Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | G | J | K | L | M | P | R | S | T | V | Č | Š
Number of items: 80.

A

Arsić, Jelena and Jerinić, Jelena and Simić, Jelena (2017) Обавезна или препоручена вакцинација - правни аспекти вакцинације у Србији. Правни факултет Универзитета, Центар за публикације, Ниш.

Arsić, Jelena and Jerinić, Jelena and Simić, Jelena (2017) Compulsory or recommended vaccination : legal aspects of children vaccination policies in Serbia. In: Globalisation and Law / [editors-in chief Saša Knežević, Maja Nastić]. University, Faculty of Law, Niš, pp. 313-330. ISBN 978-86-7148-242-4

B

Beširević, Violeta (2017) Odnos međunarodnog i unutrašnjeg prava - osvrt na ustavna rešenja. Fondacija Centar za demokratiju, Beograd.

Beširević, Violeta and Carić, Slavoljub and Draškić, Marija and Đerić, Vladimir and Ilić, Goran and Janković, Ivan and Korljan, Edo and Krstić, Ivana and Marinković, Tanasije and Papić, Tatjana and Popović, Dragoljub M. (2017) Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Službeni glasnik, Beograd.

Beširević, Violeta and Papić, Tatjana (2017) From Sovereignty to Post-Sovereignty and Back : Some Reflections on Immigration and Citizenship Issues in the Perspective of Refugee "Crisis". Revue europeenne de droit public = European review of public law = Eur. Zeitschrift des offtl. Rechts = Rivista europea di diritto pubblico, 29 (1). pp. 123-156. ISSN 1105-1590

Beširević, Violeta and Papić, Tatjana (2017) Immigration and integration by adjudication in Europe : state sovereignty under challenge. In: MIGRANTS in 21st Century Europe : proceedings of the International Conference held on 5-6 May 2017 / editor Tibor Várady = Мигранти у Европи 21. века : зборник радова са Научног скупа одржаног 5-6. маја 2017. / уредник Тибор Варади. Serbian Academy of Sciences and Arts, Novi Sad, pp. 101-133. ISBN 978-86-81125-94-6

Beširević, Violeta and Popović, Dragoljub M. and Leskoviku, Migena and Marinković, Tanasije (2017) STUDY on the Case-Law of the European Court of Human Rights Applicable in Administrative Disputes. Regional School of Public Administration - ReSPA, Danilovgrad. ISBN 978-9940-37-017-6

Bešlin, Milivoj and Milošević, Srđan (2017) Multiperspektivnost (post)jugoslovenskih istorija. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd.

Božić, Marko (2017) Задруга као судбина: Живојин Перић од Стублина до Београда и опет назад. Службени гласник : Српско адвокатско друштво, Београд.

G

Gajin, Saša (2017) Нова европска правила о заштити података о личности и правци усклађивања домаћег законодавства. In: Нова законска регулатива о заштити података о личности са посебним освртом на заштиту података о личности у сектору безбедности : зборник радова / уредник Саша Гајин. Мисија ОЕБС у Србији : Центар за унапређивање правних студија, Београд, pp. 11-28. ISBN 978-86-6383-065-3

Gajin, Saša (2017) Antidiskriminacioni zakoni : vodič. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2017) Model Zakona o priznavanju pravnih posledica promene pola i utvrđivanja transeksualizma : prava trans osoba - od nepostojanja do stvaranja zakonskog okvira. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2017) Model Zakona o razlozima i postupku ograničenja i zaštite pojedinih prava i sloboda. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Gajin, Saša (2017) Model zakona o registrovanim istopolnim zajednicama. Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

J

Jerinić, Jelena (2017) Правни аспекти становања Рома у нелегално изграђеним или насељеним објектима. In: Становање Рома у Србији : стање и изазови / уредници Тибор Варади, Злата Вуксановић-Мацура. САНУ, Београд, pp. 89-110. ISBN 978-86-7025-732-0

Jovanović, Slađana (2017) Нове инкриминације у функцији заштите жена од насиља. In: Реформски процеси и поглавље 23 (годину дана после) : кривичноправни аспекти / LVII редовно годишње саветовање Удружења, [Златибор], септембар 2017 ; [urednik Stanko Bejatović]. Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу : Intermex, Београд, pp. 228-240. ISBN 978-86-6411-012-9

