Items where Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | G | J | L | M | N | S | V | Č | Š
Number of items: 56.

A

Anđelković, Marija and Beširević, Violeta and Vukasović, Tamara and Ilić, Neda and Otašević, Olivera and Radović, Ivana (2008) Trafficking in human beings in the Republic of Serbia : report for the period 2001-2007. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd.

Anđelković, Marija and Beširević, Violeta and Vukasović, Tamara and Ilić, Neda and Otašević, Olivera and Radović, Ivana (2008) Trgovina ljudima u Republici Srbiji : izveštaj za period 2001-2007. godine. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd.

Anđelković, Marija and Beširević, Violeta and Đurašković, Mitar and Nikolić-Garotić, Snežana and Vukasović, Tatjana (2008) HERA - network for combating human trafficking in Central and Southeastern Europe : Republic of Serbia. In: HERA : Network for Combating Human Trafficking in Central and Southern Europe. European public law series = Bibliothèque de droit public européen, ISSN 2308-8648 (91). Esperia Publications, London, pp. 555-693. ISBN 1-904673-67-8

B

Beširević, Violeta (2008) Basic Norms of Bioethics: Informed Consent in UNESCO Bioethics Declarations. The Annals of the Faculty of Law in Belgrade : journal of legal and social sciences, 56 (3). pp. 257-265. ISSN 1452-6557

Beširević, Violeta (2008) Country Reports on Advance Directives : Serbia. Institute of Biomedical Ethics, Zürich.

Beširević, Violeta (2008) Eutanasi, retten til en verdig død, og døende pasienter i Serbia. Omsorg, 25 (4). pp. 35-38. ISSN 0800-7489

Beširević, Violeta (2008) Medical Global Challenges : Should International Law Enforce Euthanasia? International Association of Bioethics, Rijeka.

Beširević, Violeta (2008) Pravo na dostojanstvenu smrt. Гласник Адвокатске коморе Војводине, 68 (12). pp. 527-541. ISSN 0017-0933

Beširević, Violeta (2008) The discourses of autonomy in international human rights law : has the age of a right to die arrived? Cuadernos constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol (62-63). pp. 19-34. ISSN 1135-0679

Beširević, Violeta (2008) Član 11 Protokola za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom. In: Trgovina ljudima u Republici Srbiji / [autorke Marija Anđelković ... et al.]. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd, pp. 293-295. ISBN 978-86-84889-06-7

Beširević, Violeta (2008) Član 14 Protokola za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom. In: Trgovina ljudima u Republici Srbiji / [autorke Marija Anđelković ... et al.]. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd, pp. 309-310. ISBN 978-86-84889-06-7

Beširević, Violeta (2008) Član 6 Protokola za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom. In: Trgovina ljudima u Republici Srbiji / [autorke Marija Anđelković ... et al.]. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd, pp. 147-160. ISBN 978-86-84889-06-7

Beširević, Violeta (2008) Član 7 Protokola za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom. In: Trgovina ljudima u Republici Srbiji / [autorke Marija Anđelković ... et al.]. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd, pp. 234-236. ISBN 978-86-84889-06-7

Beširević, Violeta (2008) Član 8 Protokola za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom. In: Trgovina ljudima u Republici Srbiji / [autorke Marija Anđelković ... et al.]. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd, pp. 240-242. ISBN 978-86-84889-06-7

Beširević, Violeta (2008) Članovi 1-5 Protokola za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom. In: Trgovina ljudima u Republici Srbiji / [autorke Marija Anđelković ... et al.]. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd, pp. 65-89. ISBN 978-86-84889-06-7

Beširević, Violeta (2008) Članovi 12 i 13 Protokola za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i decom. In: Trgovina ljudima u Republici Srbiji / [autorke Marija Anđelković ... et al.]. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd, pp. 303-304. ISBN 978-86-84889-06-7

Beširević, Violeta (2008) The rocky waters of decentralisation in Serbia : the case of Vojvodina. Revue Européenne de Droit Public, 20 (4). pp. 1489-1513. ISSN 1105-1590

