Items where Subject is "Insurance Law"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: M | T | Č | Š
Number of items at this level: 72.

M

Makiela, Magdalena and Čolović, Vladimir (2019) Definisanje kriterijuma za određivanje nadležnosti u sporovima osiguranja sa elementom inostranosti – sa osvrtom na rešenja u zakonodavstvu Polјske. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Udruženje za odštetno pravo, Beograd-Valjevo, pp. 389-402. ISBN 978-86-80186-47-4

Makiela, Magdalena and Čolović, Vladimir (2021) Distribucija proizvoda osiguranja sa investicionim karakterom i obaveze posrednika (sa posebnim osvrtom na odredbe Direktive 2016/97 o distribuciji osiguranja). In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija, pp. 387-401. ISBN 978-86-80186-69-6

Makiela, Magdalena and Čolović, Vladimir (2020) Osiguranje od katastrofalnih rizika (sa osvrtom na rizik pandemije). In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 339-353. ISBN 978-86-80186-58-0

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir (2016) Prevare u osiguranju – bagatelni ili organizovani kriminalitet? In: Suzbijanje organizovanog kriminala kao preduslov vladavine prava. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 323-333. ISBN 978-86-80186-17-7

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir and Dožić, Nikola and Nikolić, Aleksandra (2013) Der Status auslandischer Versicherungsgessellschaften in Serbien. In: Versicherungsgeschichte Osterreichs; "Ethik-Nachhaltigkeit-Versicherung". Tronik dizajn, Beograd, pp. 351-366. ISBN 978-86-915647-2-8

Mrvić Petrović, Nataša and Čolović, Vladimir and Nikolić, Aleksandra (2013) Risikomanagement in Versicherungen und Umsetzung der Richtlinie Solvency II. In: Versicherungsgesschichte Osterreichs, Ethik - Nachhaltigkeit - Versicherung, Versicherungsgesschichte Osterreichs, Ethik - Nachhaltigkeit - Versicherung. Tronik dizajn, Beograd, pp. 333-350. ISBN 978-86-915647-2-8

T

Tošić, Iva and Misailović, Jovana (2023) Усклађеност пословања у осигуравајућим друштвима. In: Зборник радова "Право између стварања и тумачења" = Collection of papers "Law Between Creation and Interpretation". Tom II. = Vol. II / XI Научни скуп поводом Дана Правног факултета, Mеђународни научни скуп одржан 5. новембра 2022. год. на Палама ; [орган. Правни факултет, Источно Сарајево, pp. 611-625. ISBN 978-99938-57-74-7

Č

Čolović, Vladimir (2021) Основне карактеристике тонтине осигурања. Pravo i privreda, 59 (3). pp. 268-284. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2020) Утврђивање момента настанка осигураног случаја код осигурања од одговорности. Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу (62). pp. 439-456. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2020) Вишеструко заступање у осигурању : са посебним освртом на овлашћења Заступника и његов статус према Посреднику – брокеру. Pravo i privreda : Časopis za privrednopravnu teoriju i praksu, 58 (2). pp. 100-117. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2019) Клаузуле код осигурања од одговорности као инструмент заштите осигуравача. Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу. pp. 111-128. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2019) Пренос портфеља осигурања. Pravo i privreda, 57 (7-9). pp. 486-500. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2018) Реосигурање као инструмент заштите осигуравача. Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу. pp. 149-168. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2018) Статус дистрибутера осигурања у праву Европске уније. Evropsko zakonodavstvo, 18 (64). pp. 62-76. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2017) Дискриминација код одређивања премије осигурања. Pravo i privreda, 55 (7/9). pp. 363-377. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2014) Непоштене одредбе у уговору о осигурању. Pravna riječ (40). pp. 509-526. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2014) Обавеза обавештавања уговарача осигурања и осигураника као вид заштите потрошача. Pravo i privreda, 52 (4-6). pp. 565-579. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2014) Ризик као основни елемент осигурања. In: Vladavina prava i pravna država u regionu. Pravni fakultet Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, pp. 517-535. ISBN 978-99938-57-31-0

