Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | G | J | K | M | P | S | V | Ć | Č | Š
Number of items: 57.

A

Alempijević, Đorđe and Atanacković, Rajko and Beširević, Violeta and Banić, Milena and Elez, Snežana and Kljajić, Sanja and Martinovski, Željka and Slavković, Biljana and Žarković, Milan (2010) Suzbijanje trgovine ljudima - dobre prakse - priručnik za institucije. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd.

Arsić, Jelena (2010) Pravni okvir primene medijacije u slučajevima diskriminacije u Srbiji. In: Vodič za primenu tehnika pregovaranja i medijacije u slučajevima diskriminacije / [priredile Olivera Purić, Marija Mitić]. Projekat Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji . Program Ujedinjenih nacija za razvoj, Kancelarija u Srbiji, Beograd, pp. 67-75. ISBN 978-86-7728-148-9

Arsić, Jelena (2010) Tehnike konferencije kao potencijalni pristup rešavanju problema diskriminacije u društvu. In: Perspektive primene tehnika alternativnog rešavanja sukoba u slučajevima diskriminacije u Srbiji : drugi izveštaj / [priredila Olivera Vučić]. Ujedinjene nacije - Program za razvoj, Kancelarija u Srbiji, Beograd, pp. 14-17. ISBN 978-86-7728-163-2

B

Banić, Milena (2010) Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku. Astra - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd.

Beširević, Violeta (2010) Constitutional aspects of Serbia's Accession into the EU. In: Serbia and European Union / edited by Duško Dimitrijević and Miroslav Antevski. Institute of International Politics and Economics, Belgrade, pp. 35-53. ISBN 978-86-7067-129-4

Beširević, Violeta (2010) End-of-life care in the 21st century : advance directives in universal rights discourse. Bioethics, 24 (3). pp. 105-112. ISSN 0269-9702

Beširević, Violeta (2010) From Nuremberg to UNESCO : Informed Consent to Medical Treatment Exam. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini, Rijeka.

Beširević, Violeta (2010) Is reducing poverty a task of constitutional courts? Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa, 54 (1). pp. 31-58. ISSN 0039-2138

Beširević, Violeta (2010) Ultima ratio u suzbijanju trgovine ljudima: međunarodni i nacionalni krivično-pravni standardi gonjenja i kažnjavanja. In: Suzbijanje trgovine ljudima : dobre prakse : priručnik za institucije / [autori Đorđe Alempijević ... et al.]. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd, pp. 48-57. ISBN 978-86-84889-13-5

Beširević, Violeta (2010) Правни записи, Vol. I (1) (ур. Зоран Ивошевић, Владимир Водинелић), Правни факултет Универзитета Унион у Београду (ПФУУБ), Београд 2010, 310 стр. Гласник Адвокатске коморе Војводине, Beograd.

Božić, Marko (2010) Лаичка држава као јемство слободе савести и вероисповести : докторска дисертација. Doctoral thesis, Универзитет у Београду.

Božić, Marko (2010) Republikanizam i građanska vrlina. In: Evropska zajednica naroda i univerzalne vrednosti / urednice Gordana Vukadinović i Agneš Kartag-Odri. Novosadska asocijacija za teoriju, etiku i filozofiju prava, Novi Sad, pp. 96-117. ISBN 978-86-86635-03-7

G

Gajin, Saša (2010) Diskriminacija u Srbiji 2009 : izveštaj Koalicije protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2010) Dostupnost objekata u posedu organa javne vlasti 2009 : izveštaj Koalicije protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2010) Konferencija o zabrani diskriminacije osoba sa invaliditetom i položaj invalidskih organizacija : zbornik radova. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2010) Ljudska prava svima : Zakon o zabrani diskriminacije. Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, Niš.

Gajin, Saša and Antonijević, Milan and Drobnjak, Tanja and Kočić-Mitaček, Violeta (2010) Pojam, oblici i slučajevi diskriminacije. In: Antidiskriminacioni zakoni : vodič / Saša Gajin ... [et al.]. Biblioteka Suočavanja (38). Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, pp. 9-50. ISBN 978-86-7546-058-9

Gajin, Saša and Vodinelić, Vladimir V and Drobnjak, Tanja and Vukasović, Predrag and Kočić-Mitaček, Violeta (2010) Antidiskriminacioni zakoni : vodič. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

J

Jerinić, Jelena (2010) Приказ Закона о управним споровима. Локална самоуправа. Прописи и пракса : правни билтен (2). pp. 33-36. ISSN 1452-1695