G

Gajin, Saša (2008) Diskriminacija u Srbiji 2007 : izveštaj Koalicije protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2008) Dostupnost objekata u posedu organa javne vlasti 2007 : izveštaj Koalicije protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2008) Nasilje u porodici : kritička analiza pozitivno-pravne regulative. Hereticus : časopis za preispitivanje prošlosti, 6 (3/4). pp. 46-66. ISSN 1451-5822

Gajin, Saša (2008) Šta je to što je zabranjeno činiti : pojam, oblici i slučajevi diskriminacije. In: Antidiskriminaciono pravo : vodič : sa prevodom na romski, albanski i mađarski jezik. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, pp. 9-27. ISBN 978-86-7546-030-5

Gajin, Saša and Rakić-Vodinelić, Vesna and Drobnjak, Tanja and Kocić-Mitaček, Violeta and Čavoški, Aleksandra and Knežević-Bojović, Ana and Simić, Jelena and Dželebdžić, Dušan (2008) Model Zakona o postupku priznavanja pravnog subjektiviteta. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša and Vodinelić, Vladimir V. and Drobnjak, Tanja and Nikolić, Borko (2008) Antidiskriminaciono pravo : vodič : sa prevodom na romski, albanski i mađarski jezik. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

J

Jerinić, Jelena (2008) Водич за одборнице и одборнике. Локална самоуправа. Прописи и пракса : правни билтен (1). pp. 14-37. ISSN 1452-1695

Josipović, Radmila and Šajin, Darija and Đajić, Miloš and Vujadinović, Petar and Pajvančić, Marijana and Žigmanov, Tomislav and Jerinić, Jelena and Milić, Aleksandra and Vasiljević, Dušan and Križanić-Pavlović, Tatijana and Staničić, Đorđe and Tarbuk, Nikola (2008) Модели статута општина и градова. Центар модерних вештина : Стална конференција градова и општина, Београд.

Jovanović, Slađana (2008) Američki odgovor na nasilje u porodici. In: Uvod u pravo SAD = Introduction to the Law of the USA / priredio, edited by Jovan Ćirić. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 333-346. ISBN 978-86-80059-56-3

Jovanović, Slađana (2008) Konvencija saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima i zaštita žrtava. In: Kazneno zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta / priredila Leposava Kron. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 450-464. ISBN 978-86-83287-29-1

Jovanović, Slađana (2008) Krivičnopravna zaštita od nasilja u porodici. Doctoral thesis, Univerzitet Union u Beogradu.

Jovanović, Slađana (2008) Međunarodnopravni okviri zaštite od nasilja u porodici. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 57 (519/9). pp. 209-226. ISSN 0350-0500

Jovanović, Slađana and Savić, Marijana (2008) Nacionalni mehanizam upućivanja žrtava trgovine ljudima u Republici Srbiji. NVO Atina, Beograd.

L

Lukinović, Mario (2008) Zloupotrebe web tehnologija. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 16 (7/8). pp. 17-21. ISSN 0354-3226

M

Marković-Bajalović, Dijana (2008) Pojam koncentracije privrednih društava. Pravo i politika, 1 (2). pp. 57-70. ISSN 1820-7529

Marković-Bajalović, Dijana and Đukić, Petar (2008) Razvoj politike i prava konkurencije : svet i Srbija. In: Tekuća privredna kretanja, ekonomska politika i strukturne promene u Srbiji 2007/2008. / urednik Pavle Petrović. Ekonomski fakultet, Beograd, pp. 161-193. ISBN 978-86-403-0879-3

Milošević, Srđan (2008) Аграрно питање - "свето питање" : идеолошки оквир међуратне реформе у Југославији. Tokovi istorije : časopis Instituta za noviju istoriju Srbije = Currents of history : journal of the Institute for recent history of Serbia (1/2). pp. 149-171. ISSN 0354-6497

Milošević, Srđan (2008) Олга Поповић-Обрадовић: Парламентаризам у Србији од 1903. до 1914. године. Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd.

Milošević, Srđan (2008) Бојан Симић: Пропаганда Милана Стојадиновића, Београд, 2007. Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd.