Čolović, Vladimir (2000) Југословенски Закон о осигурању имовине и лица и Интер биро споразум. Pravo i privreda, 38 (5/8). pp. 667-675. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2021) Пандемија као катастрофални ризик – изазов за делатност осигурања. In: Izazovi pravnom sistemu. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pale, pp. 150-167. ISBN 978-99938-57-62-4

Čolović, Vladimir (2021) Статус корисника осигурања из уговора о осигурању живота као наследника. In: Liber amicorum : проф. др Мирко Васиљевић. Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво, Beograd, pp. 313-328. ISBN 978-86-7630-952-8

Čolović, Vladimir (2023) Осигурање ратних ризика. In: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa. Udruženje pravnika Srbije, Beograd, pp. 399-416.

Čolović, Vladimir (2020) Banke kao zastupnici u osiguranju (bankoosiguranje). EMC Review : časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije = economy and Market Communication Review, 10 (1). pp. 136-150. ISSN 2232-8823

Čolović, Vladimir (2023) Cilj kod osiguranјa od odgovornosti. In: Pravo između ideala i stvarnosti. Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici; Institut za uporedno pravo, Priština (Kosovska Mitrovica); Beograd, pp. 297-312. ISBN 978-86-6083-086-1

Čolović, Vladimir (2010) Društvo za uzajamno osiguranјe u zakonodavstvu Republike Srpske - nedoumice i greške. Pravna riječ. pp. 589-604. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2016) Реорганизација осигуравајућих друштава по директиви "Солвентност II". Pravo i privreda, 54 (7-9). pp. 540-554. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2012) Klupsko osiguranje kao oblik osiguranja od odgovornosti brodara : (sa osvrtom na neka opšta pitanja transportnog osiguranja). In: Osiguranje, naknada štete i novi Zakon o parničnom postupku. Intermex, Beograd, pp. 46-60. ISBN 978-86-83437-97-9

Čolović, Vladimir (2012) Kontrola rizika i osiguranje. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 2 (2). pp. 124-141. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2016) Likvidacija (stečaj) osiguravajućih društava po odredbama Uredbe Solventnost II. Evropsko zakonodavstvo, 15 (56-57). pp. 200-213. ISSN 1451-3188

Čolović, Vladimir (2012) Mere Narodne banke Srbije protiv osiguravajućeg društva u slučaju nepostupanja po pravilima o upravljanju rizikom. Pravo - teorija i praksa, 29 (10-12). pp. 1-14. ISSN 0352-3713

Čolović, Vladimir (2011) Naknada iz osiguranja kao jedan od oblika zaštite prava pacijenata. In: Osiguranje, naknada štete, i novi građanski sudski postupci. Intermex, Beograd, pp. 291-309. ISBN 978-86-83437-88-7

Čolović, Vladimir (2018) Opšti i posebni uslovi osiguranja kao sastavni deo ugovora o osiguranju. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 67 (607/11). pp. 109-123. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2018) Osigurani slučaj i osigurani rizik. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje. Udruženje za odštetno pravo, Institut za uporedno pravo, Pravosudna akademija, Beograd, pp. 323-337. ISBN 978-86-80186-40-5

Čolović, Vladimir (2022) Osiguranje od kovida-19: osnovno ili dodatno pokriće od rizika osiguranja. In: Pravni i društveni aspekti vakcinacije tokom pandemije kovida 19. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 5-19. ISBN 978-86-80186-88-7

Čolović, Vladimir (2010) Osiguranje od lekarske odgovornosti. Strani pravni život (3). pp. 33-56. ISSN 0039-2138

Čolović, Vladimir (2014) Osiguranje poljoprivrede od elementarnih nepogoda. In: Elementarne nepogode i vanredne situacije : zbornik radova. Intermex, Institut za uporedno pravo, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, pp. 84-101. ISBN 978-86-6411-005-1

Čolović, Vladimir (2016) Osiguranјe od odgovornosti javnih beležnika (zakonodavstvo Republike Srpske i zakonodavstva pojedinih zemalјa u regionu). Правна ријеч : часопис за правну теорију и праксу. pp. 125-142. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2010) Osiguravajuća društva : zakonodavstvo Srbije, pravo EU, uporedno pravo. Institut za uporedno pravo, Beograd. ISBN 978-86-80059-70-9