Jerinić, Jelena (2010) Dugoočekivano upravno sudstvo. Agenda : časopis za javnu upravu i lokalnu samoupravu (1). pp. 12-15. ISSN 2217-2602

Jerinić, Jelena and Pavlović-Križanić, Tatijana (2010) Koordinacija pri donošenju odluka od značaja za lokalnu samoupravu : domaća praksa i mogućnosti za unapređenje. Agenda : časopis za javnu upravu i lokalnu samoupravu (3). pp. 18-21. ISSN 2217-2602

Jovanović, Slađana (2010) Pravna zaštita od nasilja u porodici. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. ISBN 978-86-83287-45-1

Jovanović, Slađana and Grbić Pavlović, Nikolina (2010) Међународно‐правни аспекти говора мржње. In: Говор мржње : зборник радова / главни и одговорни уредник Душко Вејновић. Дефендологија центар за безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања, Бања Лука, pp. 179-192.

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2010) Pravila za regulisanje međunarodne poslovne operacije. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 59 (541/11). pp. 443-463. ISSN 0350-0500

K

Kosanović, Mirna and Gajin, Saša and Milenković, Dejan (2010) Anti-Discrimination in Serbia and Vulnerable Social Groups. Support to the Implementation of Antidiscrimination Legislation and Mediation in Serbia . United Natoins Development Programme, Office in Serbia : Ministry of Labour and Social Policy, Beograd. ISBN 978-86-7728-150-2

Kosanović, Mirna and Gajin, Saša and Milenković, Dejan (2010) Zabrana diskriminacije u Srbiji i ranjive društvene grupe. Projekat Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji . Program Ujedinjenih nacija za razvoj, Kancelarija u Srbiji, 2010, Beograd. ISBN 978-86-7728-116-8

Kočić-Mitaček, Violeta and Drobnjak, Tanja and Vukasović, Predrag and Gaćeša, Dušanka and Pašić, Tatjana and Simić, Jelena (2010) Izveštaj o implementaciji Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Kočić-Mitaček, Violeta and Drobnjak, Tanja and Vukasović, Predrag and Gaćeša, Dušanka and Pašić, Tatjana and Simić, Jelena (2010) Izveštaj o primeni Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

M

Marković-Bajalović, Dijana (2010) Одређивање релевантног тржишта : где завршава право, где почиње економија. In: Либерализам и заштита конкуренције : [зборник реферата са Научног скупа одржаног 4. маја 2010. године, на Правном факултету у Крагујевцу у организацији Института за правне и друштвене науке Правног факултета у Крагујевцу] / приредио Миодраг Мићовић. Правни факултет Универзитета, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац, pp. 247-261. ISBN 978-86-7623-015-0

Marković-Bajalović, Dijana (2010) Прети ли јасна и непосредна опасност од новог Закона о заштити конкуренције? Анали Правног факултета у Београду : тромесечни часопис за правне и друштвене науке, 58 (1). pp. 304-324. ISSN 0003-2565

Marković-Bajalović, Dijana (2010) Pravo konkurencije i institucionalni oblici kontrole. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 59;5/6 (537). pp. 27-38. ISSN 0350-0500

Marković-Bajalović, Dijana (2010) Primena pravila konkurencije na bankarski sektor. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 59 (541/11). pp. 537-547. ISSN 0350-0500

Milošević, Srđan (2010) "Ја теби певам, сељаче, и кличем" - сарадници "Нове Европе" о селу и сељаштву у међуратној Југославији. In: Нова Европа : 1920-1941 : зборник радова / уредници Марко Недић, Весна Матовић. Институт за књижевност и уметност, Београд, pp. 171-207. ISBN 978-86-7095-168-6

P

Papić, Tatjana (2010) Odgovornost međunarodnih organizacija : pitanje pripisivosti protivpravnog akta : doktorska disertacija. Doctoral thesis, Univerzitet Union u Beogradu.