Jovanović, Slađana (2017) Izmene krivičnog zakonodavstva Srbije i evropski standardi zaštite žena od nasilja. In: Zbornik radova / Međunarodni naučni skup, Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih, Banja Luka, 24-25. februar 2017. godine ; [urednici Vanja Mitrović, Ale. Istraživački centar =Think Tank, Banja Luka, pp. 31-44. ISBN 978-99976-704-0-3

Jovanović, Slađana (2017) Komentar izmena i dopuna Krivičnog zakonika "Sl. glasnik RS", br. 94/2016. Paragraf Lex, Novi Sad.

Jovanović, Slađana and Marinović, Milan (2017) Prekršajna odgovornost medija : dobar primer hedonističkog proračuna. In: Tematski zbornik radova međunarodnog značaja = Thematic conference proceedings of international significance / Međunarodni naučni tematski skup Pravosuđe i mediji, Palić, 8-9 jun 2017 = International scientific thematic conference Judiciary and media, Pal. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 183-194. ISBN 978-86-83287-97-0

Jovanović, Slađana and Đorđić, Cvijetin (2017) Рачунање рокова извршења мере притвора и казне затвора. Заштитник грађана, Београд.

K

Knežević Bojović, Ana and Vukadinović, Slobodan and Ćorić, Vesna (2017) The Role of Competitiveness Partnerships in Creating a More Business Enabling Environment in Serbia. In: International Conference "Composite Materials, Ecology, Information Technology, Economics and Law" : ELaSA-2017 : proceedings : Tivat, Montenegro, 1-3 July 2017 / editor Mitar Lutovac. Институт химии растворов им. Г. А. Крестова Российской академиии наук = G. A. Krestov Institute of Solution Chemistry of Russian Academy of Sciences, Ivanovo, pp. 367-376. ISBN 978-5-905364-09-9

Kovačević, Nikola and Dragičević-Dičić, Radmila and Jekić Bradajić, Gordana and Tintor, Jugoslav (2017) Zabrana zlostavljanja. Beogradski centar za ljudska prava, Beograd.

L

Lukinović, Mario (2017) Плагирање, научни рад и ауторско дело. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 56 (77). pp. 121-132. ISSN 0350-8501

Lukinović, Mario (2017) Izazovi klimatskih promena u Dunavskom slivu. Međunarodni naučni forum "Dunav - reka saradnje" = International Scientific Forum "Danube - River of Cooperation", Beograd.

Lukinović, Mario (2017) Materijalna i nematerijalna baština Dunavskog sliva. Međunarodni naučni forum "Dunav - reka saradnje" = International Scientific Forum "Danube - River of Cooperation", Beograd.

Lukinović, Mario and Dragojević, Zoran (2017) Savremeni izazovi i nedoumice zaštite geografskih oznaka porekla. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 66 (601/11). pp. 587-595. ISSN 0350-0500

Lukinović, Mario and Jovanović, Larisa and Milovanović, Svetislav (2017) Novi globalni sporazum gradonačelnika za klimu i energiju. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis, 24 (85). pp. 54-58. ISSN 0354-3285

Lukinović, Mario and Jovanović, Larisa and Stamenković, Boško (2017) Zakonske regulative i teorije smanjenja zagađenja voda. Univerzitet "Union - Nikola Tesla" : Fakultet za poslovne studije i pravo : Fakultet za strateški i operativni menadžment, Beograd.

Lukinović, Mario and Jovanović, Larisa and Stamenković, Boško (2017) Zakonske regulative i teorije smanjenja zagađenja voda. In: Zbornik radova / Prvi naučno-stručni skup Perspektive očuvanja i zaštite voda, Beograd, 2017 ; urednici Milan Radosavljević, Maja Anđelković. Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za poslovne studije i pravo : Univerzitet "Union - Nikola Tesla", Fakultet za strateški i operativni menadžment, Beograd, pp. 75-84. ISBN 978-86-87333-93-2

Lukinović, Mario and Jovanović, Đorđe and Jovanović, Larisa (2017) Održivi razvoj i ekosistemska odgovornost kroz uvođenje etičkih principa u savremeno poslovanje. Ecologica : naučno-stručni i informativni časopis, 24 (86). pp. 241-249. ISSN 0354-3285

Lukinović, Mario and Jovanović, Đorđe and Jovanović, Larisa (2017) Održivi razvoj i ekosistemska odgovornost kroz uvođenje etičkih principa u savremeno poslovanje = Sustainable Development and Ecosystematic Accountability by Way of Introduction of Ethical Principles in Modern Business. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, Beograd.