Čolović, Vladimir (2010) Osnovne karakteristike regulisanja stečaja osiguravajućih društava u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Republici Srpskoj (sa osvrtom na pravo EU i zakonodavstvo Srbije). In: Pravo zemalja u regionu. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 549-566. ISBN 978-86-80059-69-3

Čolović, Vladimir (2021) Položaj stranih osiguravajućih društava u Srbiji u vezi sa odredbom člana 84 Ustava Republike Srbije. In: Constitutio Lex superior: sećanje na profesora Pavla Nikolića. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 61-73. ISBN 978-86-80186-72-6

Čolović, Vladimir (2020) Pravna priroda osiguranja od odgovornosti. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 1 (1). pp. 5-20. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2011) Prevare u osiguranju autoodgovornosti. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 49 (2/3). pp. 325-340. ISSN 1820-2969

Čolović, Vladimir (2012) Primena pravila imovinskog osiguranјa na osiguranјe od posledica nesrećnog slučaja. Pravna riječ (32). pp. 191-208. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2013) Primena projekta "Solventnost II" I mere koje su predviđene u zakonu o osiguranju Srbije u slučaju neprimene pravila o upravljanju rizikom. In: Osiguranje i naknada štete. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 28-43. ISBN 978-86-83437-97-9

Čolović, Vladimir (2014) Regulisanje nadležnosti u stvarima koje se odnose na osiguranje po odredbama Uredbe EU 1215/2012. Правни живот : лист за правна питања и праксу, 63 (11). pp. 463-476. ISSN 0350-0500

Čolović, Vladimir (2012) Regulisanje stečaja osiguravajućih društava u zakonodavstvu Republike Srpske. In: Aktuelna pitanja stečajnog prava, zakonodavstvo - praksa : zbornik radova. Udruženje stečajnih upravnika Republike Srpske ; Laktaši, Banja Luka, pp. 266-282. ISBN 978-99955-57-68-3

Čolović, Vladimir (2011) Saosiguranje kao zaštita od multiplikacije rizika. Pravo i privreda, 48 (4-6). pp. 744-757. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2013) Sopstvena (keptiv) osiguravajuća društva. Pravo i privreda, 50 (7-9). pp. 215-228. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2015) Sporazum o pitanjima sukcesije – zaštita privatne svojine. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka : naučno-stručni časopis iz oblasti pravnih nauka, 5 (5). pp. 40-53. ISSN 2232-9668

Čolović, Vladimir (2011) Status posrednika u osiguranјu. Pravna riječ (28). pp. 205-221. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2012) Tradicionalni i alternativni načini distribucije osiguranja (sa osvrtom na bankoosiguranje). Pravo i priveda, 49 (7-9). pp. 436-449. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2015) Treće oštećeno lice. In: Bezbednost saobraćaja, osiguranje i naknada štete : XVIII međunarodni naučni skup : zbornik radova. Intermex, Beograd, pp. 110-124.

Čolović, Vladimir (2011) Ugovor o osiguranju u uredbi EU "Rim 1". In: Зборник на трудови од деветтата Конференција за Меѓународно приватно право Најнови тенденции во европското меѓународно приватно право - предизвици за законодавците на земјите на југо-источна Европа, 23 Септември, 2011. Правен факултет "Јустинијан Први", Skopje, pp. 25-37.

Čolović, Vladimir (2015) Upravljanje rizikom u privrednim društvima. EMC Review - Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, 10 (2). pp. 237-252. ISSN 2232-8823

Čolović, Vladimir (2016) Uticaj pokretanja stečajnog i likvidacionog postupka na status ugovora o osiguranju. In: Naknada štete i osiguranje: savremeni izazovi. Intermex : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 395-408. ISBN 978-86-6411-011-2 (Intermex)

Čolović, Vladimir (2012) Uticaj primene projekta Solventnost II (Direktiva EU br. 2009/138/EC) na osiguravajuća društva u Srbiji. In: Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za uporedno pravo, Hans Zajdel Fondacija, Predstavništvo za Srbiju i Crnu Goru, Beograd, pp. 257-372. ISBN 978-86-7067-164-5

