Items where Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | G | J | M | N | P | S | V | Č | Š
Number of items: 67.

A

Anđelković, Marija and Radović, Ivana and Beširević, Violeta and Gligorić, Marijana and Vukasović, Tamara and Otašević, Olivera and Nikolić, Danijela and Wijers, Marjan (2011) Human Trafficking in the Republic of Serbia : report for the period 2000-2010. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd.

Anđelković, Marija and Radović, Ivana and Beširević, Violeta and Gligorić, Marijana and Vukasović, Tamara and Otašević, Olivera and Nikolić, Danijela and Wijers, Marjan (2011) Trgovina ljudima u Republici Srbiji : izveštaj za period 2000-2010. ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima, Beograd.

B

Beširević, Violeta (2011) Ko se boji federalne Evrope? - kritički osvrt na "Lisabonsku" odluku Saveznog ustavnog Suda Nemačke. Pravni zapisi, 2 (1). pp. 53-79. ISSN 2217-2815

Božić, Marko (2011) Finansijske obaveze države prema verskim zajednicama u Francuskoj kao laičkoj republici. Religija i tolerancija : časopis Centra za empirijska istraživanja religije = Religion and Tolerance : journal of the Center for Empirical Researches of Religion, 9 (15). pp. 139-154. ISSN 1451-8759

D

Degan, Vladimir-Đuro and Pavišić, Berislav and Beširević, Violeta (2011) Međunarodno i transnacionalno krivično pravo. [Teaching Resource]

G

Gajin, Saša (2011) Diskriminacija u Srbiji 2010 : izveštaj Koalicije protiv diskriminacije. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2011) Ljudska prava : pravno-sistemski okvir. Pravni fakultet Univerziteta Union : Centar za unapređivanje pravnih studija : Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN ISBN 978-86-84871-22-2

Gajin, Saša (2011) Strateška opredeljenja Evropske unije i Republike Srbije prema položaju osoba sa invaliditetom. In: Petogodišnjica usvajanja Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom : zbornik radova. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd, pp. 7-39. ISBN 978-86-7546-065-7

Galonja, Aleksandra and Jovanović, Slađana (2011) Zaštita žrtava i prevencija trgovine ljudima u Srbiji. Zajednički program UNHCR, UNODC i IOM za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji, Beograd. ISBN 978-86-85003-08-0

J

Jerinić, Jelena (2011) Serbian Legislation and Practice of the Constitutional Court on Banning Extremist Associations. Revue Européenne de Droit Public = European Review of Public Law = Eur. Zeitschrift des Öffentl. Rechts = Rivista Europea di Dirito, 23 (4). pp. 1369-1384. ISSN 1105-1590

Jerinić, Jelena (2011) Sudska kontrola uprave u našem i uporednom pravu : doktorska disertacija. Doctoral thesis, Univerzitet Union u Beogradu.

Jerinić, Jelena and Pavlović-Križanić, Tatijana (2011) Horizontalna i vertikalna koordinacija u postupku donošenja odluka od značaja za lokalnu samoupravu u Srbiji. In: Horizontalna i vertikalna koordinacija u postupku donošenja odluka od značaja za lokalnu samoupravu u Srbiji / [urednici Dušan Damjanović, Jelena Jerinić, Tatijana Pavlović-Križanić]. PALGO centar, Beograd, pp. 11-46. ISBN 978-86-84865-07-8

Jovanović, Slađana (2011) Nasilje u porodici u Srbiji: učinioci, žrtve i društvena reakcija. In: Zbornik radova / Međunarodna naučno-stručna konferencija Nasilnički kriminalitet : etiologija, fenomenologija, suzbijanje, Banja Luka, 24. juni 2011. Panevropski univerzitet "Apeiron", Banja Luka, pp. 156-171. ISBN 978-99955-91-50-2

Jovanović, Slađana (2011) Zlostavljanje na radnom mestu : pravna zaštita žrtava u međunarodnoj i nacionalnoj perspektivi. In: Prava žrtava i EU : izazovi pružanja pomoći žrtvama / urednice Vesna Nikolić-Ristanović, Sanja Ćopić. Viktimološko društvo Srbije : Prometej, Beograd, pp. 119-134. ISBN 978-86-87971-22-6

Jovanović, Slađana (2011) Đorđe Ignjatović, Biljana Simeunović-Patić, Viktimologija : Pravni fakultet i Dosije studio, Beograd 2011, 160 str. Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd.

Jovanović, Slađana and Galonja, Aleksandra (2011) Zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom i prekršajnom postupku. Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Republike Srbije, Beograd. ISBN 978-86-87259-28-7

Jovanović, Slađana and Simeunović-Patić, Biljana (2011) Femicid. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 60 (547/9). pp. 273-290. ISSN 0350-0500

Jovičić, Katarina and Vukadinović, Slobodan (2011) 30 godina Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa, 55 (1). pp. 143-172. ISSN 0039-2138

M

Marković-Bajalović, Dijana (2011) Хармонизација правила о управљању у друштвима капитала. Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу, 8 (28). pp. 729-741. ISSN 1840-0272

Marković-Bajalović, Dijana (2011) Либерализација телекомуникационих услуга. In: XXI век - век услуга и услужног права. Књига 1 : [зборник реферата са Међународног научног скупа одржаног 5. маја 2011. године, на Правном факултету у Крагујевцу у организацији Института за правне и друштвене науке Правног факултета Универзитета у Крагује. Правни факултет Универзитета, Институт за правне и друштвене науке, Крагујевац, pp. 423-439. ISBN 978-86-7623-024-2

Marković-Bajalović, Dijana (2011) Ништавост и побијање одлука скупштине друштва капитала. Правни факултет, Пале.