Lukinović, Mario and Stamatović, Milan and Šarkić, Nebojša (2017) Inovacije : pravno-ekonomski aspekti. Službeni glasnik : Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd. ISBN 978-86-519-2122-6

Lukinović, Mario and Stamenković, Boško and Jovanović, Larisa (2017) Achieving Green Economy Goals Through Better Water Management and Green Infrastructure. IASHE, London.

Lukinović, Mario and Uzelac, Ozren and Milovanović, Svetislav (2017) Медијација у Србији, споразум уместо спора = Mediation in Serbia, Agreement rather than Dispute. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 53 (37). pp. 15-25. ISSN 0350-2120

M

Manojlović-Pintar, Olga and Petrović-Todosijević, Sanja and Milošević, Srđan and Pisarri, Milovan and Lajbenšperger, Nenad and Dimitrijević, Branislav and Stevanović, Ksenija (2017) Pojmovnik antifašističke borbe. Savez antifašista Srbije, Beograd.

Međak, Vladimir and Tepavac, Tara and Jerinić, Jelena and Antonijević, Milan (2017) Changing the Constitution on the Way to the European Union. European Movement in Serbia, Belgrade.

Međak, Vladimir and Tepavac, Tara and Jerinić, Jelena and Antonijević, Milan (2017) Promene Ustava na putu do Evropske unije. Evropski pokret u Srbiji, Beograd.

Milosavljević, Bogoljub and Jerinić, Jelena (2017) Уставноправни положај локалне самоуправе : Устав Републике Србије у упоредној европској перспективи. Стална конференција градова и општина - Савез градова и општина Србије, Београд. ISBN 978-86-88459-63-1

Milovanović, Svetislav and Lukinović, Mario (2017) Nacionalno brendiranje. Službeni glasnik, Beograd. ISBN 978-86-519-2045-8

Milošević, Srđan (2017) О једној академској и историографској странпутици. Зборник Матице српске за друштвене науке, 68 (161). pp. 67-93. ISSN 0352-5732

Milošević, Srđan (2017) Od stagnacije do revolucije. In: Jugoslavija u istorijskoj perspektivi / [uređivački odbor Latinka Perović ... et al.]. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, pp. 327-365. ISBN 978-86-7208-207-4

Milošević, Srđan and Bešlin, Milivoj (2017) Problemi društvene transformacije. In: Jugoslavija u istorijskoj perspektivi / [uređivački odbor Latinka Perović ... et al.]. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, pp. 517-520. ISBN 978-86-7208-207-4

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir (2017) Управљање колективним правима и дигитализована културна баштина. In: Pravni aspekti digitalizacije kulturne baštine. Institut za uporedno pravo; Audiovizuelni arhiv i digitalni centar SANU, Beograd, pp. 147-156. ISBN 978-86-80186-24-5; 978-86-7025-745-0

P

Papić, Tatjana (2017) At the Margins of Transition: The Role and Impact of the Constitutional Court of Serbia. The International Society of Public Law.

Petrušić, Nevena and Arsić, Jelena (2017) Posredovanje javnih izvršitelja - dometi i limiti. ПРАВНИ живот : лист за правна питања и праксу, 66 (12). pp. 163-181. ISSN 0350-0500

R

Radonjić, Aleksa (2017) Критички осврт на "Глас против забране из члана 1717 Нацрта Грађанског законика Србије" и на стицање од невласника у Нацрту - пут ка новом стицању од невласника. Гласник Адвокатске коморе Војводине, 89/77 (5/8). pp. 312-326. ISSN 0017-0933

Radonjić, Aleksa (2017) Harmonization of good faith acquisition - the reason and the method. Pravni zapisi, 8 (1). pp. 61-74. ISSN 2217-2815

Radonjić, Aleksa (2017) Unfair contract terms and SMEs in BW and draft CC of Serbia. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa, 61 (4). pp. 239-251. ISSN 0039-2138