S

Simeunović-Patić, Biljana and Jovanović, Slađana (2010) Zaštita prava na život lica lišenih slobode. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 59 (539/9). pp. 137-153. ISSN 0350-0500

V

Vukadinović, Slobodan (2010) Analiza uticaja zakonodavnog postupka na predloge zakona. Pravni zapisi, 1 (1). pp. 97-118. ISSN 2217-2815

Vukadinović, Slobodan (2010) Faktičko stanje zakonodavnog postupka u Srbiji i preporuke za njegovo unapređivanje. In: Unapređivanje kvaliteta zakonodavnog postupka u Narodnoj skupštini : zbornik referata sa stručnog skupa. Fondacija Konrad Adenauer, Beograd, pp. 46-63. ISBN 978-86-86661-50-0

Vukadinović, Slobodan and Jovičić, Katarina (2010) Kriterijumi kvalifikacije ugovora o međunarodnoj prodaji robe i pitanje merodavnog prava. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa, 54 (2). pp. 177-208. ISSN 0039-2138

Vukasović, Predrag and Reljanović, Mario and Dželebdžić, Dušan and Simić, Jelena and Gaćeša, Dušanka and Pašić, Tatjana (2010) Studija o društvenom, ekonomskom i pravnom statusu organizacija osoba sa invaliditetom. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Ć

Ćopić, S. and Simeunović-Patić, Biljana and Jovanović, Slađana (2010) Crime and punishment in Serbia. In: Crime and punishment around the world. Vol. 4, Europe / M. Aebi, V. Jaquier (ed.). ABC-CLIO, Santa Barbara, pp. 296-304. ISBN 978-0-31335-141-9

Č

Čolović, Vladimir (2010) Društvo za uzajamno osiguranјe u zakonodavstvu Republike Srpske - nedoumice i greške. Pravna riječ. pp. 589-604. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2010) Evropski nalog za izvršenje (odnos Uredbe EU br. 805/2004 i Uredbe EU 44/2001 i potreba za celishodnim regulisanjem izvršenja stranih odluka u domaćem zakonodavstvu). In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 299-314. ISBN 978-86-7067-148-5

Čolović, Vladimir (2010) Osiguranje od lekarske odgovornosti. Strani pravni život (3). pp. 33-56. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2010) Osiguravajuća društva : zakonodavstvo Srbije, pravo EU, uporedno pravo. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-70-9

Čolović, Vladimir (2010) Osnovne karakteristike regulisanja stečaja osiguravajućih društava u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Republici Srpskoj (sa osvrtom na pravo EU i zakonodavstvo Srbije). In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 549-566. ISBN 978-86-80059-69-3

Čolović, Vladimir (2010) Pretpostavke za priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka u aktima Evropske unije. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 59 (12). pp. 481-500. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2010) Primena lex nationalis kao tačke vezivanјa u bračnim odnosima sa elementom inostranosti. Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu : časopis za pravne i društvene nauke, 1 (1). pp. 207-226. ISSN 2232-7339

Čolović, Vladimir (2010) Problem određivanja merodavnog prava po lex loci delicti commissi. Strani pravni život (1). pp. 105-126. ISSN 0039-2138

Š

Šarkić, Nebojša (2010) Место и улога судова за прекршаје у правосудном систему Србије. In: Зборник судске праксе прекршајних судова у Републици Србији / Зоран Пашалић ... [и др.]. Удружење судија за прекршаје РС, Београд, pp. 442-448. ISBN 978-86-914195-0-9

Šarkić, Nebojša (2010) Novi Zakon o sudskim veštacima. In: Veštačenja : primena novog Zakona o veštačenju : zbornik radova / redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 5-28. ISBN 978-86-81839-86-7

Šarkić, Nebojša (2010) Prikaz savetovanja Veštačenja - primena novog Zakona o veštačenju. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 18 (12). pp. 22-23. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2010) Извршавање судских одлука из радних спорова. In: Заштита права из радног односа : зборник радова / редактор Зоран Ивошевић. Глосаријум, Београд, pp. 223-257. ISBN 978-86-81839-85-0

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2010) У сусрет изменама Закона о извршном поступку. In: Нека актуелна питања у поступку стечаја : зборник радова / редактор Драгиша Б. Слијепчевић. Глосаријум, Београд, pp. 281-317. ISBN 978-86-81839-84-3

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2010) Kada je potrebno veštačenje u izvršnom postupku. In: Veštačenja : primena novog Zakona o veštačenju : zbornik radova / redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 110-121. ISBN 978-86-81839-86-7

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2010) Kako do efikasnog i pravičnog izvršenja. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 59 (542/12). pp. 107-126. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2010) Priznanje i izvršavanje stranih izvršnih i javnobeležničkih (notarskih) isprava. Pravni informator : stručno-informativni časopis, 13 (12). pp. 13-23. ISSN 1450-7137

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen and Petrović, Zdravko M. (2010) Veštačenje kao procesna radnja u parničnom postupku. In: Veštačenja : primena novog Zakona o veštačenju : zbornik radova / redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 61-81. ISBN 978-86-81839-86-7

This list was generated on Mon May 20 19:07:45 2024 CEST.