Čolović, Vladimir (2013) Zastarelost regresnih zahteva u osiguranјu. Pravna riječ (36). pp. 193-207. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir (2017) Zastarelost regresnog zahteva kod ugovora o osiguranju od odgovornosti. In: Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje: tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Intermex : Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 349-361. ISBN 978-86-6411-013-6 (Intermex)

Čolović, Vladimir (2015) Zastarelost zahteva za naknadu štete kod ugovora o osiguranju od odgovornosti. Pravo i privreda, 53 (4-6). pp. 590-604. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir (2018) Временско ограничење обавезе осигуравача : примена claimʹs made клаузуле код осигурања од одговорности. Pravo i privreda : časopis Udruženja pravnika u privredi SR Jugoslavije, 56 (7/9). pp. 251-265. ISSN 0354-3501

Čolović, Vladimir and Magdalena, Makiela (2022) Isplatni redovi u stečajnom postupku protiv osiguravajućih društava. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Insitut za uporedno pravo, Beograd, pp. 431-445. ISBN 978-86-80186-83-2

Čolović, Vladimir and Makiela, Magdalena (2023) Osiguranje od profesionalne odgovornosti advokata. In: Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje. Institut za uporedno pravo, Beograd, pp. 405-420. ISBN 978-86-82582-02-1

Čolović, Vladimir and Mrvić Petrović, Nataša (2014) Crop insurance : Risks and models of insurance. Ekonomika poljoprivrede, 61 (3). pp. 561-573. ISSN 0352-3462

Čolović, Vladimir and Mrvić Petrović, Nataša (2015) Versicherungsvertrag mit einem element der auslandlichkeit Recht der EU und Gesetzgebungen von Serbien, Nowegen und USA. In: Versicherungsgeschichte Österreichs. Tronik dizajn, Beograd, pp. 515-529. ISBN 978-86-915647-5-9

Čolović, Vladimir and Opačić, Ana (2015) Директна тужба код осигуранја од одговорности. Pravna riječ (43). pp. 141-159. ISSN 1840-0272

Čolović, Vladimir and Petrović, Zdravko (2015) Sporna pitanja regulisanja stečaja osiguravajućih društava u Srbiji i usklađivanje sa Direktivom 2001/17/EZ. Evropska revija za pravo osiguranja : časopis za teoriju i praksu osiguranja (4). pp. 30-39. ISSN 2334-7597

Čolović, Vladimir and Petrović, Zdravko and Mrkšić, Dragan (2016) Basic characteristics of livestock insurance in Serbia : with reference to the some elements of this type of insurance in some non-European and European countries. Ekonomika poljoprivrede, 63 (3). pp. 905-918. ISSN 0352-3462

Čolović, Vladimir and Petrović, Zdravko and Tešić, Aleksandra (2015) Osiguranje profesionalne odgovornosti lekara i ostalih zdravstvenih radnika. Vojnosanitetski pregled, 72 (1). pp. 82-87. ISSN 2406-0720

Čolović, Vladimir and Tešić, Aleksandra (2014) Upoznavanje sa opštim uslovima osiguranja kao uslov za zaključenje ugovora o osiguranju. In: Osiguranje, naknada štete i parnični postupak. Intermex, Beograd, pp. 77-96. ISBN 978-86-6411-002-0

Š

Šarkić, Nebojša (2002) Izvršenje sudskih odluka iz oblasti naknade štete. Pravo : teorija i praksa : časopis Saveza udruženja pravnika Vojvodine, 19 (5/6). pp. 68-69. ISSN 0352-3713

Šarkić, Nebojša (2004) Odgovornost za štetu javnih beležnika - notara. In: Aktuelni problemi naknade štete i osiguranja : [VII Redovno] savetovanje sa međunarodnim učešćem / [organizatori savetovanja] Udruženje za odštetno pravo, Beograd [i] Euromedija, Budva ; urednik Zdravko Petrović. Intermex, Beograd, pp. 393-404. ISBN 86-83437-18-3

Šunderić, Borivoje and Čolić, Borisav and Šarkić, Nebojša and Kokolj, Mitar (1997) Остваривање и заштита права запослених. Савремена администрација, Београд.

This list was generated on Tue May 21 08:08:01 2024 CEST.