S

Simeunović-Patić, Biljana and Jovanović, Slađana (2017) Intimnopartnerski umori v Srbiji : pojavna obeležja, dejavniki tveganja in spolne (ne)simetrije. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 68 (1). pp. 31-42. ISSN 0034-690X

Simić, Jelena (2017) Etički i pravni aspekti odnosa između lekara i pacijenta = The ethical and legal aspects of the doctor-patient relationship. In: Zbornik radova [Elektronski izvor] = Conference Proceedings / Druga međunarodna naučna konferencija "Sport, rekreacija, zdravlje", Beograd, 12. - 13. maj 2017. = Second International Scientific Conference Sport, Recreation, Health, Belgrade, May 12th - 13. Visoka sportska i zdravstvena škola, Beograd, pp. 329-334. ISBN 978-86-83687-23-7

Stevanović, Ivana and Vujičić, Nikola (2017) Условни отпуст - норма, пракса и мере унапређења. In: Реформски процеси и поглавље 23 (годину дана после) : кривичноправни аспекти / LVII редовно годишње саветовање Удружења, [Златибор], септембар 2017 ; [urednik Stanko Bejatović]. Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу : Intermex, Београд, pp. 115-128. ISBN 978-86-6411-012-9

T

Tošić, Iva (2017) Изазови у имплементацији Директиве Солвентност II у Србији. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 55 (7/9). pp. 526-541. ISSN 0354-3501

Tošić, Iva (2017) Nadzor osiguranja - direktiva Solventnost II. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa, 61 (2). pp. 147-162. ISSN 0039-2138

Tošić, Iva (2017) Osiguranje od lekarske odgovornosti. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje : tematski zbornik radova međunarodnog značaja = Liability, damage compensation and insurance : thematic conference proceedings of international significance / XX Međunarodni naučni skup, Zrenjanin, [septem. Intermex : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 501-514. ISBN 978-86-6411-013-6

Tošić, Iva (2017) Prevara u osiguranju i njene vrste. In: Privredna krivična dela / priredili Ivana Stevanović, Vladimir Čolović. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 269-282. ISBN 978-86-80186-26-9 (broš.); 978-86-80756-03-5

Tošić, Iva (2017) Razvoj koncepta autoodgovornosti u pravu Evropske unije. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 66 (602/12). pp. 467-480. ISSN 0350-0500

Tošić, Iva (2017) Uticaj Direktive Solventnost II na sektor osiguranja u Evropi = The Impact of the Solvency II Directive on the Insurance Sector in Europe. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 7 (7). pp. 301-313. ISSN 2232-9668

V

Vujičić, Nikola (2017) Разбојништво : криминолошки аспекти. In: Идентитетски преображај Србије : прилози Пројекту 2016 / приредила Нина Кршљанин. Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, Београд, pp. 319-331. ISBN 978-86-7630-706-7

Vujičić, Nikola (2017) Phenomenological and etiological characteristics of juvenile crime in Serbia - Comparative analysis. Strani pravni život : teorija, zakonodavstvo, praksa, 61 (4). pp. 219-237. ISSN 0039-2138

Vujičić, Nikola (2017) Uticaj tretmana na donošenje odluke suda o uslovnom otpustu. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja = Recueil das travaux de l'Institut de recherches criminologiques et sociologiques, 36 (3). pp. 95-108. ISSN 0350-2694

Vujičić, Nikola (2017) The conditional release : implementation in court practice and media reporting in the Republic of Serbia in the period from 2011 to 2015. In: Tematski zbornik radova međunarodnog značaja = Thematic conference proceedings of international significance / Međunarodni naučni tematski skup Pravosuđe i mediji, Palić, 8-9 jun 2017 = International scientific thematic conference Judiciary and media, Pal. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, pp. 281-294. ISBN 978-86-83287-97-0

Vujičić, Nikola and Stevanović, Zoran and Ilijić, Ljeposava (2017) Primena instituta uslovnog otpusta od strane sudova u Republici Srbiji : ekspertska analiza. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd.

Vukadinović, Slobodan (2017) Neue juristische Umschau Jubiläumsausgabe einer Zeitschrift, die verbindet. Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit, Bonn.