Marković-Bajalović, Dijana (2011) Заштита права корисника услуга електронских комуникација. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 49 (10/12). pp. 15-29. ISSN 0354-3501

Marković-Bajalović, Dijana (2011) Međunarodno privatno pravo. [Teaching Resource]

Marković-Bajalović, Dijana (2011) Pravni aspekti liberalizacije međunarodnog prometa usluga : sa posebnim osvrtom na telekomunikacije. Pravna biblioteka. Edicija Studije . Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-0922-4

Marković-Bajalović, Dijana (2011) Pravo privrednih društava. [Teaching Resource]

Marković-Bajalović, Dijana (2011) Sloboda privređivanja u svetlu istorijskog razvoja kompanijskog prava. In: Зборник радова / Научни скуп са међународним учешћем "Актуелност и значај људских права и слобода", 29. и 30. октобар 2010. ; [организатор Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву ; главни уредник Горан Марковић]. Правни факултет, Источно Сарајево, pp. 174-198. ISBN 978-99938-57-20-4

Marković-Bajalović, Dijana (2011) Sloboda privređivanja u svetlu istorijskog razvoja kompanijskog prava. Pravo i politika, 4 (2). pp. 23-43. ISSN 1820-7529

N

Nikolić, Mladen and Stanivuk, Bojan and Šarkić, Nebojša (2011) Razgraničenje nadležnosti sudskih i upravnih organa u stečajnom postupku. In: Zaštita prava i podela nadležnosti : zbornik radova / redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 63-74. ISBN 978-86-81839-92-8

P

Papić, Tatjana (2011) Analiza politike Srbije u pogledu učešća predstavnika Srbije na međunarodnim skupovima na kojima učestvuju i predstavnici Kosova. Evropski pokret u Srbiji, Beograd.

Papić, Tatjana (2011) Krempite i Kosovo. Dan Graf, Beograd.

Papić, Tatjana (2011) Pojam međunarodne organizacije iz Nacrta članova o odgovornosti država Komisije UN za međunarodno pravo. Pravni zapisi, 2 (1). pp. 80-113. ISSN 2217-2815

S

Simić, Jelena (2011) Građanska odgovornost zbog lekarske greške : doktorska disertacija. Doctoral thesis, Univerzitet Union u Beogradu.

Spasić, Slobodan and Šarkić, Nebojša and Sibinović, Đorđe D. (2011) Pravosudne profesije. [Teaching Resource]

V

Vukašinović, Vladimir and Varga, Vladislav and Jevtović, Đorđe and Beširević, Violeta and Tasić, Marija and Radovanović, Dragana (2011) Људска права терминално оболелих - пројекат: јавно заговарање за људска права терминално оболелих особа. Човекољубље, Добротворни фонд Српске православне цркве, Београд.

Č

Čolović, Vladimir (2011) Регулисање признања одлука у вези са питањима родитељске одговорности у праву EU. Evropsko zakonodavstvo, 10 (37/38). pp. 29-40. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2011) Enciklopedijski rečnik međunarodnog prava I međunarodnih odnosa, Službeni glasnik, Beograd, 2010. Institut za uporedno pravo.

Čolović, Vladimir (2011) Institut Comity u međunarodnom stečaju (sa posebnim osvrtom na pravo SAD). Strani pravni život (2). pp. 61-82. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2011) Međunarodnopravni kontinuitet na teritoriji Jugoslavije u periodu od 1941-1945. i nakon Drugog svetskog rata. In: 20 godina od razbijanja SFRJ. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 227-252. ISBN 978-86-80059-73-0

Čolović, Vladimir (2011) Naknada iz osiguranja kao jedan od oblika zaštite prava pacijenata. In: Osiguranje, naknada štete, i novi građanski sudski postupci. Intermex, Beograd, pp. 291-309. ISBN 978-86-83437-88-7

Čolović, Vladimir (2011) Prevare u osiguranju autoodgovornosti. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 49 (2/3). pp. 325-340. ISSN 1820-2969

Čolović, Vladimir (2011) Profesionalna odgovornost usled lekarske greške i zaštita pacijenata. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 12-16. jun 2011, Budva [u okviru manifestacije] Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 175-191. ISBN 978-86-7542-099-6

Čolović, Vladimir (2011) Regulisanje razvoda braka u aktima Evropske unije. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 60 (550/12). pp. 329-348. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2011) Saosiguranje kao zaštita od multiplikacije rizika. Pravo i privreda, 48 (4-6). pp. 744-757. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2011) Specifičnosti određivanja merodavnog prava u ugovornim odnosima sa elementom inostranosti. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka (1). pp. 61-77. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2011) Status posrednika u osiguranјu. Pravna riječ (28). pp. 205-221. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2011) Status stranog stečajnog postupka u nemačkom zakonodavstvu. In: Uvod u pravo Nemačke. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 524-541. ISBN 978-86-80059-74-7

Čolović, Vladimir (2011) Ugovor o osiguranju u uredbi EU "Rim 1". In: Зборник на трудови од деветтата Конференција за Меѓународно приватно право Најнови тенденции во европското меѓународно приватно право - предизвици за законодавците на земјите на југо-источна Европа, 23 Септември, 2011. Правен факултет "Јустинијан Први", Skopje, pp. 25-37.