N

Nikolić, Mladen and Šarkić, Nebojša (2008) Извршење на акцијама и уделима у д.о.о. Pravo i privreda, 45 (5/8). pp. 921-932. ISSN 0354-3501

S

Simić, Marijana and Mojsilović, Miloš and Vuković, Đorđe and Nenadić, Nemanja and Jerinić, Jelena and Vlajić, Đorđe and Šabić, Rodoljub and Mihajlović, Srećko (2008) Priručnik za praćenje rada lokalne samouprave. Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji, Beograd.

V

Vodinelić, Vladimir V. and Šabić, Rodoljub and Milenković, Dejan and Grujić, Ivan (2008) Model Zakona o tajnosti informacija. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Č

Čolović, Vladimir (2008) Уредба Европског парламента и Савета о меродавном праву за уговорне обавезе 593/2008 (Рим I). Evropsko zakonodavstvo, 7 (25/26). pp. 12-18. ISSN 1451-3188

Š

Šarkić, Nebojša and Crnjanski, Vladimir (2008) Ovlašćenje javnih beležnika - notara u trgovinskim i izvršnim stvarima. In: Стечај и приватизација / V традиционално саветовање правосуђа "Вршац 2008". Београд : Привредни саветник, pp. 245-274.

Šarkić, Nebojša and Marković, Aleksandar (2008) Извршавање одлука о враћању запосленог на рад и реинтеграција запосленог. In: Заштита права из радног односа : зборник радова / редактор Зоран Ивошевић. Глосаријум, Београд, pp. 276-299. ISBN 978-86-81839-70-6

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Коментар Закона о извршном поступку : са судском праксом и обрасцима. Службени гласник, Београд.

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Izvršavanje odluka sudova za prekršaje u imovinskim stvarima. In: Zbornik radova / Savetovanje Prekršajna odgovornost, Beograd, 2008 ; redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 175-193. ISBN 978-86-81839-73-7

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Izvršenje na akcijama i udelima u d.o.o. In: Zbornik radova / Savetovanje Izvršavanje odluka, Beograd, 2008 ; redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 171-184. ISBN 978-86-81839-72-0

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Izvršenje odluka Ustavnog suda. In: Zbornik radova / Savetovanje Izvršavanje odluka, Beograd, 2008 ; redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 233-244. ISBN 978-86-81839-72-0

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Izvršenje stranih sudskih i arbitražnih odluka : preduslovi i postupak. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 57 (523/13). pp. 361-375. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Načela izvršnog postupka. In: Zbornik radova / Savetovanje Izvršavanje odluka, Beograd, 2008 ; redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 5-27. ISBN 978-86-81839-72-0

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Načela izvršnog postupka. Godišnjak Pravnog fakulteta Univerziteta "Mediteran" Podgorica. pp. 91-120. ISSN 1800-7406

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Sredstva izvršenja. In: Zbornik radova / Savetovanje Izvršavanje odluka, Beograd, 2008 ; redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 28-50. ISBN 978-86-81839-72-0

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Sudovi za prekršaje kao deo jedinstvenog pravosudnog sistema Srbije. In: Zbornik radova / Savetovanje Prekršajna odgovornost, Beograd, 2008 ; redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 5-22. ISBN 978-86-81839-73-7

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Sudski izvršitelj ili privatni izvršitelj? In: Zbornik radova / Savetovanje Izvršavanje odluka, Beograd, 2008 ; redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 245-264. ISBN 978-86-81839-72-0

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Veštačenje kao dokazno sredstvo. In: Veštačenja - Sporna pitanja : zbornik radova / redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 5-28. ISBN 978-86-81839-71-3

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Veštačenje u izvršnom postupku. In: Veštačenja - Sporna pitanja : zbornik radova / redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 72-82. ISBN 978-86-81839-71-3

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Zaštitnik građana - ombudsman i sprovođenje njegovih odluka. In: Zbornik radova / Savetovanje Izvršavanje odluka, Beograd, 2008 ; redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 221-232. ISBN 978-86-81839-72-0

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2008) Zaštitnik građana - ombudsman i sprovođenje njegovih odluka. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 16 (1). pp. 24-27. ISSN 0354-3226

This list was generated on Mon May 20 18:43:48 2024 CEST.