vesna Rakić-Vodinelić, Gašo Knežević]. Spoljnotrgovinska arbitraža pri Privrednoj komori Srbije : Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, Beograd, pp. 567-581. ISBN 978-86-7549-742-4

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2007) Procesni položaj centara za socijalni rad. In: Zastupanje i punomoćstvo : zbornik radova / [urednik Katica Bobar]. Glosarijum, Beograd, pp. 37-57. ISBN 978-86-81839-66-9

Šarkić, Nebojša and Prlja, Dragan and Damnjanović, Katarina Lj. and Marić, Vladimir and Živković, Vesna M. and Vodinelić, Vladimir V. and Mrvić-Petrović, Nataša (2007) Pravo informacionih tehnologija. [Teaching Resource]

Šarkić, Nebojša and Stanivuk, Bojan (2007) Претпоставке признања стечајних поступака са елементом иностраности према праву Републике Србије и праву Републике Хрватске - компаративни приказ. In: Стечај и приватизација / Традиционално ИВ саветовање правосуђа "Вршац 2007". Привредни саветник, Београд, pp. 53-74.

Šarkić, Nebojša and Stanivuk, Bojan (2007) Pretpostavke priznanja stečajnih postupaka sa elementom inostranosti prema pravu Republike Srbije i pravu Republike Hrvatske - komparativni prikaz. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 15 (6). pp. 24-29. ISSN 0354-3226

This list was generated on Mon May 20 18:40:55 2024 CEST.