Čolović, Vladimir (2011) Uredba Evropskog parlamenta i Saveta o primeni poboljšane saradnje u oblasti prava koje se primenjuje na razvod i pravno razdvajanje (br. 1259/2010 od 20. decembra 2010.). Evropsko zakonodavstvo, 10 (35-36). pp. 31-41. ISSN 1451-3188

Š

Šarkić, Nebojša (2011) Реформско урушавање правосудних професија. Принтмедиа, Београд.

Šarkić, Nebojša (2011) Javni beležnici - notari. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 19 (7/8). pp. 5-12. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša (2011) Mesto i uloga sudova za prekršaje u pravosudnom sistemu u Srbije. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 19 (1). pp. 5-12. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša (2011) Pravosudne profesije. In: Zbornik radova sa regionalnih konferencija o notarijatu : Beograd, 15./16. april 2010. Tirana, 4./5. novembar 2010 = Collection of Reports from the Regional Conference[!] on Notaries : Belgrade, April 15./16. 2010. Tirana, November 4./5. 2010. Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ) = German Organisation for Technical Cooperation (GTZ), pp. 85-157.

Šarkić, Nebojša (2011) Priznanje i izvršavanje stranih javnobeležničkih (notarskih) isprava. In: Zbornik radova sa regionalnih konferencija o notarijatu : Beograd, 15./16. april 2010. Tirana, 4./5. novembar 2010 = Collection of Reports from the Regional Conference[!] on Notaries : Belgrade, April 15./16. 2010. Tirana, November 4./5. 2010. Njemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ) = German Organisation for Technical Cooperation (GTZ), pp. 232-259. ISBN 2011

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2011) Извршавање судских одлука из радног спора и улога вансудског извршитеља. In: Заштита права из области рада : зборник радова / редактор Зоран Ивошевић. Глосаријум, Београд, pp. 313-332. ISBN 978-86-81839-89-8

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2011) Izvršenje sudskih odluka putem izvršitelja. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 19 (9). pp. 5-10. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2011) Kritička analiza pojedinih odredaba novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 60 (549/11). pp. 839-853. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2011) Razgraničenje nadležnosti u izvršnom postupku. In: Zaštita prava i podela nadležnosti : zbornik radova / redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 215-249. ISBN 978-86-81839-92-8

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2011) Vansudski izvršitelj i javni beležnik : nove pravosudne profesije. Pravni informator : stručno-informativni časopis, 14 (4). pp. 5-18. ISSN 1450-7137

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2011) Veštačenje kao dokazno sredstvo. In: Sudskomedicinsko veštačenje nematerijalne štete / [urednici] Gavrilo Šćepanović, Zoran Stanković, Zdravko Petrović. Službeni glasnik : Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd, pp. 581-598. ISBN 978-86-519-0775-6

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2011) Veštačenje kao dokazno sredstvo. In: Priručnik o veštačenju : zbornik radova / redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 7-33. ISBN 978-86-81839-96-6

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2011) Veštačenje u izvršnom postupku - "ne ili možda da?". Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 19 (11). pp. 16-19. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2011) Veštačenje u izvršnom postupku : "ne ili možda da?". In: Priručnik o veštačenju : zbornik radova / redaktor Nebojša Šarkić. Glosarijum, Beograd, pp. 169-179. ISBN 978-86-81839-96-6

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen and Sekulić, Nataša (2011) Priručnik za primjenu Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. [Teaching Resource]

Šarkić, Nebojša and Počuča, Milan (2011) Ustanove koje su iščezle iz porodičnog zakonodavstva. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 19 (12). pp. 18-22. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša and Počuča, Milan (2011) Ustanove koje su iščezle iz porodičnog zakonodavstva. Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу, 8 (28). pp. 283-295. ISSN 1840-0272

Šarkić, Nebojša and Prlja, Dragan and Damnjanović, Katarina Lj. and Marić, Vladimir and Živković, Vesna M. and Vodinelić, Vladimir V. and Mrvić-Petrović, Nataša (2011) Pravo informacionih tehnologija. [Teaching Resource]

Šarkić, Nebojša and Sibinović, Đorđe D. (2011) Osnovni razlozi jedinstvenog koncepta pravosudnih profesija. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 12-16. jun 2011, Budva [u okviru manifestacije] Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 497-513. ISBN 978-86-7542-099-6

This list was generated on Mon May 20 12:39:28 2024 CEST.