Vuković, Jovana and Gajin, Saša (2017) Vodič kroz situaciono testiranje diskriminacije : (praktični priručnik za aktiviste/kinje). Centar za unapređivanje pravnih studija, Beograd.

Č

Čolović, Vladimir (2017) Дискриминација код одређивања премије осигурања. Pravo i privreda, 55 (7/9). pp. 363-377. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2017) Логор „Даница“ у Копривници – први логор у Независној Држави Хрватској. In: Pravo na nezaborav: pravni i antropološki aspekti kulture sećanja na žrtve NDH u Drugom svetskom ratu. Etnografski institut SANU; Institut za uporedno pravo; Šem Olam institut za holokaust; Institut za istraživanje Jasenovca, pp. 114-121. ISBN 978-86-80186-19-1 (IUP)

Čolović, Vladimir (2017) Određivanje nadležnosti u međunarodnom stečaju. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 66 (601/11). pp. 145-157. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2017) Osnovne karakteristike regulisanja razvoja naučnoistraživačkog rada u Republici Irskoj i Republici Sloveniji. In: Zbornik za percepciju naucnog rada i poznavanje rekvizita njegove ocene (knjiga 1.). Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 87-98. ISBN 978-86-80186-27-6

Čolović, Vladimir (2017) Stečaj fizičkih lica. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 7 (7). pp. 5-18. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2017) Zaključenje sporazuma između država članica EU i trećih zemalja u oblastu ugovornih i vanugovornih odnosa sa elementom inostranosti. In: Zbornik radova / Međunarodni naučni skup, Usaglašavanje pravne regulative sa pravnim tekovinama (Acquis Communautaire) Evropske unije - stanje u Bosni i Hercegovini i iskustva drugih. Istraživački centar, Think Tank, Banja Luka, pp. 327-341. ISBN 978-99976-704-0-3

Čolović, Vladimir (2017) Zastarelost regresnog zahteva kod ugovora o osiguranju od odgovornosti. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje: tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 349-361. ISBN 978-86-6411-013-6 (Intermex)

Čolović, Vladimir and Aleksić, Siniša (2017) Координација у стечајним поступцима против чланова групе трговачких друштава према Уредби 848/2015 Европске уније. Evropsko zakonodavstvo, 16 (59). pp. 123-135. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir and Mrvić Petrović, Nataša (2017) Nedoumice tokom regulisanja stečajnih krivičnih dela. In: Privredna krivična dela. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja; Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 153-165. ISBN 978-86-80186-26-9

Š

Šarkić, Nebojša (2017) Примена начела формалног легалитета на рад јавних извршитеља. In: Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу : зборник радова / редактор Небојша Шаркић. Глосаријум, Београд, pp. 113-124. ISBN 978-86-6297-031-2

Šarkić, Nebojša (2017) Primena načela formalnog legaliteta na rad javnih izvršitelja. Избор судске праксе : стручно-информативни часопис, 25 (11). pp. 19-22. ISSN 0354-3226

Šarkić, Nebojša and Nikolić, Mladen (2017) Признање и извршење страних судских и арбитражних одлука. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 55 (1/3). pp. 16-35. ISSN 0354-3501

Šarkić, Nebojša and Počuča, Milan (2017) Izvršenje javnobeležničkih akata prema odredbama novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 66 (602/12). pp. 83-99. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša and Počuča, Milan (2017) Načelo zaštite izvršnog dužnika prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju RS. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 66 (597). pp. 37-53. ISSN 0350-0500

Šarkić, Nebojša and Počuča, Milan (2017) Načelo zaštite izvršnog dužnika prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju RS. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 4-8. jun 2017, Budva [u okviru manifestacije] XXII Budvanski pravnički dani. Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske, Beograd, pp. 93-109. ISBN 978-86-7542-175-7

Šarkić, Nebojša and Vavan, Zoran (2017) Спровођење извршења према одредбама важећег Закона о извршењу и обезбеђењу. In: Спорна питања у примени Закона о извршењу и обезбеђењу : зборник радова / редактор Небојша Шаркић. Глосаријум, Београд, pp. 5-26. ISBN 978-86-6297-031-2

This list was generated on Mon May 20 18:32:26 2024 CEST.